PRO-Budućnost i UNMO učvrstili saradnju kroz Platformu za mir

UNMO1

Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru (UNMO) i projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) PRO-Budućnost formalizovali su dosadašnu saradnju i potpisali Memorandum o razumijevanju, 26. 4. 2019. godine u Mostaru.

Memorandum su potpisali rektor UNMO, prof. dr Zlomušica i Debbie Shomberg, predstavnica humanitarne agencije Catholic Relief Services (CRS) za Bosnu i Hercegovinu, organizacije koja, zajedno sa partnerima, provodi projekat PRO-Budućnost u preko 70 lokalnih zajednica u našoj zemlji. Rektor Zlomušica je u ime univerziteta potpisao i Platformu za mir, koja osigurava temelj za procese izgradnje povjerenja i mira u našoj zemlji.

Tom prilikom, prof. dr Zlomušica je naglasio kako je "zadovoljstvo nastaviti uspješnu saradnju sa USAID-ovim projektom PRO-Budućnost i na ovaj način", te je izrazio zadovoljstvo što će, u narednom periodu, biti definisan i konkretan set mjera koje će, kroz akcioni plan provedbe Platforme za mir, biti implementirane kroz programe i procese UNMO.

Saradnja će se, u prvoj fazi, odvijati preko Nastavničkog fakulteta i Pravnog fakulteta, koji će biti prve tačke spajanja UNMO i projekta PRO-Budućnost. Navedeni fakulteti svakako nastoje uvesti obrazovanje o miru kroz svoje programe, a projekat PRO-Budućnost će im asistirati pri unapređivanju tih praksi, razumijevajući potrebu i nužnost uvođenja mirovnog obrazovanja u planove i programe javnih obrazovnih ustanova u našoj zemlji.

UNMO2

Dekani navedenih fakulteta, prof. dr Alena Huseinbegović i prof. dr Asim Peco, prorektor za nastavu UNMO, Rebeka Kotlo, te direktorica projekta PRO-Budućnost, Majda Behrem-Stojanov, takođe su prisustvovali sastanku i izrazili zadovoljstvo zbog konkretizovanja i nastavka saradnje.

Platformu za mir su, do danas, usvojili Vijeće ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH, 12 lokalnih skupština i vijeća, te su je potpisali svi načelnici i gradonačelnici zajednica u kojima djeluje USAID-ov projekat PRO-Budućnost, potom mediji, vladika Grigorije, kardinal Vinko Puljić, muftija mostarski Salem ef. Dedović, udruge žrtava rata iz svih naroda, te devet parlamentarnih političkih stranaka.

USAID-ov projekat izgradnje povjerenja i mira PRO-Budućnost provodi CRS u saradnji sa Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC), u preko 70 lokalnih zajednica u BiH.

crs-LOGOWEB.png

PRO-Budućnost i UNMO učvrstili saradnju kroz Platformu za mir

UNMO1

Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru (UNMO) i projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) PRO-Budućnost formalizovali su dosadašnu saradnju i potpisali Memorandum o razumijevanju, 26. 4. 2019. godine u Mostaru.

Memorandum su potpisali rektor UNMO, prof. dr Zlomušica i Debbie Shomberg, predstavnica humanitarne agencije Catholic Relief Services (CRS) za Bosnu i Hercegovinu, organizacije koja, zajedno sa partnerima, provodi projekat PRO-Budućnost u preko 70 lokalnih zajednica u našoj zemlji. Rektor Zlomušica je u ime univerziteta potpisao i Platformu za mir, koja osigurava temelj za procese izgradnje povjerenja i mira u našoj zemlji.

Tom prilikom, prof. dr Zlomušica je naglasio kako je "zadovoljstvo nastaviti uspješnu saradnju sa USAID-ovim projektom PRO-Budućnost i na ovaj način", te je izrazio zadovoljstvo što će, u narednom periodu, biti definisan i konkretan set mjera koje će, kroz akcioni plan provedbe Platforme za mir, biti implementirane kroz programe i procese UNMO.

Saradnja će se, u prvoj fazi, odvijati preko Nastavničkog fakulteta i Pravnog fakulteta, koji će biti prve tačke spajanja UNMO i projekta PRO-Budućnost. Navedeni fakulteti svakako nastoje uvesti obrazovanje o miru kroz svoje programe, a projekat PRO-Budućnost će im asistirati pri unapređivanju tih praksi, razumijevajući potrebu i nužnost uvođenja mirovnog obrazovanja u planove i programe javnih obrazovnih ustanova u našoj zemlji.

UNMO2

Dekani navedenih fakulteta, prof. dr Alena Huseinbegović i prof. dr Asim Peco, prorektor za nastavu UNMO, Rebeka Kotlo, te direktorica projekta PRO-Budućnost, Majda Behrem-Stojanov, takođe su prisustvovali sastanku i izrazili zadovoljstvo zbog konkretizovanja i nastavka saradnje.

Platformu za mir su, do danas, usvojili Vijeće ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH, 12 lokalnih skupština i vijeća, te su je potpisali svi načelnici i gradonačelnici zajednica u kojima djeluje USAID-ov projekat PRO-Budućnost, potom mediji, vladika Grigorije, kardinal Vinko Puljić, muftija mostarski Salem ef. Dedović, udruge žrtava rata iz svih naroda, te devet parlamentarnih političkih stranaka.

USAID-ov projekat izgradnje povjerenja i mira PRO-Budućnost provodi CRS u saradnji sa Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC), u preko 70 lokalnih zajednica u BiH.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.