Podrška projekta PRO-Budućnost uključivanju omladinske populacije nacionalnih manjina u volontiranje na EYOF-u 2019

EYOF

U utorak 5. 2. 2019. godine je u Sarajevu počela pripremna edukacija volonterki i volontera u okviru "Projekta uključenja omladinske populacije nacionalnih manjina u volonterske aktivnosti EYOF-a 2019." Projekat vodi udruženje "Drvo različitosti" a podržan je kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost koji implementira CRS.

Koordinator projekta, Goran Žlof iz udruženja "Drvo života", na početku je prisutne upoznao sa detaljima Evropskog olimpijskog festivala mladih (EYOF) u organizaciji Sarajeva i Istočnog Sarajeva, od 9.-16. februara/veljače, kao i sa sadržajem pripremne obuke i aktivnostima tokom samog EYOF-a u koje će biti uključeni i tokom kojih će imati priliku da stiču značajna iskustva.

“Kao što u njegovom nazivu stoji, ovo je festival sporta i mladosti na kojem liste samih rezultata u sportskim natjecanjima nisu toliko u prvom planu, koliko su u prvom planu liste povezivanja i ljudskosti. Ovaj festival je jedan fini primjer suradnje dva grada, među 46 zemalja koje učestvuju je i BiH sa 18 takmičara, a za vas i sve druge mlade ljude posebno je bitan zbog svog aspekta interakcije i jačanja liderstva među mladim ljudima kroz sport”, kazao je u uvodnom obraćanju Goran Žlof.

Učesnice i učesnici u projektu su mladi iz Prnjavora, Travnika, Sarajeva, Visokog i ostalih gradova i već na samom početku pokazali su veliki interes i iskazali zadovoljstvo da im se pružila prilika za učešće u volonterskim aktivnostima tokom održavanja velike evropske sportske manifestacije kakva je EYOF.

"Prijavila sam se jer sam društvena, jer želim da steknem nove prijatelje, naučim nešto novo u životu, i da budem još aktivnija, jer kroz aktivizam želim da doprinesem svojoj užoj i široj zajednici, in a koncu – da se lijepo provedem i provedem kvalitetno vrijeme s mladima iz BiH i cijele Evrope. Čitala sam ranije o EYOF-u i kada mi se pružila prilika da na neki način učestvujem, rado sam je prihvatila", kaže Almasa Ahmetović iz Visokog, članica udruženja građana "Omladinska romska inicijativa-Budi moj prijatelj" iz Visokog.

crs-LOGOWEB.png

Podrška projekta PRO-Budućnost uključivanju omladinske populacije nacionalnih manjina u volontiranje na EYOF-u 2019

EYOF

U utorak 5. 2. 2019. godine je u Sarajevu počela pripremna edukacija volonterki i volontera u okviru "Projekta uključenja omladinske populacije nacionalnih manjina u volonterske aktivnosti EYOF-a 2019." Projekat vodi udruženje "Drvo različitosti" a podržan je kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost koji implementira CRS.

Koordinator projekta, Goran Žlof iz udruženja "Drvo života", na početku je prisutne upoznao sa detaljima Evropskog olimpijskog festivala mladih (EYOF) u organizaciji Sarajeva i Istočnog Sarajeva, od 9.-16. februara/veljače, kao i sa sadržajem pripremne obuke i aktivnostima tokom samog EYOF-a u koje će biti uključeni i tokom kojih će imati priliku da stiču značajna iskustva.

“Kao što u njegovom nazivu stoji, ovo je festival sporta i mladosti na kojem liste samih rezultata u sportskim natjecanjima nisu toliko u prvom planu, koliko su u prvom planu liste povezivanja i ljudskosti. Ovaj festival je jedan fini primjer suradnje dva grada, među 46 zemalja koje učestvuju je i BiH sa 18 takmičara, a za vas i sve druge mlade ljude posebno je bitan zbog svog aspekta interakcije i jačanja liderstva među mladim ljudima kroz sport”, kazao je u uvodnom obraćanju Goran Žlof.

Učesnice i učesnici u projektu su mladi iz Prnjavora, Travnika, Sarajeva, Visokog i ostalih gradova i već na samom početku pokazali su veliki interes i iskazali zadovoljstvo da im se pružila prilika za učešće u volonterskim aktivnostima tokom održavanja velike evropske sportske manifestacije kakva je EYOF.

"Prijavila sam se jer sam društvena, jer želim da steknem nove prijatelje, naučim nešto novo u životu, i da budem još aktivnija, jer kroz aktivizam želim da doprinesem svojoj užoj i široj zajednici, in a koncu – da se lijepo provedem i provedem kvalitetno vrijeme s mladima iz BiH i cijele Evrope. Čitala sam ranije o EYOF-u i kada mi se pružila prilika da na neki način učestvujem, rado sam je prihvatila", kaže Almasa Ahmetović iz Visokog, članica udruženja građana "Omladinska romska inicijativa-Budi moj prijatelj" iz Visokog.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.