Platforma za mir: Razgovor sa dekanima Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara

Mostar UNMO

Povodom USAID-ovog projekta „PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost)“, koji implementira Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima, u utorak, 28. 5. 2019. godine, upriličen je susret predstavnika Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru - dekanice Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Alene Huseinbegović, prorektorice za naučno-istraživački rad Univerziteta, prof. dr. sc. Rebeke Kotlo, te dekana Nastavničkog fakulteta, prof. dr. Asima Peco, sa predstavnicama CRS-a: gđom Editom Čolo Zahirović i gđom Dajanom Bogdanović.

Projekat „PRO-Budućnost“ je projekat koji za cilj ima da, zajedno sa ključnim akterima iz obrazovnog, vjerskog, političkog i medijskog domena, razvija nove i unapređuje postojeće pristupe u oblasti izgradnje trajnog i održivog mira, a u skladu sa principima ponuđenim u „Platformi za mir“. „Platforma za mir“ je nastala u okviru projekta „PRO-Budućnost“, a verificirana je u Parlamentarnoj skupštini BiH kao i u lokalnim općinskim i gradskim vijećima. Platformu za mir potpisao je i Rektor Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prof. dr. Elvir Zlomušica, u aprilu 2019. godine.

Susret je bio prilika za razmjenu ideja i mišljenja, kao i dosadašnjih praksi i programa, te planiranja zajedničkih aktivnosti u okviru akcionog plana Platforme za mir Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Ovaj plodonosni sastanak je rezultirao mnogobrojnim zajednički kreiranim idejama kako bi bile prilagođene Gradu Mostaru, te rezultirale što većim uključenjem studenata i mladih.

(UNMO)

crs-LOGOWEB.png

Platforma za mir: Razgovor sa dekanima Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara

Mostar UNMO

Povodom USAID-ovog projekta „PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost)“, koji implementira Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima, u utorak, 28. 5. 2019. godine, upriličen je susret predstavnika Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru - dekanice Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Alene Huseinbegović, prorektorice za naučno-istraživački rad Univerziteta, prof. dr. sc. Rebeke Kotlo, te dekana Nastavničkog fakulteta, prof. dr. Asima Peco, sa predstavnicama CRS-a: gđom Editom Čolo Zahirović i gđom Dajanom Bogdanović.

Projekat „PRO-Budućnost“ je projekat koji za cilj ima da, zajedno sa ključnim akterima iz obrazovnog, vjerskog, političkog i medijskog domena, razvija nove i unapređuje postojeće pristupe u oblasti izgradnje trajnog i održivog mira, a u skladu sa principima ponuđenim u „Platformi za mir“. „Platforma za mir“ je nastala u okviru projekta „PRO-Budućnost“, a verificirana je u Parlamentarnoj skupštini BiH kao i u lokalnim općinskim i gradskim vijećima. Platformu za mir potpisao je i Rektor Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prof. dr. Elvir Zlomušica, u aprilu 2019. godine.

Susret je bio prilika za razmjenu ideja i mišljenja, kao i dosadašnjih praksi i programa, te planiranja zajedničkih aktivnosti u okviru akcionog plana Platforme za mir Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Ovaj plodonosni sastanak je rezultirao mnogobrojnim zajednički kreiranim idejama kako bi bile prilagođene Gradu Mostaru, te rezultirale što većim uključenjem studenata i mladih.

(UNMO)

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.