Općinsko vijeće Teočak usvojilo Platformu za mir

Teocak PRO Buducnost

Općinsko vijeće Teočak u ponedjeljak 10. septembra usvojilo je “Platformu za mir” i “Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018.-2020.” koji definira set mjera koje će ovo vijeće provesti u spomenutom periodu.

“S obzirom da je Općina Teočak po statistikama jedna od najotvorenijih u smislu prepoznavanja i provođenja aktivnosti procesa pomirenja, tako je usvajanje “Platforme za mir” u Općinskom vijeću bilo prirodan slijed. Teočak je općina koja već duži niz godina ima dobru međuopćinsku saradnju sa nizom općina i ovo je samo jedna zvanična potvrda svega toga”, kaže Suada Džuzdanović, predsjedavajuća Općinskog vijeća Teočak ističući i značaj plana konretnih aktivnosti za period 2018.-2020. koji je također usvojen:

“Usvajanjem ovog dokumenta Općinsko vijeće je dalo saglasnost za implementaciju same “Platforme” u pomenutom period sa konkretnim prijedlozima i mjerama”, dodala je Suada Džuzdanović.

Teočak je uz Žepče, Petrovo, Doboj-Jug i Vareš, među među prvim općinama u BiH u kojima je “Platforma za mir” usvojena i na Općinskom vijeću. “Platformu za mir” usvojili su i Predstavnički dom te Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

“Općinski vijećnici OV Teočak usvajanjem “Platforme za mr” pokazali su spremnost da prate rad sa terena, prate rad članova radne grupe i nevladinih organizacija koje učestvuju u projektu PRO-Budućnost. Sve ono što podrazumijeva “Platforma za mir” uz prateće dokumente mi smo spremni da provedemo na terenu”, kaže Enes Avdičević, član radne grupe projekta PRO-Budućnost - Teočak.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u skoro polovini od 143 lokalne zajednice u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

 

crs-LOGOWEB.png

Općinsko vijeće Teočak usvojilo Platformu za mir

Teocak PRO Buducnost

Općinsko vijeće Teočak u ponedjeljak 10. septembra usvojilo je “Platformu za mir” i “Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018.-2020.” koji definira set mjera koje će ovo vijeće provesti u spomenutom periodu.

“S obzirom da je Općina Teočak po statistikama jedna od najotvorenijih u smislu prepoznavanja i provođenja aktivnosti procesa pomirenja, tako je usvajanje “Platforme za mir” u Općinskom vijeću bilo prirodan slijed. Teočak je općina koja već duži niz godina ima dobru međuopćinsku saradnju sa nizom općina i ovo je samo jedna zvanična potvrda svega toga”, kaže Suada Džuzdanović, predsjedavajuća Općinskog vijeća Teočak ističući i značaj plana konretnih aktivnosti za period 2018.-2020. koji je također usvojen:

“Usvajanjem ovog dokumenta Općinsko vijeće je dalo saglasnost za implementaciju same “Platforme” u pomenutom period sa konkretnim prijedlozima i mjerama”, dodala je Suada Džuzdanović.

Teočak je uz Žepče, Petrovo, Doboj-Jug i Vareš, među među prvim općinama u BiH u kojima je “Platforma za mir” usvojena i na Općinskom vijeću. “Platformu za mir” usvojili su i Predstavnički dom te Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

“Općinski vijećnici OV Teočak usvajanjem “Platforme za mr” pokazali su spremnost da prate rad sa terena, prate rad članova radne grupe i nevladinih organizacija koje učestvuju u projektu PRO-Budućnost. Sve ono što podrazumijeva “Platforma za mir” uz prateće dokumente mi smo spremni da provedemo na terenu”, kaže Enes Avdičević, član radne grupe projekta PRO-Budućnost - Teočak.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u skoro polovini od 143 lokalne zajednice u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.