PODSTREK IZGRADNJI BOLJEG I STABILNIJEG DRUŠTVA: Dom naroda PS BiH bez glasa protiv usvojio “Platformu za mir”

Dom naroda

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, bez glasova protiv, usvojio je Platformu za mir, na 41. sjednici koja se održava u petak 27. 7. 2018. godine, nakon što ju je Predstavnički dom PS BiH usvojio ranije na sjednici od 5. 7. 2018. godine.

“Usvajanje Platforme za mir u oba doma PS BiH lijepa je i ohrabrujuća vijest u vremenu kada su česte bezohrabrujuće poruke i loše vijesti. Činjenica da je Platforma usvojena u najvišim državnim institucijama je pokazatelj da se na proces pomirenja ipak gleda na jedan ozbiljan način i ogroman je podstrek - ne samo za one koji su učestvovali u stvaranju Platforme i na terenu rade na njenom provođenju - već i za sve ostale na području cijele BiH i jedan novi početak ka izgradnji boljeg i stabilnijeg društva, što u konačnici dovodi do prosperiteta u zemlji”, kaže nakon usvajanja Platforme za mir Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta “PRO-Budućnost”.

Dom naroda PS BiH čini 15 delegata, od kojih su dvije trećine, po pet Bošnjaka i Hrvata, delegati iz Federacije BiH, a jedna trećina, pet Srba, delegati iz Republike Srpske, koji su, kao i predstavnici Predstavničkog doma ranije, iskazali svoju jasnu podršku inicijativama pomirenja.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u skoro polovini od 143 lokalne zajednice u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti. U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

crs-LOGOWEB.png

PODSTREK IZGRADNJI BOLJEG I STABILNIJEG DRUŠTVA: Dom naroda PS BiH bez glasa protiv usvojio “Platformu za mir”

Dom naroda

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, bez glasova protiv, usvojio je Platformu za mir, na 41. sjednici koja se održava u petak 27. 7. 2018. godine, nakon što ju je Predstavnički dom PS BiH usvojio ranije na sjednici od 5. 7. 2018. godine.

“Usvajanje Platforme za mir u oba doma PS BiH lijepa je i ohrabrujuća vijest u vremenu kada su česte bezohrabrujuće poruke i loše vijesti. Činjenica da je Platforma usvojena u najvišim državnim institucijama je pokazatelj da se na proces pomirenja ipak gleda na jedan ozbiljan način i ogroman je podstrek - ne samo za one koji su učestvovali u stvaranju Platforme i na terenu rade na njenom provođenju - već i za sve ostale na području cijele BiH i jedan novi početak ka izgradnji boljeg i stabilnijeg društva, što u konačnici dovodi do prosperiteta u zemlji”, kaže nakon usvajanja Platforme za mir Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta “PRO-Budućnost”.

Dom naroda PS BiH čini 15 delegata, od kojih su dvije trećine, po pet Bošnjaka i Hrvata, delegati iz Federacije BiH, a jedna trećina, pet Srba, delegati iz Republike Srpske, koji su, kao i predstavnici Predstavničkog doma ranije, iskazali svoju jasnu podršku inicijativama pomirenja.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u skoro polovini od 143 lokalne zajednice u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti. U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.