BIBLIOTEKA

Ovdje možete pronaći literaturu koja se, na direktan ili indirektan način, bavi izgradnjom mira i pomirenja. Sve knjige su u .pdf formatu, a za pregled je potreban neki od .pdf čitača, poput Adobe Readera.

crs-LOGOWEB.png

BIBLIOTEKA

Ovdje možete pronaći literaturu koja se, na direktan ili indirektan način, bavi izgradnjom mira i pomirenja. Sve knjige su u .pdf formatu, a za pregled je potreban neki od .pdf čitača, poput Adobe Readera.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.