Radio Višegrad i RTV Goražde zajedno u realizaciji radio-emisija „MIR NAM JE POTEBAN“

Kroz program malih grantova PRO-Budućnost u proteklom periodu realiziran je projekat “Mir nam je potreban” u okviru koga je producirano i emitirano 25 radijskih emisija koje su promovirale pozitivne priče o pomirenju i suživotu. Nositelj ovog projekta je bila Opština Višegrad.

Visegrad 3
Na završnoj aktivnosti projekta, održanoj 31. januara, analizirane su projektne aktivnosti, te su predstavljena pozitivna iskustva stečena na terenu, kroz pripremu radio-emisija u kojima su učestvovali građani Višegrada različitih nacionalnosti.
Koordinator projekta “Mir nam je potreban”, Radmilo Mihajlović, rekao je da je cilj projekta PRO-Budućnost, kao i ovog malog mirovnog projekta “Mir nam je potreban”, izgradnja povjerenja i razumijevanja i uspostavljanje zajedničke odgovornost za budućnost. “U našem slučaju se radilo da mediji prenesu najpozitivnije priče iz zajednice na ovu temu”, rekao je Mihailović.
Tom prilikom istaknuta je i dobra saradnja dvije medijske kuće u – Radio Višegrad i RTV Goražde, te da su putem radio-emisija slušaoci bili upoznati sa životom povratnika i međusobnoj saradnji Srba i Bošnjaka u Višegradu.
Mira Andrić, novinarka i autorka 25 radio-emisija koje su emitovane u programu Radio Višegrada dva puta sedmično navodila je niz pozitivnih primjera lijepog druženja i međusobnog poštovanja među sugrađanima, Bošnjacima i Srbima u Višegradu. Posebno je istakla momente koji su do suza dovodili sagovornike, kada su iznosili svoju životnu priču nakon rata, naročito pomoć komšija, nekadašnjih radnih kolega, školskih drugova, sportista, itd.
Elvira Aganović, urednica RTV Goražde, istakla je da su emisije preuzete od Radio Višegrada imale velikog odjeka kod slušalaca, pa su zaslužno dobile i svoj reprizni termin.
Direktorica Radio Višegrada Ljubinka Vasiljević rekla je da je programska šema znatno obogaćena zahvaljujući uvođenju novih emisija, a jedna od njih je pod nazivom “Suživot i tolerancija” koja pruža mogućnost da se čuje glas svih naroda i nacionalnih manjina, koji žive na području opštine Višegrad.

 

crs-LOGOWEB.png

Radio Višegrad i RTV Goražde zajedno u realizaciji radio-emisija „MIR NAM JE POTEBAN“

Kroz program malih grantova PRO-Budućnost u proteklom periodu realiziran je projekat “Mir nam je potreban” u okviru koga je producirano i emitirano 25 radijskih emisija koje su promovirale pozitivne priče o pomirenju i suživotu. Nositelj ovog projekta je bila Opština Višegrad.

Visegrad 3
Na završnoj aktivnosti projekta, održanoj 31. januara, analizirane su projektne aktivnosti, te su predstavljena pozitivna iskustva stečena na terenu, kroz pripremu radio-emisija u kojima su učestvovali građani Višegrada različitih nacionalnosti.
Koordinator projekta “Mir nam je potreban”, Radmilo Mihajlović, rekao je da je cilj projekta PRO-Budućnost, kao i ovog malog mirovnog projekta “Mir nam je potreban”, izgradnja povjerenja i razumijevanja i uspostavljanje zajedničke odgovornost za budućnost. “U našem slučaju se radilo da mediji prenesu najpozitivnije priče iz zajednice na ovu temu”, rekao je Mihailović.
Tom prilikom istaknuta je i dobra saradnja dvije medijske kuće u – Radio Višegrad i RTV Goražde, te da su putem radio-emisija slušaoci bili upoznati sa životom povratnika i međusobnoj saradnji Srba i Bošnjaka u Višegradu.
Mira Andrić, novinarka i autorka 25 radio-emisija koje su emitovane u programu Radio Višegrada dva puta sedmično navodila je niz pozitivnih primjera lijepog druženja i međusobnog poštovanja među sugrađanima, Bošnjacima i Srbima u Višegradu. Posebno je istakla momente koji su do suza dovodili sagovornike, kada su iznosili svoju životnu priču nakon rata, naročito pomoć komšija, nekadašnjih radnih kolega, školskih drugova, sportista, itd.
Elvira Aganović, urednica RTV Goražde, istakla je da su emisije preuzete od Radio Višegrada imale velikog odjeka kod slušalaca, pa su zaslužno dobile i svoj reprizni termin.
Direktorica Radio Višegrada Ljubinka Vasiljević rekla je da je programska šema znatno obogaćena zahvaljujući uvođenju novih emisija, a jedna od njih je pod nazivom “Suživot i tolerancija” koja pruža mogućnost da se čuje glas svih naroda i nacionalnih manjina, koji žive na području opštine Višegrad.

 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.