Prvo ministarstvo u BiH koje je potpisalo Platformu za mir

Platforma HNK

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona prvo je ministarstvo u Bosni i Hercegovini koje je potpisalo Platformu za mir.

Ovi činom, MONKS HNK omogućava provedbu svih odredbi platforme u području svog djelovanja, a na zadovoljstvo naroda i građana tog kantona.

Čestitamo i radujemo se budućim zajedničkim uspjesima na zbližavanju naših naroda i izgradnji povjerenja.

crs-LOGOWEB.png

Prvo ministarstvo u BiH koje je potpisalo Platformu za mir

Platforma HNK

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona prvo je ministarstvo u Bosni i Hercegovini koje je potpisalo Platformu za mir.

Ovi činom, MONKS HNK omogućava provedbu svih odredbi platforme u području svog djelovanja, a na zadovoljstvo naroda i građana tog kantona.

Čestitamo i radujemo se budućim zajedničkim uspjesima na zbližavanju naših naroda i izgradnji povjerenja.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.