Objava rezultata javnog poziva za projekte razvoja društvene kohezije

Omladinske organizacije, organizacije civilnog društva, ekološke organizacije i organizacije koje djeluju pri vjerskim zajednicama i bave se međureligijskim dijalogom dostavili su u prethodnom periodu više od 200 ideja za razvoj društvene kohezije, jačanje društvenog dijaloga i izgradnju mira i povjerenja.

Tokom selekcije odabrano je 12 PROJEKTNIH PRIJEDLOGA čija realizacija započinje uskoro.

Finalni rezultati javnog poziva su dostupni na slijedećem LINKU.

Bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice, osigurana su, u kontinuitetu, kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, putem javnih poziva za male grantove.

USAID-ov projekat PRO-Budućnost provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji s Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT) i Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA).

Čestitamo i želimo vam uspješan rad!

crs-LOGOWEB.png

Objava rezultata javnog poziva za projekte razvoja društvene kohezije

Omladinske organizacije, organizacije civilnog društva, ekološke organizacije i organizacije koje djeluju pri vjerskim zajednicama i bave se međureligijskim dijalogom dostavili su u prethodnom periodu više od 200 ideja za razvoj društvene kohezije, jačanje društvenog dijaloga i izgradnju mira i povjerenja.

Tokom selekcije odabrano je 12 PROJEKTNIH PRIJEDLOGA čija realizacija započinje uskoro.

Finalni rezultati javnog poziva su dostupni na slijedećem LINKU.

Bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice, osigurana su, u kontinuitetu, kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, putem javnih poziva za male grantove.

USAID-ov projekat PRO-Budućnost provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji s Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT) i Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA).

Čestitamo i želimo vam uspješan rad!

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.