Mrkonjić Grad: "Živa biblioteka" promoviše ljudska prava i ravnopravnost, širi mir i toleranciju

Mrkonjic1

(Izvor: Opština Mrkonjić Grad - https://bit.ly/2z51HVt)

Učenici četvrtih razreda Gimnazije i njihovi predmetni profesori danas su posjetili "Živu biblioteku" u skupštinskoj sali Opštine Mrkonjić Grad, gdje su imali priliku da pročitaju četiri žive knjige. Među njima su se nalazili član porodice nestalih, raseljeno lice, bivši ovisnik i civilna žrtva rata.

Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta rekao je da se „Živa biblioteka“ organizuje u sklopu projekta PRO-Budućnost, te da je Opština Mrkonjić Grad uključena u ovaj projekat. "Danas su gimnazijalci mogli da razgovaraju sa četiri žive knjige, kroz koje želimo da ljudi saznaju o životima osoba koje su na neki način diskriminisane i odbačene od društva zbog njihovog načina života, iako se ne razlikuju od nas", rekao je Žolja.

MG2

Ova biblioteka predstavlja inovativnu metodologiju za promovisanje ljudskih prava, ravnopravnosti, te za borbu protiv rasizma i ksenofobije. Knjige ove biblioteke su živi ljudi, pripadnici društvenih grupa prema kojima često vladaju predrasude i negativni stereotipi.

„Živa biblioteka“ funkcioniše kao prava biblioteka, gdje čitaoci dolaze da pozajme „knjigu“ na određeno vrijeme i na taj način „knjige“ prenose svoja životna iskustva i doprinose borbi protiv stereotipa, predrasuda i diskriminacije. Ovaj projekat se realizuje u 70 opština i gradova u Bosni i Hercegovini, a cilj je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima.

crs-LOGOWEB.png

Mrkonjić Grad: "Živa biblioteka" promoviše ljudska prava i ravnopravnost, širi mir i toleranciju

Mrkonjic1

(Izvor: Opština Mrkonjić Grad - https://bit.ly/2z51HVt)

Učenici četvrtih razreda Gimnazije i njihovi predmetni profesori danas su posjetili "Živu biblioteku" u skupštinskoj sali Opštine Mrkonjić Grad, gdje su imali priliku da pročitaju četiri žive knjige. Među njima su se nalazili član porodice nestalih, raseljeno lice, bivši ovisnik i civilna žrtva rata.

Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta rekao je da se „Živa biblioteka“ organizuje u sklopu projekta PRO-Budućnost, te da je Opština Mrkonjić Grad uključena u ovaj projekat. "Danas su gimnazijalci mogli da razgovaraju sa četiri žive knjige, kroz koje želimo da ljudi saznaju o životima osoba koje su na neki način diskriminisane i odbačene od društva zbog njihovog načina života, iako se ne razlikuju od nas", rekao je Žolja.

MG2

Ova biblioteka predstavlja inovativnu metodologiju za promovisanje ljudskih prava, ravnopravnosti, te za borbu protiv rasizma i ksenofobije. Knjige ove biblioteke su živi ljudi, pripadnici društvenih grupa prema kojima često vladaju predrasude i negativni stereotipi.

„Živa biblioteka“ funkcioniše kao prava biblioteka, gdje čitaoci dolaze da pozajme „knjigu“ na određeno vrijeme i na taj način „knjige“ prenose svoja životna iskustva i doprinose borbi protiv stereotipa, predrasuda i diskriminacije. Ovaj projekat se realizuje u 70 opština i gradova u Bosni i Hercegovini, a cilj je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.