JASNA PODRŠKA INICIJATIVAMA POMIRENJA: Parlament BiH usvojio “Platformu za mir”!

PS BiH2

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na nastavku 62. Sjednice, održane u četvrtak 5. jula, usvojio je “Platformu za mir”, koja je nastala kao rezultat intezivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost širom BiH. Dokument je kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

“Platforma za mir i njene odredbe direktno odgovaraju odredbama Strategije za proširenje EU, koja, iznad svega, zahtijeva stabilan okvir u kojem demokratija može istinski zaživjeti. Platforma je, stoga, alat na koji se možemo referisati i okvir koji ćemo koristiti kao dokaz za zajednički stav da Bosna i Hercegovina, ipak, može govoriti jednim glasom“, kaže ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac koja je Platformu stavila u parlamentarnu procedure, dodajući kako je ovo Ministarstvo “prepoznalo Platformu kao priliku da, zajedno sa svim ostalim institucijama vlasti, doprinese stabilizaciji prilika i povećanju stepena odgovornosti za poštivanje ljudskih prava:

“Ministarstvo je podržalo Platformu od same promocije do njenog usvajanja, u partnerstvu sa USAID-om i CRS-om na projektu PRO-Budućnost, jer je ovaj projekat, djelujući na svim nivoima – od lokalnog do najvišeg, radeći s različitim grupama građana - uspio u Platformu za mir inkorporirati volju i namjeru građana BiH da doprinesu izgradnji i očuvanju mira u našoj zemlji“.

PS BiH 3

Predsjedavajući PS BiH Mladen Bosić kazao je kako je značajno istaknuti potrebu da se svi zajedno uključe i pozovu na razumijevanje jedni drugih, na mir, koji nema i ne smije imati alternativu.

“Nema boljeg načina da upozori sve nas šta se sve može dogoditi ukoliko se svi ne uključimo da pozovemo na razumijevanje jedni drugih, na mir, i zato podržavam ovaj projekat i sve što radite na tom putu”, kazao je Bosić.

Poslanica u PS BiH Maja Gasal Vražalica ističe značaj usvajanja Platforme za mir na svim nivoima vlasti:

“Kroz usvajanje Platforme za mir, institucije BiH šalju poruku lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj javnosti da je BiH spremna i zrela da napravi transformaciju i postane zemlja-primjer istinskog pomirenja i dugoročnog i održivog mira i stabilnosti”.

‘Platforma za mir’ je nastala na terenu i nedvosmisleno svjedoči o tome da se svi slažemo kako je mir jedina moguća opcija i da ne postoji alternativa mirnom rješenju”, kaže Borislav Bojić, predsjedavajući Zajedničke komisije PS BiH za ljudska prava.

Poslanik u PS BiH Lazar prodanović kaže kako je “Platforma” dokument koji ima podršku kako nevladinog, tako i vladinog sektora:

“Pored nevladinih organizacija, udruženje žrtava rata, grupa mladih, građana, intelektualaca, vjerskih službenika, medija i ostalih aktera, mi poslanici možemo dati doprinos s naše strane usvajanjem Platforme i konkretnom podrškom mirovnim inicijativama. Ono što se dogodilo ne možemo promijeniti, ali možemo zraditi više na izgradnji istinskog mira u BiH da se nikada ništa slično ne ponovi”, kazao je Prodanović.

“Platforma za mir” stavljena je na dnevni red 61. Sjednice PS BiH povodom čega je u holu Zgrade Parlamentarne skupštine BiH otvorena izložba Velije Hasanbegovića "Lično" i upriličeno javno govorenje. Usvajanje “Platforme” je s ciljem mogućnosti prihvaćanja od strane većeg broja zastupnika, što bi, kako je navedeno u zaključku, bila snažna poruka suživota u miru i toleranciji prolongirano za 62. Sjednicu koja je prekinuta zbog nedostatka kvoruma da bi nakon što je sjednica nekoliko puta prolongirana Platforma napokon i bila usvojena.

U stvaranju Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora, mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Usvajanjem Platforme za mir zastupnici i predstavnici u Predstavničkom domu PS BiH iskazali su svoju jasnu podršku inicijativama pomirenja, u kojima je neprikosnovena uloga i onih koji su direktno bili izloženi ratnim stradanjima, a to su zatočenici logora.

PS BiH1

crs-LOGOWEB.png

JASNA PODRŠKA INICIJATIVAMA POMIRENJA: Parlament BiH usvojio “Platformu za mir”!

PS BiH2

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na nastavku 62. Sjednice, održane u četvrtak 5. jula, usvojio je “Platformu za mir”, koja je nastala kao rezultat intezivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost širom BiH. Dokument je kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

“Platforma za mir i njene odredbe direktno odgovaraju odredbama Strategije za proširenje EU, koja, iznad svega, zahtijeva stabilan okvir u kojem demokratija može istinski zaživjeti. Platforma je, stoga, alat na koji se možemo referisati i okvir koji ćemo koristiti kao dokaz za zajednički stav da Bosna i Hercegovina, ipak, može govoriti jednim glasom“, kaže ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac koja je Platformu stavila u parlamentarnu procedure, dodajući kako je ovo Ministarstvo “prepoznalo Platformu kao priliku da, zajedno sa svim ostalim institucijama vlasti, doprinese stabilizaciji prilika i povećanju stepena odgovornosti za poštivanje ljudskih prava:

“Ministarstvo je podržalo Platformu od same promocije do njenog usvajanja, u partnerstvu sa USAID-om i CRS-om na projektu PRO-Budućnost, jer je ovaj projekat, djelujući na svim nivoima – od lokalnog do najvišeg, radeći s različitim grupama građana - uspio u Platformu za mir inkorporirati volju i namjeru građana BiH da doprinesu izgradnji i očuvanju mira u našoj zemlji“.

PS BiH 3

Predsjedavajući PS BiH Mladen Bosić kazao je kako je značajno istaknuti potrebu da se svi zajedno uključe i pozovu na razumijevanje jedni drugih, na mir, koji nema i ne smije imati alternativu.

“Nema boljeg načina da upozori sve nas šta se sve može dogoditi ukoliko se svi ne uključimo da pozovemo na razumijevanje jedni drugih, na mir, i zato podržavam ovaj projekat i sve što radite na tom putu”, kazao je Bosić.

Poslanica u PS BiH Maja Gasal Vražalica ističe značaj usvajanja Platforme za mir na svim nivoima vlasti:

“Kroz usvajanje Platforme za mir, institucije BiH šalju poruku lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj javnosti da je BiH spremna i zrela da napravi transformaciju i postane zemlja-primjer istinskog pomirenja i dugoročnog i održivog mira i stabilnosti”.

‘Platforma za mir’ je nastala na terenu i nedvosmisleno svjedoči o tome da se svi slažemo kako je mir jedina moguća opcija i da ne postoji alternativa mirnom rješenju”, kaže Borislav Bojić, predsjedavajući Zajedničke komisije PS BiH za ljudska prava.

Poslanik u PS BiH Lazar prodanović kaže kako je “Platforma” dokument koji ima podršku kako nevladinog, tako i vladinog sektora:

“Pored nevladinih organizacija, udruženje žrtava rata, grupa mladih, građana, intelektualaca, vjerskih službenika, medija i ostalih aktera, mi poslanici možemo dati doprinos s naše strane usvajanjem Platforme i konkretnom podrškom mirovnim inicijativama. Ono što se dogodilo ne možemo promijeniti, ali možemo zraditi više na izgradnji istinskog mira u BiH da se nikada ništa slično ne ponovi”, kazao je Prodanović.

“Platforma za mir” stavljena je na dnevni red 61. Sjednice PS BiH povodom čega je u holu Zgrade Parlamentarne skupštine BiH otvorena izložba Velije Hasanbegovića "Lično" i upriličeno javno govorenje. Usvajanje “Platforme” je s ciljem mogućnosti prihvaćanja od strane većeg broja zastupnika, što bi, kako je navedeno u zaključku, bila snažna poruka suživota u miru i toleranciji prolongirano za 62. Sjednicu koja je prekinuta zbog nedostatka kvoruma da bi nakon što je sjednica nekoliko puta prolongirana Platforma napokon i bila usvojena.

U stvaranju Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora, mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Usvajanjem Platforme za mir zastupnici i predstavnici u Predstavničkom domu PS BiH iskazali su svoju jasnu podršku inicijativama pomirenja, u kojima je neprikosnovena uloga i onih koji su direktno bili izloženi ratnim stradanjima, a to su zatočenici logora.

PS BiH1

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.