Prijavite se na Malu školu za izgradnju mira!

 MSIM

Od 28. 5. do 15. 7. svi građani i građanke, koji za to iskažu interes, mogu pohađati novi ciklus "Male škole za igradnju mira" (MšiM), koju je CRS pokrenuo 2015. godine u okviru projekta PRO-Budućnost. Do sada su organizirana tri ciklusa MIŠIM, koje je pohađalo preko 100 građana i građanki BiH i regije, sa ciljem da unaprijede svoja znanja i razumijevanja o izgradnji mira.

Nakon odslušanih online predavanja vrijeme predviđeno za pisanje eseja (koji ulaze u konkurenciju za nagrade) je od 16.07.2018. do 23.08.2018. godine, a dodjela nagrade najboljim polaznicima i polaznicama MŠIM-a biće 21.09.2018. godine.

MŠIM je u formi on-line edukacije, što podrazumijeva da učesnici pohađaju školu preko svog PC-ja, prijenosnog računala, tableta ili mobitela i mogu pristupiti školi u svako doba i na svakom mjestu za vrijeme njenog trajanja. kroz svoj koncept omogućava i interaktivno učenje sa podrškom on-line mentora putem foruma, gdje učesnici mogu postavljati pitanja o izrečenom sadržaju, diskutirati o istom sa drugim učesnicima škole i predavačima.

MŠIM se sastoji od sedam tematskih cjelina kroz koje se govori o procesima razrješenja konflikta, izgradnji mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva, te o ulozi različitih društvenih pojava na te procese.

Predavači na MŠIM-u su univerzitetski profesori i profesorke, te iskusni aktivisti i aktivistice iz BiH.

On-line prijavnicu, plan predavanja i sve potrebne detalje o tematskim cjelinama i samoj „Maloj školi za izgradnju mira“ možete naći na http://sspb.probuducnost.ba

crs-LOGOWEB.png

Prijavite se na Malu školu za izgradnju mira!

 MSIM

Od 28. 5. do 15. 7. svi građani i građanke, koji za to iskažu interes, mogu pohađati novi ciklus "Male škole za igradnju mira" (MšiM), koju je CRS pokrenuo 2015. godine u okviru projekta PRO-Budućnost. Do sada su organizirana tri ciklusa MIŠIM, koje je pohađalo preko 100 građana i građanki BiH i regije, sa ciljem da unaprijede svoja znanja i razumijevanja o izgradnji mira.

Nakon odslušanih online predavanja vrijeme predviđeno za pisanje eseja (koji ulaze u konkurenciju za nagrade) je od 16.07.2018. do 23.08.2018. godine, a dodjela nagrade najboljim polaznicima i polaznicama MŠIM-a biće 21.09.2018. godine.

MŠIM je u formi on-line edukacije, što podrazumijeva da učesnici pohađaju školu preko svog PC-ja, prijenosnog računala, tableta ili mobitela i mogu pristupiti školi u svako doba i na svakom mjestu za vrijeme njenog trajanja. kroz svoj koncept omogućava i interaktivno učenje sa podrškom on-line mentora putem foruma, gdje učesnici mogu postavljati pitanja o izrečenom sadržaju, diskutirati o istom sa drugim učesnicima škole i predavačima.

MŠIM se sastoji od sedam tematskih cjelina kroz koje se govori o procesima razrješenja konflikta, izgradnji mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva, te o ulozi različitih društvenih pojava na te procese.

Predavači na MŠIM-u su univerzitetski profesori i profesorke, te iskusni aktivisti i aktivistice iz BiH.

On-line prijavnicu, plan predavanja i sve potrebne detalje o tematskim cjelinama i samoj „Maloj školi za izgradnju mira“ možete naći na http://sspb.probuducnost.ba

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.