Predsjednici i predsjedništva osam političkih stranaka u BiH potpisali "Platformu za mir"

Covic

Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović podržao je u utorak “Platformu za mir” i aktivnosti koji iz nje proizilaze nakon što su tokom proteklog perioda ovaj dokument potpisali predsjednici ili predsjedništva sedam političkih stranaka u BiH – SDP, DF, PDP, HDZ 1990, Nezavisni blok, Naša stranka i SDA. “Platformu za mir” su tako podržali predstavnici osam političkih stranaka u BiH izražavajući spremnost i volju za preuzimanje odgovornosti za najvažnije procese u zemlji, koji se tiču izgradnje povjerenja i mira.

“U potpunosti smo svjesni izazova koje nosi predizborno vrijeme, ali I odgovornosti koju svaki akter u BiH društvu ima u procesu izgradnje mira, a posebno nam je važno da ključni politički akteri razumiju I daju svoju aktivnu podršku ovim procesima. “Platforma za mir” nije samo deklarativni dokument kojeg je dovoljno samo podržati potpisom, već sa sobom nosi odgovornost i konkretne akcije koje će poduzeti svako ko platformu potpiše, uključujući političke stranke, predstavnike nevladinog sektora, medija i svih drugih aktera”, kazala je Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta PRO-Budućnost, nakon sastanka na kojem je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović potpisao “Platformu za mir” koja je rezultat intezivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost u više od 70 lokalnih zajednica lokalne zajednice u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

Covic2

“Platformu za mir” usvojili su i Predstavnički dom te Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i Općinska vijeća Žepče, Doboj-Jug i Vareš te Skupština opštine Petrovo.

U junu 2017. godine, Vijeće ministara BiH je takođe usvojilo Platformu za mir, dok je više od 70 gradonačelnika i načelnika stavilo svoj potpis na istu i tako ne samo podržalo mirovna nastojanja i napore u našoj zemlji, nego se i, konkretno, opredijelilo za provođenje aktivnosti na izgradnji trajnog i stabilnog mira. Episkop zahumsko-hercegovački i primorski, vladika Grigorije Durić, potpisao je i javno podržao ovaj dokument, u ime eparhije na čijem je čelu i Međureligijskog vijeća u BiH (MRV).

Podrška Platformi za mir implicira posvećenost radu na stvaranju nove političke kulture koja će aktivno tražiti načine da se različitost pogleda i mišljenja naroda i građana BiH dožive kao bogatstvo, a ne prijetnja izgradnji bolje budućnosti za sve.

U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera. Proces prikupljanja konkretnih potreba i prijedloga sa terena provođen je tokom proteklih više od dvije godine, te su rezultati i nalazi koji ishode iz tog procesa pretočeni u navedeni dokument, koji je, na koncu, stavljen na raspolaganje i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

Svrsishodna istraživanja i predan rad na kreiranju Platforme za mir podržao je projekat PRO-Budućnost, a ključni partner u procesu bilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje je osiguralo institucionalnu podršku, zajedno sa članovima Savjetodavnog odbora projekta, koji čine predstavnici svih većih političkih partija u PS BiH.

crs-LOGOWEB.png

Predsjednici i predsjedništva osam političkih stranaka u BiH potpisali "Platformu za mir"

Covic

Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović podržao je u utorak “Platformu za mir” i aktivnosti koji iz nje proizilaze nakon što su tokom proteklog perioda ovaj dokument potpisali predsjednici ili predsjedništva sedam političkih stranaka u BiH – SDP, DF, PDP, HDZ 1990, Nezavisni blok, Naša stranka i SDA. “Platformu za mir” su tako podržali predstavnici osam političkih stranaka u BiH izražavajući spremnost i volju za preuzimanje odgovornosti za najvažnije procese u zemlji, koji se tiču izgradnje povjerenja i mira.

“U potpunosti smo svjesni izazova koje nosi predizborno vrijeme, ali I odgovornosti koju svaki akter u BiH društvu ima u procesu izgradnje mira, a posebno nam je važno da ključni politički akteri razumiju I daju svoju aktivnu podršku ovim procesima. “Platforma za mir” nije samo deklarativni dokument kojeg je dovoljno samo podržati potpisom, već sa sobom nosi odgovornost i konkretne akcije koje će poduzeti svako ko platformu potpiše, uključujući političke stranke, predstavnike nevladinog sektora, medija i svih drugih aktera”, kazala je Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta PRO-Budućnost, nakon sastanka na kojem je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović potpisao “Platformu za mir” koja je rezultat intezivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost u više od 70 lokalnih zajednica lokalne zajednice u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

Covic2

“Platformu za mir” usvojili su i Predstavnički dom te Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i Općinska vijeća Žepče, Doboj-Jug i Vareš te Skupština opštine Petrovo.

U junu 2017. godine, Vijeće ministara BiH je takođe usvojilo Platformu za mir, dok je više od 70 gradonačelnika i načelnika stavilo svoj potpis na istu i tako ne samo podržalo mirovna nastojanja i napore u našoj zemlji, nego se i, konkretno, opredijelilo za provođenje aktivnosti na izgradnji trajnog i stabilnog mira. Episkop zahumsko-hercegovački i primorski, vladika Grigorije Durić, potpisao je i javno podržao ovaj dokument, u ime eparhije na čijem je čelu i Međureligijskog vijeća u BiH (MRV).

Podrška Platformi za mir implicira posvećenost radu na stvaranju nove političke kulture koja će aktivno tražiti načine da se različitost pogleda i mišljenja naroda i građana BiH dožive kao bogatstvo, a ne prijetnja izgradnji bolje budućnosti za sve.

U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera. Proces prikupljanja konkretnih potreba i prijedloga sa terena provođen je tokom proteklih više od dvije godine, te su rezultati i nalazi koji ishode iz tog procesa pretočeni u navedeni dokument, koji je, na koncu, stavljen na raspolaganje i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

Svrsishodna istraživanja i predan rad na kreiranju Platforme za mir podržao je projekat PRO-Budućnost, a ključni partner u procesu bilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje je osiguralo institucionalnu podršku, zajedno sa članovima Savjetodavnog odbora projekta, koji čine predstavnici svih većih političkih partija u PS BiH.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.