Usvajanje Platforme za mir u Domu naroda PS BiH

dom naroda ps bih
(Foto: RTVTK)

Nakon što je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 5. 7. 2018. godine, usvojio Platformu za mir, očekuje se usvajanje tog dokumenta i u Domu naroda PS BiH, na narednoj sjednici, koja se održava 27. 7. 2018. godine.

Dom naroda PS BiH čini 15 delegata, od kojih su dvije trećine, po pet Bošnjaka i Hrvata, delegati iz Federacije BiH, a jedna trećina, pet Srba, delegati iz Republike Srpske.

Kvorum neophodan za odlučivanje u Domu naroda čini devet delegata, uz uslov da su prisutna najmanje tri bošnjačka, tri hrvatska i tri srpska delegata a, prema Poslovniku doma, odluke u Domu donose se većinom glasova delegata koji su prisutni i koji glasaju.

U stvaranju Platforme za mir, kao što je poznato javnosti, učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora, mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Usvajanjem Platforme za mir zastupnici i predstavnici u Predstavničkom domu PS BiH iskazali su svoju jasnu podršku inicijativama pomirenja, u kojima je neprikosnovena uloga i onih koji su direktno bili izloženi ratnim stradanjima, a to su zatočenici logora.

Od delegata u Domu naroda PS BiH narodi i građani BiH očekuju usvajanje Platforme za mir i slanje istovjetne poruke i podrške inicijativama pomirenja u našoj zemlji.

crs-LOGOWEB.png

Usvajanje Platforme za mir u Domu naroda PS BiH

dom naroda ps bih
(Foto: RTVTK)

Nakon što je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 5. 7. 2018. godine, usvojio Platformu za mir, očekuje se usvajanje tog dokumenta i u Domu naroda PS BiH, na narednoj sjednici, koja se održava 27. 7. 2018. godine.

Dom naroda PS BiH čini 15 delegata, od kojih su dvije trećine, po pet Bošnjaka i Hrvata, delegati iz Federacije BiH, a jedna trećina, pet Srba, delegati iz Republike Srpske.

Kvorum neophodan za odlučivanje u Domu naroda čini devet delegata, uz uslov da su prisutna najmanje tri bošnjačka, tri hrvatska i tri srpska delegata a, prema Poslovniku doma, odluke u Domu donose se većinom glasova delegata koji su prisutni i koji glasaju.

U stvaranju Platforme za mir, kao što je poznato javnosti, učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora, mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Usvajanjem Platforme za mir zastupnici i predstavnici u Predstavničkom domu PS BiH iskazali su svoju jasnu podršku inicijativama pomirenja, u kojima je neprikosnovena uloga i onih koji su direktno bili izloženi ratnim stradanjima, a to su zatočenici logora.

Od delegata u Domu naroda PS BiH narodi i građani BiH očekuju usvajanje Platforme za mir i slanje istovjetne poruke i podrške inicijativama pomirenja u našoj zemlji.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.