Razgovor sa rektorom Univerziteta u Sarajevu o inkorporiranju Platforme za mir u obrazovni sistem

UNSA PRO B

Povodom USAID-ovog projekta „PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost)“, koji implementira Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima, u petak 18. januara 2019. godine upriličen je susret prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu, sa predstavnicama CRS-a: gospođom Majdom Behrem-Stojanov, direktoricom projekta, i gospođom Dajanom Bogdanović. Sastanku su prisustvovale i prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, direktorica Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Projekat „PRO-Budućnost“ predstavila je gospođa Majda Behrem-Stojanov naglasivši da je riječ o projektu koji za cilj ima da zajedno sa ključnim akterima iz obrazovnog, vjerskog, političkog i medijskog domena razvija nove i unapređuje postojeće pristupe u oblasti izgradnje trajnog i održivog mira, a u skladu sa principima ponuđenim u „Platformi za mir“. „Platforma za mir“ je nastala u okviru projekta „PRO-Budućnost“, a verificirana je u Parlamentarnoj skupštini BiH kao i u lokalnim općinskim i gradskim vijećima.

Susret je bio prilika za razmjenu ideja i mišljenja, kao i razmatranje mogućnosti ostvarivanja saradnje te mogućnosti inkorporiranja vrijednosti i principa „Platforme za mir“, ali i generalnih principa izgradnje trajnog i održivog mira u BiH u sektoru obrazovanja. Kao posebno značajno istaknuto je polje visokog obrazovanja koje je ključno u stvaranju profesionalne i intelektualne snage koja će biti u prilici razumjeti postojanje drugih i drugačijih narativa, promovirati i poticati kritičko razmišljanje, te prepoznati značaj djelovanja u domenu izgradnje mira.

Rektor Škrijelj je ocijenio predstavljeni projekat veoma značajnim i korisnim kako za Univerzitet u Sarajevu tako i za akademsku zajednicu Bosne i Hercegovine, te izrazio otvorenost Univerziteta u Sarajevu za ostvarivanje saradnje i zajedničke aktivnosti na projektu, čiji je cilj bolja budućnost Bosne i Hercegovine.

U sklopu projekta „PRO-Budućnost“ u oblasti visokog obrazovanja su realizirane značajne aktivnosti o kojima je razgovarano i tokom sastanka. Projekat „PRO-Budućnost“ je u saradnji sa pet likovnih akademija iz Sarajeva, Banje Luke, Širokog Brijega, Trebinja i Mostara, kroz dvije grafičke radionice i preko 10 izložbi „Otisci multioriginalne BiH“, u periodu od 2014. do 2016. godine aktivno djelovao na promociji edukacije, originalne bosanskohercegovačke grafike i uopće upoznavanja i povezivanja mladih i nastavnog kadra iz različitih etničkih grupa i sredina u BiH. Nadalje, 2017. godine CRS je zajedno sa tri teološka fakulteta, Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu te Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom sv. Vasilije Ostroški Univerziteta u Istočnom Sarajevu, pokrenuo master-program „Međureligijske studije i izgradnja mira”.

(Izvor: Univerzitet u Sarajevu)

crs-LOGOWEB.png

Razgovor sa rektorom Univerziteta u Sarajevu o inkorporiranju Platforme za mir u obrazovni sistem

UNSA PRO B

Povodom USAID-ovog projekta „PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost)“, koji implementira Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima, u petak 18. januara 2019. godine upriličen je susret prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu, sa predstavnicama CRS-a: gospođom Majdom Behrem-Stojanov, direktoricom projekta, i gospođom Dajanom Bogdanović. Sastanku su prisustvovale i prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, direktorica Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Projekat „PRO-Budućnost“ predstavila je gospođa Majda Behrem-Stojanov naglasivši da je riječ o projektu koji za cilj ima da zajedno sa ključnim akterima iz obrazovnog, vjerskog, političkog i medijskog domena razvija nove i unapređuje postojeće pristupe u oblasti izgradnje trajnog i održivog mira, a u skladu sa principima ponuđenim u „Platformi za mir“. „Platforma za mir“ je nastala u okviru projekta „PRO-Budućnost“, a verificirana je u Parlamentarnoj skupštini BiH kao i u lokalnim općinskim i gradskim vijećima.

Susret je bio prilika za razmjenu ideja i mišljenja, kao i razmatranje mogućnosti ostvarivanja saradnje te mogućnosti inkorporiranja vrijednosti i principa „Platforme za mir“, ali i generalnih principa izgradnje trajnog i održivog mira u BiH u sektoru obrazovanja. Kao posebno značajno istaknuto je polje visokog obrazovanja koje je ključno u stvaranju profesionalne i intelektualne snage koja će biti u prilici razumjeti postojanje drugih i drugačijih narativa, promovirati i poticati kritičko razmišljanje, te prepoznati značaj djelovanja u domenu izgradnje mira.

Rektor Škrijelj je ocijenio predstavljeni projekat veoma značajnim i korisnim kako za Univerzitet u Sarajevu tako i za akademsku zajednicu Bosne i Hercegovine, te izrazio otvorenost Univerziteta u Sarajevu za ostvarivanje saradnje i zajedničke aktivnosti na projektu, čiji je cilj bolja budućnost Bosne i Hercegovine.

U sklopu projekta „PRO-Budućnost“ u oblasti visokog obrazovanja su realizirane značajne aktivnosti o kojima je razgovarano i tokom sastanka. Projekat „PRO-Budućnost“ je u saradnji sa pet likovnih akademija iz Sarajeva, Banje Luke, Širokog Brijega, Trebinja i Mostara, kroz dvije grafičke radionice i preko 10 izložbi „Otisci multioriginalne BiH“, u periodu od 2014. do 2016. godine aktivno djelovao na promociji edukacije, originalne bosanskohercegovačke grafike i uopće upoznavanja i povezivanja mladih i nastavnog kadra iz različitih etničkih grupa i sredina u BiH. Nadalje, 2017. godine CRS je zajedno sa tri teološka fakulteta, Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu te Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom sv. Vasilije Ostroški Univerziteta u Istočnom Sarajevu, pokrenuo master-program „Međureligijske studije i izgradnja mira”.

(Izvor: Univerzitet u Sarajevu)

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.