Kardinal Puljić potpisao Platformu za mir: "Sve veliko počinje malim koracima"

Kardinal2

Nadbiskup metropolit vrhbosanski Vinko kardinal Puljić potpisao je danas u Sarajevu, u ime Vrhbosanske nadbiskupije, Platformu za mir i na taj način pružio konkretnu podršku izgradnji mira i jačanju povjerenja među narodima i svim građanima u Bosni i Hercegovini.

Kardinalova poruka bila je da "sve veliko počinje malim koracima", kojom se osvrnuo na mirovne napore USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, u preko 70 lokalnih zajednica u našoj zemlji. Kardinal Puljić je, inače, još prije dvije godine javno podržao Platformu za mir i odredbe koje proističu iz tog dokumenta.

Podrška crkava i vjerskih zajednica od suštinske je važnosti za procese jačanja povjerenja, nastojanja na postizanju širokog dogovora i uopšte stvaranje klime koja će svim narodima i građanima u BiH donijeti nadu, dugoročan mir i bolje sutra.

PRO-Budućnost nastoji raditi na stvaranju zajedničke platforme za široki dogovor i razumijevanje među narodima u BiH, koja je otjelotvorena kroz Platformu za mir, koju su, do danas, potpisali načelnici i gradonačelnici iz 72 lokalne zajednice, mediji iz svih dijelova zemlje, devet parlamentarnih političkih partija, udruženja žrtava rata, i vladika Grigorije, te su je usvojili oba doma Parlamentarne skupštine BiH i Vijeće ministara BiH. Platformu za mir prate konkretni akcioni planovi, koji pomažu da se u praksi provedu aktivnosti i procesi jačanja povjerenja i izgradnje mira.

PRO-Budućnost je USAID-ov projekat, koji provodi CRS u saradnji sa Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

crs-LOGOWEB.png

Kardinal Puljić potpisao Platformu za mir: "Sve veliko počinje malim koracima"

Kardinal2

Nadbiskup metropolit vrhbosanski Vinko kardinal Puljić potpisao je danas u Sarajevu, u ime Vrhbosanske nadbiskupije, Platformu za mir i na taj način pružio konkretnu podršku izgradnji mira i jačanju povjerenja među narodima i svim građanima u Bosni i Hercegovini.

Kardinalova poruka bila je da "sve veliko počinje malim koracima", kojom se osvrnuo na mirovne napore USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, u preko 70 lokalnih zajednica u našoj zemlji. Kardinal Puljić je, inače, još prije dvije godine javno podržao Platformu za mir i odredbe koje proističu iz tog dokumenta.

Podrška crkava i vjerskih zajednica od suštinske je važnosti za procese jačanja povjerenja, nastojanja na postizanju širokog dogovora i uopšte stvaranje klime koja će svim narodima i građanima u BiH donijeti nadu, dugoročan mir i bolje sutra.

PRO-Budućnost nastoji raditi na stvaranju zajedničke platforme za široki dogovor i razumijevanje među narodima u BiH, koja je otjelotvorena kroz Platformu za mir, koju su, do danas, potpisali načelnici i gradonačelnici iz 72 lokalne zajednice, mediji iz svih dijelova zemlje, devet parlamentarnih političkih partija, udruženja žrtava rata, i vladika Grigorije, te su je usvojili oba doma Parlamentarne skupštine BiH i Vijeće ministara BiH. Platformu za mir prate konkretni akcioni planovi, koji pomažu da se u praksi provedu aktivnosti i procesi jačanja povjerenja i izgradnje mira.

PRO-Budućnost je USAID-ov projekat, koji provodi CRS u saradnji sa Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.