U Sarajevu okončana serija info sesija, građanke i građani širom BiH informirani kako do podrške kroz projekat PRO-Budućnost

MG1

U Sarajevu je, u srijedu 24. 10. 2018. godine, održana posljednja u seriji info-sesija o malim grantovima, na kojima su svi zainteresirani mogli saznati više o tome koji je cilj, kome su namijenjeni i pod kojim kriterijima se dodjeljuju mali grantovi u okviru projekta PRO-Budućnost, a na koje je moguće aplicirati od 21. septembra/rujna do 10. novembra/studenog ove godine. Informacije o detaljima dostupne su na web stranici www.probuducnost.ba (dio "Mali grantovi"), na Facebook stranici PRO-Budućnost i web stranicama projektnih partnera.

Na prezentaciju u Sarajevu bili su pozvani predstavnice i predstavnici udruženja mladih, neformalnih grupa, udruženja žrtava rata, nevladinih organizacija usmjerenih ka promovisanju međureligijskog dijaloga i predstavnici općina/opština/gradova iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Foče, Foče-Ustikoline, Zenice i drugih kako bi kroz direktnu prezentaciju i mogućnost postavljanja dodatnih pitanja dobili sve potrebne informacije vezane za apliciranje.

"Širom BiH, u Goraždu, Mostaru, Zvorniku, Livnu i Sanskom Mostu, Modriči i Doboj Jugu, Gornjem Vakufu-Uskoplju i, na kraju, u Sarajevu, vladao je veliki interes za to kako što bolje kroz projekat obrazložiti svoje ideje i projekte izgradnje mira i jačanja povjerenja i razloge zbog kojih bi baš ta ideja ili inicijativa bila podržana te kako će se na koncu podržane aktivnosti pozitivno odraziti na lokalnu zajednicu", saopšteno je iz projektnog tima.

Podnosioci projektnih prijedloga trebaju predložiti projekte koji doprinose unapređenju procesa pomirenja i povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i nude viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice, te su u skladu sa Platformom za mir koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost i kreirana je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

MG2

U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

„Platforma za mir“ šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi što je na terenu već vidljivo kroz brojne aktivnosti.

crs-LOGOWEB.png

U Sarajevu okončana serija info sesija, građanke i građani širom BiH informirani kako do podrške kroz projekat PRO-Budućnost

MG1

U Sarajevu je, u srijedu 24. 10. 2018. godine, održana posljednja u seriji info-sesija o malim grantovima, na kojima su svi zainteresirani mogli saznati više o tome koji je cilj, kome su namijenjeni i pod kojim kriterijima se dodjeljuju mali grantovi u okviru projekta PRO-Budućnost, a na koje je moguće aplicirati od 21. septembra/rujna do 10. novembra/studenog ove godine. Informacije o detaljima dostupne su na web stranici www.probuducnost.ba (dio "Mali grantovi"), na Facebook stranici PRO-Budućnost i web stranicama projektnih partnera.

Na prezentaciju u Sarajevu bili su pozvani predstavnice i predstavnici udruženja mladih, neformalnih grupa, udruženja žrtava rata, nevladinih organizacija usmjerenih ka promovisanju međureligijskog dijaloga i predstavnici općina/opština/gradova iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Foče, Foče-Ustikoline, Zenice i drugih kako bi kroz direktnu prezentaciju i mogućnost postavljanja dodatnih pitanja dobili sve potrebne informacije vezane za apliciranje.

"Širom BiH, u Goraždu, Mostaru, Zvorniku, Livnu i Sanskom Mostu, Modriči i Doboj Jugu, Gornjem Vakufu-Uskoplju i, na kraju, u Sarajevu, vladao je veliki interes za to kako što bolje kroz projekat obrazložiti svoje ideje i projekte izgradnje mira i jačanja povjerenja i razloge zbog kojih bi baš ta ideja ili inicijativa bila podržana te kako će se na koncu podržane aktivnosti pozitivno odraziti na lokalnu zajednicu", saopšteno je iz projektnog tima.

Podnosioci projektnih prijedloga trebaju predložiti projekte koji doprinose unapređenju procesa pomirenja i povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i nude viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice, te su u skladu sa Platformom za mir koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost i kreirana je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

MG2

U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

„Platforma za mir“ šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi što je na terenu već vidljivo kroz brojne aktivnosti.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.