Mladi u Višegradu vjeruju da njihov grad može imati bolje sutra

Konstantin Samouković je student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, gdje je dugogodišnji član Odbora za međureligijsku saradnju. Konstantin poručuje da u svom pozivu i radu vidi šansu, te da mladi ljudi mogu pokrenuti jedan hrabriji i širi međureligijski dijalog u Bosni i Hercegovini. Zbog ovoga je, između ostalog, pokazao interes za programe koji se realiziraju uz podršku USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, a među njima i inicijativa ‘Gdje su mladi?!’, čiji je cilj da osigura prostor mladim u lokalnim zajednicama širom zemlje da iznesu svoje mišljenje.

“Živim u Višegradu, studiram u Foči, ovi krajevi rijetko dobiju pažnju javnosti. Ovim krajem prolazi veliki broj turista, ali se čini da ljudi koji su tu nemaju priliku da turizam i drugi razvojni projekti donesu neku dugoročnu dobrobit ovim gradovima. Mislim da možemo uraditi mnogo na tome. Festival elektronske muzike 'Drina Vibes' koji se dvije godine održava na Mostu Mehmed paše Sokolovića je pokazao da mladi žele neki sadržaj i da su spremni volontirati i doprinijeti svemu tome, samo da se pokrenemo. Mladi u Višegradu vjeruju da njihov grad može imati bolje sutra”, poručuje Konstantin.

Kroz programe Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini je učestvovao u projektima sa vjerskim službenicima i aktivistima iz različitih etničkih i vjerskih grupa, te je tako približio i svoj grad drugima, ali i razbio predrasude koje je imao.
“Stekao sam tu mnogo prijatelja. Jednostavno, želio sam sada prenijeti dio tog iskustva na grad u kojem sam odrastao, pokazati da dijelimo iste probleme, a da zajedno možemo donijeti neko rješenje. Izuzetno veliki problemi u BiH su nacionalizam i odlazak ljudi. Dok se svijet bavi napredovanjem u nauci, umjetnosti, kulturi, sportu, kod nas se često vraćamo na teme koje bude netrpeljivost. Ideja uključivanja u inicijativu 'Gdje su mladi?!' je pomoći mladim da ih približi, da prošire svoje poglede, promijene sebe, kako bismo jednog dana imali novu generaciju ljudi koja će voditi ovu zemlju, u nekom smjeru koji će se zasnivati na dijalogu i uvažavanju”, dodaje Konstantin.

Konstantin je dijelom grupe aktivista koji će naredne sedmice posjetiti Lopare, Žepče i Bihać. Poručuje da je 2020. godina dobra godina za jedan novi početak. “Vrijeme je da krenemo ispočetka, da se svi okrenemo idejama kako unaprijediti društvo, kako riješiti aktuelne probleme. Pronađimo stvari koje nas približavaju”, zaključuje Konstantin.

Konstantin Samoukovic Photo

crs-LOGOWEB.png

Mladi u Višegradu vjeruju da njihov grad može imati bolje sutra

Konstantin Samouković je student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, gdje je dugogodišnji član Odbora za međureligijsku saradnju. Konstantin poručuje da u svom pozivu i radu vidi šansu, te da mladi ljudi mogu pokrenuti jedan hrabriji i širi međureligijski dijalog u Bosni i Hercegovini. Zbog ovoga je, između ostalog, pokazao interes za programe koji se realiziraju uz podršku USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, a među njima i inicijativa ‘Gdje su mladi?!’, čiji je cilj da osigura prostor mladim u lokalnim zajednicama širom zemlje da iznesu svoje mišljenje.

“Živim u Višegradu, studiram u Foči, ovi krajevi rijetko dobiju pažnju javnosti. Ovim krajem prolazi veliki broj turista, ali se čini da ljudi koji su tu nemaju priliku da turizam i drugi razvojni projekti donesu neku dugoročnu dobrobit ovim gradovima. Mislim da možemo uraditi mnogo na tome. Festival elektronske muzike 'Drina Vibes' koji se dvije godine održava na Mostu Mehmed paše Sokolovića je pokazao da mladi žele neki sadržaj i da su spremni volontirati i doprinijeti svemu tome, samo da se pokrenemo. Mladi u Višegradu vjeruju da njihov grad može imati bolje sutra”, poručuje Konstantin.

Kroz programe Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini je učestvovao u projektima sa vjerskim službenicima i aktivistima iz različitih etničkih i vjerskih grupa, te je tako približio i svoj grad drugima, ali i razbio predrasude koje je imao.
“Stekao sam tu mnogo prijatelja. Jednostavno, želio sam sada prenijeti dio tog iskustva na grad u kojem sam odrastao, pokazati da dijelimo iste probleme, a da zajedno možemo donijeti neko rješenje. Izuzetno veliki problemi u BiH su nacionalizam i odlazak ljudi. Dok se svijet bavi napredovanjem u nauci, umjetnosti, kulturi, sportu, kod nas se često vraćamo na teme koje bude netrpeljivost. Ideja uključivanja u inicijativu 'Gdje su mladi?!' je pomoći mladim da ih približi, da prošire svoje poglede, promijene sebe, kako bismo jednog dana imali novu generaciju ljudi koja će voditi ovu zemlju, u nekom smjeru koji će se zasnivati na dijalogu i uvažavanju”, dodaje Konstantin.

Konstantin je dijelom grupe aktivista koji će naredne sedmice posjetiti Lopare, Žepče i Bihać. Poručuje da je 2020. godina dobra godina za jedan novi početak. “Vrijeme je da krenemo ispočetka, da se svi okrenemo idejama kako unaprijediti društvo, kako riješiti aktuelne probleme. Pronađimo stvari koje nas približavaju”, zaključuje Konstantin.

Konstantin Samoukovic Photo

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.