Gradačac: Družiš se sa "drugima"? - Napiši blog!

Gradacac mladi

U okviru "Kikićevih susreta", koji se održavaju od 1973. godine, u Gradačcu je održana radionica za učenike srednjih škola, na kojoj su učili o promociji i pravilnom razumijevanju i njegovanju razlika u našoj zemlji - koje su naše bogatstvo.

S tim u vezi, mladima je na radionici koju je vodila Sanja Hajdukov - poduzetnica koja se bavi promocijom cjeloživotnog učenja i poslovnom komunikacijom i pisanjem - prenijela osnovne vještine pisanja i iznošenja mišljenja kroz blog i kreativno pisanje, kako bi na što bolji način opisali svoja iskustva druženja i dijaloga sa "drugima".

Gradačac je, inače, zajednica koja tradicionalno teži njegovati zajedništvo i inkluziju, ali koja reaguje i na sve ono što bi se moglo odraziti negativno na građane tog grada, prvenstveno mlade.

"Učenici srednjih škola su jedna od grupa u društvu sa kojima treba intenzivno raditi, razgovarati, stvarati uslove za kreativno izražavanje kako bi sami postali aktivni građani, razvili kritičko mišljenje i uvažavali društvene razlike", kazala je tom prilikom Nermina Hadžimuhamedović, članica PRO-Budućnost Radne grupe Općina Gradačac.

Radionica je podržana kroz program Malih inicijativa, koji administrira Caritas Bosne i Hercegovine, kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, a koji provodi CRS sa partnerima.

crs-LOGOWEB.png

Gradačac: Družiš se sa "drugima"? - Napiši blog!

Gradacac mladi

U okviru "Kikićevih susreta", koji se održavaju od 1973. godine, u Gradačcu je održana radionica za učenike srednjih škola, na kojoj su učili o promociji i pravilnom razumijevanju i njegovanju razlika u našoj zemlji - koje su naše bogatstvo.

S tim u vezi, mladima je na radionici koju je vodila Sanja Hajdukov - poduzetnica koja se bavi promocijom cjeloživotnog učenja i poslovnom komunikacijom i pisanjem - prenijela osnovne vještine pisanja i iznošenja mišljenja kroz blog i kreativno pisanje, kako bi na što bolji način opisali svoja iskustva druženja i dijaloga sa "drugima".

Gradačac je, inače, zajednica koja tradicionalno teži njegovati zajedništvo i inkluziju, ali koja reaguje i na sve ono što bi se moglo odraziti negativno na građane tog grada, prvenstveno mlade.

"Učenici srednjih škola su jedna od grupa u društvu sa kojima treba intenzivno raditi, razgovarati, stvarati uslove za kreativno izražavanje kako bi sami postali aktivni građani, razvili kritičko mišljenje i uvažavali društvene razlike", kazala je tom prilikom Nermina Hadžimuhamedović, članica PRO-Budućnost Radne grupe Općina Gradačac.

Radionica je podržana kroz program Malih inicijativa, koji administrira Caritas Bosne i Hercegovine, kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, a koji provodi CRS sa partnerima.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.