Raspisan konkurs za novinarsku nagradu "Srđan Aleksić"

Srdjan Aleksic nagrada

Mreža za izgradnju mira je, u okviru projekta PRO-Budućnost, raspisala konkurs za novinarsku nagradu "Srđan Aleksić", za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim grupama u kontinuitetu i za razvoj društveno odgovornog novinarstva.

U nastavku su kriteriji i pravila u vezi sa konkursom:

1. Na konkursu mogu učestvovati organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, kao i Radne grupe koje djeluju u okviru projekta PRO-Budućnost, koje do 31. jula/srpnja 2018. godine pošalju prijedloge emisija, medija ili novinarki/novinara, koji profesionalno i u kontinuitetu izvještavaju o marginalizovanim grupama u našem društvu i time doprinose rješavanju problema ovih društvenih grupa u praksi i razvoju društveno odgovornog novinarstva.

2. Na konkursu mogu učestvovati novinari i novinarke koje do do 31. jula/srpnja 2018. godine pošalju tekstove/priloge koji se bave tematikom pomirenja i kulture sjećanja, odnosno kojima se promoviše mir, suživot i razumijevanje među različitim etničkim grupama u BiH.

Način prijave:

Za kategoriju 1 (za organizacije civilnog društva i Radne grupe):
- Obrazloženje organizacije koja šalje prijedlog
- Najmanje dvije snimljene emisije ili najmanje dva objavljena teksta/priloga novinara/novinarke koje organizacija kandiduje za novinarsku nagradu „Srđan Aleksić“ koji nisu stariji od godinu dana od objave Konkursa

Za kategoriju 2 (za novinare i novinarke):
- Detaljan CV novinara ili novinarki u vezi sa navedenim temama
- Do tri priloga/teksta ne starija od godinu dana od objave konkursa
- Potvrdu urednika ili vlasnika medija o objavljenom prilogu/tesktu

Za obje kategorije obavezna je elektronska forma prijave.

Novinarska nagrada Srđan Aleksić će se dodijeliti 21. septembra/rujna 2018. na Međunarodni dan mira.

Mreža za izgradnju mira poziva sve organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini, posebno one koje predstavljaju marginalizovane grupe ili sa bave zaštitom i promocijom prava marginalizovanih i ranjivih grupa, da se prijave na Konkurs i time podrže novinare i novinarke koji promovišu društveno odgovrno novinarstvo. Pozivamo novinare i novinarke da prijave svoje mirovne tekstove/priloge koje svjedoče o suživotu, te koji promovišu mir i toleranciju.

Prijave se mogu slati na adresu: Helsinški parlament građana Banjaluka, Bana Lazarevića 21, 78000 Banjaluka ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Novinarska nagrada Srđan Aleksić se već petu godinu dodjeljuje u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS), sa partnerima: Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem u BiH (MRV), Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

crs-LOGOWEB.png

Raspisan konkurs za novinarsku nagradu "Srđan Aleksić"

Srdjan Aleksic nagrada

Mreža za izgradnju mira je, u okviru projekta PRO-Budućnost, raspisala konkurs za novinarsku nagradu "Srđan Aleksić", za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim grupama u kontinuitetu i za razvoj društveno odgovornog novinarstva.

U nastavku su kriteriji i pravila u vezi sa konkursom:

1. Na konkursu mogu učestvovati organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, kao i Radne grupe koje djeluju u okviru projekta PRO-Budućnost, koje do 31. jula/srpnja 2018. godine pošalju prijedloge emisija, medija ili novinarki/novinara, koji profesionalno i u kontinuitetu izvještavaju o marginalizovanim grupama u našem društvu i time doprinose rješavanju problema ovih društvenih grupa u praksi i razvoju društveno odgovornog novinarstva.

2. Na konkursu mogu učestvovati novinari i novinarke koje do do 31. jula/srpnja 2018. godine pošalju tekstove/priloge koji se bave tematikom pomirenja i kulture sjećanja, odnosno kojima se promoviše mir, suživot i razumijevanje među različitim etničkim grupama u BiH.

Način prijave:

Za kategoriju 1 (za organizacije civilnog društva i Radne grupe):
- Obrazloženje organizacije koja šalje prijedlog
- Najmanje dvije snimljene emisije ili najmanje dva objavljena teksta/priloga novinara/novinarke koje organizacija kandiduje za novinarsku nagradu „Srđan Aleksić“ koji nisu stariji od godinu dana od objave Konkursa

Za kategoriju 2 (za novinare i novinarke):
- Detaljan CV novinara ili novinarki u vezi sa navedenim temama
- Do tri priloga/teksta ne starija od godinu dana od objave konkursa
- Potvrdu urednika ili vlasnika medija o objavljenom prilogu/tesktu

Za obje kategorije obavezna je elektronska forma prijave.

Novinarska nagrada Srđan Aleksić će se dodijeliti 21. septembra/rujna 2018. na Međunarodni dan mira.

Mreža za izgradnju mira poziva sve organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini, posebno one koje predstavljaju marginalizovane grupe ili sa bave zaštitom i promocijom prava marginalizovanih i ranjivih grupa, da se prijave na Konkurs i time podrže novinare i novinarke koji promovišu društveno odgovrno novinarstvo. Pozivamo novinare i novinarke da prijave svoje mirovne tekstove/priloge koje svjedoče o suživotu, te koji promovišu mir i toleranciju.

Prijave se mogu slati na adresu: Helsinški parlament građana Banjaluka, Bana Lazarevića 21, 78000 Banjaluka ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Novinarska nagrada Srđan Aleksić se već petu godinu dodjeljuje u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS), sa partnerima: Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem u BiH (MRV), Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.