Novinar Aleksandar Stanković na radionici u Sarajevu: “Prošlost ne može biti polazna osnova za razgovore o budućnosti!”

 Stankovic

Uloga medija, njihov doprinos i izazovi u sveobuhvatnom izvještavanju u postkonfliktnim društvima teme su o kojima je na predavanju, treningu i diskusiji, održanoj u Sarajevu, govorio novinar Hrvatske radiotelevizije (HRT) Aleksandar Stanković. Kroz dvije sesije novinarkama i novinarima bh. medija Stanković je govorio i s njima kroz konkretne primjere diskutovao na spomenute teme, s posebnim osvrtom na odnos profesionalnog i ličnog pri izvještavanju o temama ključnim za društvo kao što su politika, društveni procesi, te kontroverze koje ih prate.

“Loše vijesti su nešto što gotovo po pravilu zanima većinu publike i to je činjenica, ali na brojnim primjerima kroz svoju profesionalnu karijeru sam se imao priliku uvjeriti da postoji i veliki broj ljudi koje zanima nešto drugo a da nije samo ‘spektakluk’. Na svakom od vas je da odlučite šta ćete objaviti i kako se postaviti u poslu, te kako ćete utjecati na kreiranje društvene svijesti”, kazao je Stanković.

Govoreći o odnosu profesionalnog i ličnog kod izvještavanja, Stanković je potcrtao da u tom slučaju ne bi smjelo biti subjektivnog pristupa: “Ako na primjer na TV-u gledate utakmicu i komentator konstantno navija za ‘naše’ i omalovažava druge i ako je vama to u redu, mala je vjerovatnoća da vam neće smetati ni kada reporter na sličan način izvještava o političkim temama i važnim društvenim pitanjima”, kazao je Stanković, dodajući kako je jedan od većih problema koje vidi u izvještavanju medija u regionu to što se, prečesto, težište stavlja na prošlost.

“Za razgovor o budućnosti nam trebaju teme iz sadašnjosti, uz eventualan osvrt na prošlost kada je to potrebno, ali prošlost ne može biti polazna osnova za razgovor o budućnosti”, dodao je Stanković.

Interaktivni trening “Mediji u postkonfliktnim društvima – uloga, doprinos i izazovi u sveobuhvatnom izvještavanju” održan je u zgradi “Networks” u Sarajevu u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem u BiH (MRV), Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

Foto-galerija ispod (foto: Almir Panjeta za CRS/PRO-Budućnost):

crs-LOGOWEB.png

Novinar Aleksandar Stanković na radionici u Sarajevu: “Prošlost ne može biti polazna osnova za razgovore o budućnosti!”

 Stankovic

Uloga medija, njihov doprinos i izazovi u sveobuhvatnom izvještavanju u postkonfliktnim društvima teme su o kojima je na predavanju, treningu i diskusiji, održanoj u Sarajevu, govorio novinar Hrvatske radiotelevizije (HRT) Aleksandar Stanković. Kroz dvije sesije novinarkama i novinarima bh. medija Stanković je govorio i s njima kroz konkretne primjere diskutovao na spomenute teme, s posebnim osvrtom na odnos profesionalnog i ličnog pri izvještavanju o temama ključnim za društvo kao što su politika, društveni procesi, te kontroverze koje ih prate.

“Loše vijesti su nešto što gotovo po pravilu zanima većinu publike i to je činjenica, ali na brojnim primjerima kroz svoju profesionalnu karijeru sam se imao priliku uvjeriti da postoji i veliki broj ljudi koje zanima nešto drugo a da nije samo ‘spektakluk’. Na svakom od vas je da odlučite šta ćete objaviti i kako se postaviti u poslu, te kako ćete utjecati na kreiranje društvene svijesti”, kazao je Stanković.

Govoreći o odnosu profesionalnog i ličnog kod izvještavanja, Stanković je potcrtao da u tom slučaju ne bi smjelo biti subjektivnog pristupa: “Ako na primjer na TV-u gledate utakmicu i komentator konstantno navija za ‘naše’ i omalovažava druge i ako je vama to u redu, mala je vjerovatnoća da vam neće smetati ni kada reporter na sličan način izvještava o političkim temama i važnim društvenim pitanjima”, kazao je Stanković, dodajući kako je jedan od većih problema koje vidi u izvještavanju medija u regionu to što se, prečesto, težište stavlja na prošlost.

“Za razgovor o budućnosti nam trebaju teme iz sadašnjosti, uz eventualan osvrt na prošlost kada je to potrebno, ali prošlost ne može biti polazna osnova za razgovor o budućnosti”, dodao je Stanković.

Interaktivni trening “Mediji u postkonfliktnim društvima – uloga, doprinos i izazovi u sveobuhvatnom izvještavanju” održan je u zgradi “Networks” u Sarajevu u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem u BiH (MRV), Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

Foto-galerija ispod (foto: Almir Panjeta za CRS/PRO-Budućnost):

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.