Čelinac može biti grad u koji će se ljudi vraćati i u kojem će planirati budućnost

Sandra Janković je rođena 1995. u Banjoj Luci, a živi u Čelincu. Pripada generaciji mladih političara i političarki koji vjeruju da je dijalog i saradnja koja prelazi podjele po političkim, etničkim i vjerskim linijama moguć. Trenutno završava master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, ali smatra da novi naraštaji moraju obrazovanje tražiti na svakom koraku, zbog čega je završila i brojne posebne akademske programe koji su joj osigurali šansu za dodatno usavršavanje.

„Imala sam priliku volontirati na 'Plavom telefonu', savjetodavnoj liniji za djecu, takve šanse su jedinstvene, jer možete pomoći nekome u potrebi, iskoristiti znanja koja stičete u toku obrazovanja te napraviti konkretnu promjenu u životu nekog ko vam se obrati za pomoć ili savjet. Uvijek savjetujem volontiranje svim mladim ljudima jer je to neka početna tačka kojom pomažemo i sebi i drugima“, poručuje Sandra.

Sandra smatra da svi trebamo krenuti od svojih lokalnih zajednica jer su to promjene koje će se najviše osjetiti.
„Čelinac, mjesto u kojem danas živim, to je prostor koji je bogat šumom i rijekama. On po svemu može biti ugodan prostor za život, i mislim da ga nove generacije mogu unaprijediti i napraviti gradom u koji će se ljudi vraćati i u kojem će moći zamisliti svoju budućnost“, pojašnjava nam Sandra.

Ona vjeruje da je napredak moguć. „Čelinac je mjesto gdje domaćinstva plaćaju najskuplju vodu u banjalučkoj regiji. Ako uzmemo u obzir da je niska mjera za podsticaj razvoja privrede dovela do toga da prosječna plata u opštini iznosi oko 663 KM, cijena vode je preskupa za džep prosječnog građanina Čelinca. Malo se vodi briga o ravnomjernom razvoju svih naseljenih mjesta na području opštine. To varira od ličnih i političkih pitanja, a opet sve to najviše trpe mladi“, dodaje Sandra.
Sandra smatra da bi se većim javnim izdvajanjima za stipendije ohrabrio veći broj studenata i učenika na ostanak i rad u Čelincu, što se nakon studija može osigurati garantovanim pripravničkim radom u struci, te prilikama za zaposlenje, u saradnji sa privrednim sektorom koji djeluje na području opštine. „Pored toga, Čelinac treba više sadržaja, veći broj igrališta u svakoj mjesnoj zajednici kako bi se mladi aktivirali, izašli vani, posvetili se treninzima, druženju i aktivnostima. To je ono što može pokrenuti opštinu, uz značajnije pokretanje kulturno-umjetničkih sadržaja“, napominje Sandra.

Ona kaže da je u 2020. godini važno da pričamo o mladima i njihovim mogućnostima. „U 2020. i kroz sve ovo što radimo, trebamo imati jasnu viziju gdje svako od nas može da doprinese kako bi se zaustavio veliki odliv stanovništva, te kako bismo osigurali bolje uslove za život mladih“, dodaje Sandra. Zbog toga se i uključila u inicijativu „Gdje su mladi?!“ koja okuplja političke i društvene aktiviste, a uz podršku USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Poručuje da je dijalog ključni faktor budućnosti.

Sandra Jankovic Photo

crs-LOGOWEB.png

Čelinac može biti grad u koji će se ljudi vraćati i u kojem će planirati budućnost

Sandra Janković je rođena 1995. u Banjoj Luci, a živi u Čelincu. Pripada generaciji mladih političara i političarki koji vjeruju da je dijalog i saradnja koja prelazi podjele po političkim, etničkim i vjerskim linijama moguć. Trenutno završava master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, ali smatra da novi naraštaji moraju obrazovanje tražiti na svakom koraku, zbog čega je završila i brojne posebne akademske programe koji su joj osigurali šansu za dodatno usavršavanje.

„Imala sam priliku volontirati na 'Plavom telefonu', savjetodavnoj liniji za djecu, takve šanse su jedinstvene, jer možete pomoći nekome u potrebi, iskoristiti znanja koja stičete u toku obrazovanja te napraviti konkretnu promjenu u životu nekog ko vam se obrati za pomoć ili savjet. Uvijek savjetujem volontiranje svim mladim ljudima jer je to neka početna tačka kojom pomažemo i sebi i drugima“, poručuje Sandra.

Sandra smatra da svi trebamo krenuti od svojih lokalnih zajednica jer su to promjene koje će se najviše osjetiti.
„Čelinac, mjesto u kojem danas živim, to je prostor koji je bogat šumom i rijekama. On po svemu može biti ugodan prostor za život, i mislim da ga nove generacije mogu unaprijediti i napraviti gradom u koji će se ljudi vraćati i u kojem će moći zamisliti svoju budućnost“, pojašnjava nam Sandra.

Ona vjeruje da je napredak moguć. „Čelinac je mjesto gdje domaćinstva plaćaju najskuplju vodu u banjalučkoj regiji. Ako uzmemo u obzir da je niska mjera za podsticaj razvoja privrede dovela do toga da prosječna plata u opštini iznosi oko 663 KM, cijena vode je preskupa za džep prosječnog građanina Čelinca. Malo se vodi briga o ravnomjernom razvoju svih naseljenih mjesta na području opštine. To varira od ličnih i političkih pitanja, a opet sve to najviše trpe mladi“, dodaje Sandra.
Sandra smatra da bi se većim javnim izdvajanjima za stipendije ohrabrio veći broj studenata i učenika na ostanak i rad u Čelincu, što se nakon studija može osigurati garantovanim pripravničkim radom u struci, te prilikama za zaposlenje, u saradnji sa privrednim sektorom koji djeluje na području opštine. „Pored toga, Čelinac treba više sadržaja, veći broj igrališta u svakoj mjesnoj zajednici kako bi se mladi aktivirali, izašli vani, posvetili se treninzima, druženju i aktivnostima. To je ono što može pokrenuti opštinu, uz značajnije pokretanje kulturno-umjetničkih sadržaja“, napominje Sandra.

Ona kaže da je u 2020. godini važno da pričamo o mladima i njihovim mogućnostima. „U 2020. i kroz sve ovo što radimo, trebamo imati jasnu viziju gdje svako od nas može da doprinese kako bi se zaustavio veliki odliv stanovništva, te kako bismo osigurali bolje uslove za život mladih“, dodaje Sandra. Zbog toga se i uključila u inicijativu „Gdje su mladi?!“ koja okuplja političke i društvene aktiviste, a uz podršku USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Poručuje da je dijalog ključni faktor budućnosti.

Sandra Jankovic Photo

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.