Promijeniti nazive ulica: „Mostar je prijestonica južnog svijeta, u njemu nema mjesta za imena koja pripadaju ropotarnici historije“

Mostar Ulice4

U Gradskoj vijećnici u Mostaru u četvrtak je, u okviru USAID-ovog projekta “PRO-Budućnost”, održan okrugli stol “Naši razgovori” na temu „Mostarska inicijativa - Moralna i etička obaveza“ - diskusija o inicijativi i peticiji za promjenu spornih naziva ulica u Mostaru. Okrugli stol o nazivima ulica u Mostaru je prvi put da su se borci, žrtve rata, logoraši, novinari, aktivisti, vjerski lideri i ostali uticajni ljudi iz Mostara, a koji dolaze iz različitih društvenih i narativnih sfera, okupili na jednom mjestu i razgovarali o jednom od ključnih problema u tom gradu - ulicama koje su nazvane po ličnostima koje simboliziraju fašističke zločine iz Drugog svjetskog rata.

Uvodničari “Naših razgovora” bili su Vuk Bačanović, Ivan Šušnjar, Sead Đulić i Ivan Vukoja, uz moderaciju Martina Raguža i aktivno učešće prisutnih koji su dali jasne i konkretne prijedloge za rješavanje ovog bitnog pitanja u interesu svih građana.

Između ostalog, uvodničari su naglasili i složili se kako je Mostar „prijestonica južnog svijeta“, grad koji je uvijek pokazivao svoju širinu i ljepotu, te da u tom gradu „ne može biti mjesta za ulice koje nose nazive po osobama koje pripadaju ropotarnici historije“. Osim toga, uvodničri su se usaglasili i kako „postoji opća narodna volja i širok konsenzus za rješavanje ovog pitanja, te da se mora, na bilo koji dozvoljen način i što prije, riješiti ovaj problem, te da je ovaj događaj početak tog procesa“.

Mostar Ulice5

“Ovo je samo početak u procesu koji treba rezultirati pozitivnim promjenama. Vjerujem da će današnji razgovor biti jedan kamenčić mozaika koji će kroz tu pozitivnu energiju otklanjati negativnu dimenziju prošlosti tamo gdje joj je mjesto, a to je ropotarnica povijesti. Odgovorno, promišljeno i slobodno, bez stereotipa koji, ako su negativni moraju otići u prošlost i da vratimo vjeru da Mostar ne bude više grad slučaj. To je proces, neće ići preko noći, ali Mostar ima ambiciju da postane Evropska prijestolnica kulture, kao i potencijale - povijesne, ljudske, prirodne i zemljopisne, i da bude, što je jedan nobelovac rekao - ‘Firenca jugoistočne Evrope’”, kazao je Martin Raguž, potcrtavajući kako je projekat “PRO-Budućnost”, sa više od 70 gradova i općina te “Platformom za mir”, najbolji okvir za ovakve razgovore.

Prisutne u punoj sali Gradske vijećnice u uvodu je pozdravio gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić koji je potcrtao značaj ove teme u kontekstu kandidature Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine:

“Grad Mostar aplicirao je za evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine, i kada govorimo o Evropi da imamo u Mostaru niz poteškoća koje moramo prevazići da bi ovaj grad zasvijetlio punim svjetlom i da bi se neke stvari uistinu pomjerile tamo gdje im je mjesto. Mi smo zatočenici nekih vremena koja su bila mračna i nema ni jedan razlog u ovom gradu da te stvari ne prevaziđemo jer prošlo je previše vremenskog perioda. Kada govorimo šta želimo, svi kažemo da želimo biti dio Evrope, a Evropa je osudila jedno vrijeme. Nema ni jedan razlog da grad Mostar i neki drugi gradovi u BiH imaju obilježja mračne povijesti Evrope”, kazao je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić dodajući kako su “povjerenje, razumijevanje i odgovornost za budućnost dans Mostaru najpotrebniji”:

Mostar Ulice3

“Mostar kao istinska multietnička jedinica lokalne zajednice zaslužuje i veće povjerenje, i veće razumijevanje, i nadamo se da ćemo postići i veću odgovornost. Kako odgovornost prema svom gradu, prema državi, ali i prema Evropi gdje svi mi živimo. Vjerujem da će današnji razgovori iznjedriti rješenja koja će biti provediva i koja će se naći u gradu Mostaru za bolju budućnost ovog grada”.

Predsjednik “Foruma građana Tuzla” Vehid Šehić u uvodu je naglasio kako je za ozbiljne korake naprijed jako važno otvoriti sve bitne teme i riješiti ih zajedno i bez relativiziranja:

“Želimo da stvorimo ambijent da dođe do moralnog i etičkog pročišćenja nas kao ljudi, ali i naših prostora i institucija koji nažalost nose nazive i imena nekih koji nikako ne bi smjeli biti na tim mjestima. Bilo je više inicijativa u Mostaru, i gledamo sveukupno kako i na koji način radi nas, učiniti sve da – a to je opšti stav većine građana Mostara i BiH – da pokušamo da nazivi određenih ulica i institucija nestanu iz našeg svakodnevnog života i javnog prostora”, kazao je Vehid Šehić dodajući kako zbog relativiziranja mnogi bitni dogovori u BiH propadaju:

Mostar Ulice2

USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji je prisutan u 73 lokalne zajednice u cijeloj Bosni i Hercegovini, vrlo dobro razumije da svaka zajednica ima svoj specifičan problem, te pažljivo prati sve sugestije i molbe sa terena, na taj način predano služeći zajednicama, odnosno narodima i građanima koji u tim zajednicama žive. PRO-Budućnost sa radošću i nadom podržava svaku mjeru, proces ili korak koji može doprinijeti istinskom pomirenju između Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih naroda i građana u našoj zemlji; istinski put ka pomirenju, u teoriji i praksi, podrazumijeva inkluziju, okupljanje i razgovor između pojedinaca ili grupa koji imaju različite narative i poglede na našu prošlost, sadašnjost i budućnost, a sve u skladu sa odredbama Platforme za mir.

Cilj "Naših razgovora" je da se, kroz iskren i otvoren dijalog, stvori ambijent u kojem će se početi razumijevati postojanje drugih i drugačijih mišljenja i narativa, što će doprinijeti stvaranju temelja za širok dogovor u društvu, u korist svih naroda i građana Bosne i Hercegovine i svih njenih dijelova.

Mostar Ulice1

crs-LOGOWEB.png

Promijeniti nazive ulica: „Mostar je prijestonica južnog svijeta, u njemu nema mjesta za imena koja pripadaju ropotarnici historije“

Mostar Ulice4

U Gradskoj vijećnici u Mostaru u četvrtak je, u okviru USAID-ovog projekta “PRO-Budućnost”, održan okrugli stol “Naši razgovori” na temu „Mostarska inicijativa - Moralna i etička obaveza“ - diskusija o inicijativi i peticiji za promjenu spornih naziva ulica u Mostaru. Okrugli stol o nazivima ulica u Mostaru je prvi put da su se borci, žrtve rata, logoraši, novinari, aktivisti, vjerski lideri i ostali uticajni ljudi iz Mostara, a koji dolaze iz različitih društvenih i narativnih sfera, okupili na jednom mjestu i razgovarali o jednom od ključnih problema u tom gradu - ulicama koje su nazvane po ličnostima koje simboliziraju fašističke zločine iz Drugog svjetskog rata.

Uvodničari “Naših razgovora” bili su Vuk Bačanović, Ivan Šušnjar, Sead Đulić i Ivan Vukoja, uz moderaciju Martina Raguža i aktivno učešće prisutnih koji su dali jasne i konkretne prijedloge za rješavanje ovog bitnog pitanja u interesu svih građana.

Između ostalog, uvodničari su naglasili i složili se kako je Mostar „prijestonica južnog svijeta“, grad koji je uvijek pokazivao svoju širinu i ljepotu, te da u tom gradu „ne može biti mjesta za ulice koje nose nazive po osobama koje pripadaju ropotarnici historije“. Osim toga, uvodničri su se usaglasili i kako „postoji opća narodna volja i širok konsenzus za rješavanje ovog pitanja, te da se mora, na bilo koji dozvoljen način i što prije, riješiti ovaj problem, te da je ovaj događaj početak tog procesa“.

Mostar Ulice5

“Ovo je samo početak u procesu koji treba rezultirati pozitivnim promjenama. Vjerujem da će današnji razgovor biti jedan kamenčić mozaika koji će kroz tu pozitivnu energiju otklanjati negativnu dimenziju prošlosti tamo gdje joj je mjesto, a to je ropotarnica povijesti. Odgovorno, promišljeno i slobodno, bez stereotipa koji, ako su negativni moraju otići u prošlost i da vratimo vjeru da Mostar ne bude više grad slučaj. To je proces, neće ići preko noći, ali Mostar ima ambiciju da postane Evropska prijestolnica kulture, kao i potencijale - povijesne, ljudske, prirodne i zemljopisne, i da bude, što je jedan nobelovac rekao - ‘Firenca jugoistočne Evrope’”, kazao je Martin Raguž, potcrtavajući kako je projekat “PRO-Budućnost”, sa više od 70 gradova i općina te “Platformom za mir”, najbolji okvir za ovakve razgovore.

Prisutne u punoj sali Gradske vijećnice u uvodu je pozdravio gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić koji je potcrtao značaj ove teme u kontekstu kandidature Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine:

“Grad Mostar aplicirao je za evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine, i kada govorimo o Evropi da imamo u Mostaru niz poteškoća koje moramo prevazići da bi ovaj grad zasvijetlio punim svjetlom i da bi se neke stvari uistinu pomjerile tamo gdje im je mjesto. Mi smo zatočenici nekih vremena koja su bila mračna i nema ni jedan razlog u ovom gradu da te stvari ne prevaziđemo jer prošlo je previše vremenskog perioda. Kada govorimo šta želimo, svi kažemo da želimo biti dio Evrope, a Evropa je osudila jedno vrijeme. Nema ni jedan razlog da grad Mostar i neki drugi gradovi u BiH imaju obilježja mračne povijesti Evrope”, kazao je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić dodajući kako su “povjerenje, razumijevanje i odgovornost za budućnost dans Mostaru najpotrebniji”:

Mostar Ulice3

“Mostar kao istinska multietnička jedinica lokalne zajednice zaslužuje i veće povjerenje, i veće razumijevanje, i nadamo se da ćemo postići i veću odgovornost. Kako odgovornost prema svom gradu, prema državi, ali i prema Evropi gdje svi mi živimo. Vjerujem da će današnji razgovori iznjedriti rješenja koja će biti provediva i koja će se naći u gradu Mostaru za bolju budućnost ovog grada”.

Predsjednik “Foruma građana Tuzla” Vehid Šehić u uvodu je naglasio kako je za ozbiljne korake naprijed jako važno otvoriti sve bitne teme i riješiti ih zajedno i bez relativiziranja:

“Želimo da stvorimo ambijent da dođe do moralnog i etičkog pročišćenja nas kao ljudi, ali i naših prostora i institucija koji nažalost nose nazive i imena nekih koji nikako ne bi smjeli biti na tim mjestima. Bilo je više inicijativa u Mostaru, i gledamo sveukupno kako i na koji način radi nas, učiniti sve da – a to je opšti stav većine građana Mostara i BiH – da pokušamo da nazivi određenih ulica i institucija nestanu iz našeg svakodnevnog života i javnog prostora”, kazao je Vehid Šehić dodajući kako zbog relativiziranja mnogi bitni dogovori u BiH propadaju:

Mostar Ulice2

USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji je prisutan u 73 lokalne zajednice u cijeloj Bosni i Hercegovini, vrlo dobro razumije da svaka zajednica ima svoj specifičan problem, te pažljivo prati sve sugestije i molbe sa terena, na taj način predano služeći zajednicama, odnosno narodima i građanima koji u tim zajednicama žive. PRO-Budućnost sa radošću i nadom podržava svaku mjeru, proces ili korak koji može doprinijeti istinskom pomirenju između Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih naroda i građana u našoj zemlji; istinski put ka pomirenju, u teoriji i praksi, podrazumijeva inkluziju, okupljanje i razgovor između pojedinaca ili grupa koji imaju različite narative i poglede na našu prošlost, sadašnjost i budućnost, a sve u skladu sa odredbama Platforme za mir.

Cilj "Naših razgovora" je da se, kroz iskren i otvoren dijalog, stvori ambijent u kojem će se početi razumijevati postojanje drugih i drugačijih mišljenja i narativa, što će doprinijeti stvaranju temelja za širok dogovor u društvu, u korist svih naroda i građana Bosne i Hercegovine i svih njenih dijelova.

Mostar Ulice1

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.