Posjeta predsjedniku NSRS i načelnicima Foče i Višegrada

NSRS

U petak 24. 5. 2019. godine, razgovarali smo sa g. Nedeljkom Čubrilovićem, predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske. Između ostalog, tema je bila i Platforma za mir.

Nakon toga, u ponedjeljak 27. 5. 2019. godine, boravili smo u posjeti načelniku Opštine Višegrad, g. Mladenu Đureviću i g. Radisavu Mašiću, načelniku Opštine Foča i razgovarali o načinima na koje možemo proširiti i poboljšati našu saradnju.

Visegrad nacelnik

Nakon Sanskog Mosta, Prijedora, Jajca, Bihaća, Trebinja, Mostara, Banjaluke, Vareša, Žepča, Centra Sarajevo, Ljubuškog, Širokog Brijega i ostalih lokalnih zajednica koje smo obišli u proteklih dva mjeseca, zadovoljstvo nam je reći da su svi složni u tome da je ispred nas ljepše i bolje vrijeme za sve narode i građane u Bosni i Hercegovini, koje sa sobom nosi izazove, ali i prilike za postizanje širokog dogovora i konsenzusa po pitanjima istinskog pomirenja i izgradnje povjerenja u našoj zemlji.

Spremni smo i sretni, zajedno sa svim ključnim ljudima i građanima, predano i dosljedno raditi upravo na tim pitanjima.

Foca nacelnik

crs-LOGOWEB.png

Posjeta predsjedniku NSRS i načelnicima Foče i Višegrada

NSRS

U petak 24. 5. 2019. godine, razgovarali smo sa g. Nedeljkom Čubrilovićem, predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske. Između ostalog, tema je bila i Platforma za mir.

Nakon toga, u ponedjeljak 27. 5. 2019. godine, boravili smo u posjeti načelniku Opštine Višegrad, g. Mladenu Đureviću i g. Radisavu Mašiću, načelniku Opštine Foča i razgovarali o načinima na koje možemo proširiti i poboljšati našu saradnju.

Visegrad nacelnik

Nakon Sanskog Mosta, Prijedora, Jajca, Bihaća, Trebinja, Mostara, Banjaluke, Vareša, Žepča, Centra Sarajevo, Ljubuškog, Širokog Brijega i ostalih lokalnih zajednica koje smo obišli u proteklih dva mjeseca, zadovoljstvo nam je reći da su svi složni u tome da je ispred nas ljepše i bolje vrijeme za sve narode i građane u Bosni i Hercegovini, koje sa sobom nosi izazove, ali i prilike za postizanje širokog dogovora i konsenzusa po pitanjima istinskog pomirenja i izgradnje povjerenja u našoj zemlji.

Spremni smo i sretni, zajedno sa svim ključnim ljudima i građanima, predano i dosljedno raditi upravo na tim pitanjima.

Foca nacelnik

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.