Žrtave rata još jednom pozvale na usvajanje Platforme za mir

Zrtve rata 1

Predstavnici tri udruženja/udruge žrtava rata, porodica šehida i poginulih boraca i logoraša - Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Maglaj, Udruženje logoraša Višegrad i Hrvatska udruga logoraša HNK/Ž - uputili su javni apel-pismo pred usvajanje Platforme za mir u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, planirano za sjednicu koja se održava u srijedu 30. 5. 2018. godine.

Tekst apela-pisma u integralnoj formi je u nastavku:

Uvažena gospodo poslanici, nepune 23 godine od okončanja ratnih dešavanja, pred vama je dokument na kojem je radio velik broj građana Bosne i Hercegovine. Njihove prijedloge i sugestije prikupljali smo u prethodne dvije godine. Korak po korak, bili smo sve bliže konkretnom prijedlogu Platforme za mir, koja definiše mir jednom od temeljnih i najvećih vrijednosti u Bosni i Hercegovini, a koja nema alternativu.

Svoje potpise podrške Platforma je dobila od više od 60 načelnika i gradonačelnika, Međureligijskog vijeća u BiH, vjerskih službenika, udruga/udruženja koje okupljaju žrtve rata, predstavnika NVO sektora, mladih, radnika u obrazovanju, kulturi i sportu i ostalih.

Vi, koji ćete biti prisutni na 62. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, izabrani od naroda BiH kako bi radili na dobrobit svih, dizanjem ruku podrške i prihvatanja, zajedno sa nama - kreatorima Platforme za mir, činite veliki iskorak prema boljoj i svjetlijoj budućnosti, ali i otvarate vrata zajedničkom djelovanju i suradnji stradalnika rata na teritoriji BiH od istoka do zapada i od sjevera do juga.

Mirovni aktivisti će, po vašem usvajanju Platforme, moći nastaviti aktivnosti za koje su se opredijelili, a najveći cilj je pomirenje naroda i očuvanje mira, koji nema alternativu. Za mlade generacije, već stasale u mudre i pametne ljude, podignite ruke i usvojite Platformu za mir.

Uz znakove zahvalnosti!

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Maglaj
Udruženje logoraša Višegrad
Hrvatska udruga logoraša HNK/Ž

crs-LOGOWEB.png

Žrtave rata još jednom pozvale na usvajanje Platforme za mir

Zrtve rata 1

Predstavnici tri udruženja/udruge žrtava rata, porodica šehida i poginulih boraca i logoraša - Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Maglaj, Udruženje logoraša Višegrad i Hrvatska udruga logoraša HNK/Ž - uputili su javni apel-pismo pred usvajanje Platforme za mir u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, planirano za sjednicu koja se održava u srijedu 30. 5. 2018. godine.

Tekst apela-pisma u integralnoj formi je u nastavku:

Uvažena gospodo poslanici, nepune 23 godine od okončanja ratnih dešavanja, pred vama je dokument na kojem je radio velik broj građana Bosne i Hercegovine. Njihove prijedloge i sugestije prikupljali smo u prethodne dvije godine. Korak po korak, bili smo sve bliže konkretnom prijedlogu Platforme za mir, koja definiše mir jednom od temeljnih i najvećih vrijednosti u Bosni i Hercegovini, a koja nema alternativu.

Svoje potpise podrške Platforma je dobila od više od 60 načelnika i gradonačelnika, Međureligijskog vijeća u BiH, vjerskih službenika, udruga/udruženja koje okupljaju žrtve rata, predstavnika NVO sektora, mladih, radnika u obrazovanju, kulturi i sportu i ostalih.

Vi, koji ćete biti prisutni na 62. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, izabrani od naroda BiH kako bi radili na dobrobit svih, dizanjem ruku podrške i prihvatanja, zajedno sa nama - kreatorima Platforme za mir, činite veliki iskorak prema boljoj i svjetlijoj budućnosti, ali i otvarate vrata zajedničkom djelovanju i suradnji stradalnika rata na teritoriji BiH od istoka do zapada i od sjevera do juga.

Mirovni aktivisti će, po vašem usvajanju Platforme, moći nastaviti aktivnosti za koje su se opredijelili, a najveći cilj je pomirenje naroda i očuvanje mira, koji nema alternativu. Za mlade generacije, već stasale u mudre i pametne ljude, podignite ruke i usvojite Platformu za mir.

Uz znakove zahvalnosti!

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Maglaj
Udruženje logoraša Višegrad
Hrvatska udruga logoraša HNK/Ž

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.