Sport: Mladi Čajniča kroz lokalnu inicijativu organizovali odbojkaški turnir

Cajnice

U sali Osnovne škole “Jovan Dučić”, u Čajniču, prošle sedmice je održan odbojkaški turnir koji je podržan kroz lokalne inicijative USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS.

“Učesnici su bili iz osnovne škole iz Novog Goražda, koji su svojom igrom i upotpunili ovaj naš turnir. Pored gostiju, na turnirima su učestvovali članovi O.K. "Stakorina" iz Čajniča, kao i muška i ženska sekcija iz SŠC "Petar Petrović Njegoš" iz Čajniča”, kaže učenica Đurđica Simović, jedna od organizatorica turnira.

crs-LOGOWEB.png

Sport: Mladi Čajniča kroz lokalnu inicijativu organizovali odbojkaški turnir

Cajnice

U sali Osnovne škole “Jovan Dučić”, u Čajniču, prošle sedmice je održan odbojkaški turnir koji je podržan kroz lokalne inicijative USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS.

“Učesnici su bili iz osnovne škole iz Novog Goražda, koji su svojom igrom i upotpunili ovaj naš turnir. Pored gostiju, na turnirima su učestvovali članovi O.K. "Stakorina" iz Čajniča, kao i muška i ženska sekcija iz SŠC "Petar Petrović Njegoš" iz Čajniča”, kaže učenica Đurđica Simović, jedna od organizatorica turnira.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.