"Živa biblioteka" u Banjaluci: Rat nije romantična priča sa TV ekrana

ZB2 BL

Član porodice nestalih, dijete rata, sestra poginulog borca, ratni veteran;

civilna žrtva rata, slijepa osoba, žrtva porodičnog nasilja, raseljeno lice;

vjerski službenik i mirovni aktivista, povratnica, bivši ovisnik.

Svi oni su, prije svega, mirovni aktivisti, koji svoja lična iskustva, traume i nedaće sa kojima su se suočili u životu, koriste da bi generaciji koja dolazi objasnili da rat nije romantična priča sa TV ekrana, da je rat zlo i da u takvom sukobu svi gube.

Svi navedeni su danas, u okviru "Žive biblioteke", svjedočili pred učenicima banjalučkih srednjih škola i njihovim profesorima o svojim životnim iskustvima.

Živa biblioteka predstavlja inovativnu metodologiju za promovisanje ljudskih prava, ravnopravnosti, te za borbu protiv rasizma i ksenofobije, te širenje mira i tolerancije. Metodologija „Žive biblioteke" je specifična. Knjige su živi ljudi, pažljivo odabrani iz društvenih grupa prema kojima često vladaju predrasude i negativni stereotipi. Zbog svoje pozicije u društvu i pripadnosti određenoj društvenoj grupi, ove osobe su stigmatizovane ili trpe diskriminaciju. Živa biblioteka funkcioniše baš kao prava biblioteka, gde čitaoci dolaze da pozajme „knjigu" na određeno vreme. Na taj način, u direktnoj komunikaciji čitaocima prenose svoja životna iskustva i doprinose borbi protiv stereotipa, predsrasuda i diskriminacije.

"Živu biblioteku" je organizovao Helsinški parlament građana Banja Luka, u banjalučkom Domu omladine, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima. Današnji događaj je organizovan u saradnji i sa Društvom psihologa Republike Srpske.

crs-LOGOWEB.png

"Živa biblioteka" u Banjaluci: Rat nije romantična priča sa TV ekrana

ZB2 BL

Član porodice nestalih, dijete rata, sestra poginulog borca, ratni veteran;

civilna žrtva rata, slijepa osoba, žrtva porodičnog nasilja, raseljeno lice;

vjerski službenik i mirovni aktivista, povratnica, bivši ovisnik.

Svi oni su, prije svega, mirovni aktivisti, koji svoja lična iskustva, traume i nedaće sa kojima su se suočili u životu, koriste da bi generaciji koja dolazi objasnili da rat nije romantična priča sa TV ekrana, da je rat zlo i da u takvom sukobu svi gube.

Svi navedeni su danas, u okviru "Žive biblioteke", svjedočili pred učenicima banjalučkih srednjih škola i njihovim profesorima o svojim životnim iskustvima.

Živa biblioteka predstavlja inovativnu metodologiju za promovisanje ljudskih prava, ravnopravnosti, te za borbu protiv rasizma i ksenofobije, te širenje mira i tolerancije. Metodologija „Žive biblioteke" je specifična. Knjige su živi ljudi, pažljivo odabrani iz društvenih grupa prema kojima često vladaju predrasude i negativni stereotipi. Zbog svoje pozicije u društvu i pripadnosti određenoj društvenoj grupi, ove osobe su stigmatizovane ili trpe diskriminaciju. Živa biblioteka funkcioniše baš kao prava biblioteka, gde čitaoci dolaze da pozajme „knjigu" na određeno vreme. Na taj način, u direktnoj komunikaciji čitaocima prenose svoja životna iskustva i doprinose borbi protiv stereotipa, predsrasuda i diskriminacije.

"Živu biblioteku" je organizovao Helsinški parlament građana Banja Luka, u banjalučkom Domu omladine, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima. Današnji događaj je organizovan u saradnji i sa Društvom psihologa Republike Srpske.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.