Lejla u Čeliću želi osigurati prilike za talentovane mlade ljude

Lejla Bilalović je diplomirani inženjer drumskog saobraćaja. U svojoj lokalnoj zajednici je prepoznatljiva po aktivnom radu i volontiranju na brojnim društvenim događajima, a to ju je vrlo rano dovelo i do pozicije predsjednice BZK „Preporod“ za područje općine Čelić. Bila je polaznik političke akademije koju podržava USAID-ov projekat PRO-Budućnost, a slijedom toga pridružila se inicijativi „Gdje su mladi?!“, te je tako postala dijelom rastuće mreže mladih ljudi koji žele pokrenuti nove teme za dijalog u našoj zemlji.

„Važna stvar kod ove inicijative jeste da je probudila svijest kod mladih ljudi, bez obzira na naciju, religiju i političko opredjeljenje i smjestila nas na jedno mjesto kako bi svi zajedno pojačali svijest kod ljudi i pokušali uvesti neke promjene koje će doprinijeti dobro kako nama mladima, tako i ostalim generacijama. Izuzetno je važno da i mi, iz manjih općina. imamo priliku učešća, te predstaviti i sve ono što su izazovi, ali i dobre prakse koje donosimo sa sobom“, poručuje Lejla.

„Mladi su jedna od najosjetljivijih kategorija u društvu, njima je potrebna stalna podrška kako bi mogli pravilno da razviju svoje potencijale i time doprinesu napretku društva i zajednice u kojoj žive. Stoga je, konkretno u našoj lokalnoj zajednici, potrebno mnogo više sadržaja iz kulture i sporta, gdje bi nužno bilo otvaranje krovne institucije, kulturno-sportskog centra, gdje bi se mogle organizirati različite sportsko-rekreativne aktivnosti, kao i pozorišne predstave za djecu i odrasle. U našoj lokalnoj zajednici nužno je i otvaranje vrtića za djecu, zatim specijaliziranog centra za djecu sa posebnim potrebama“, dodaje Lejla.

Kaže da mladima u Čeliću ne manjka ideja kada pričaju o tome šta bi obogatilo njihovu svakodnevnicu.

„Kino na otvorenom, smotra mladih likovnih umjetnika, likovna kolonija, dani pozorišta, festival omladinskih bendova, sve su to ideje koje imaju mladi u Čeliću koji su zainteresovani. Imamo muzičara, umjetnika, sportista, mladih ljudi sa različitim talentima. Želim da kroz naša putovanja kroz BiH saznamo više od onih koji su takve stvari uspješno realizirali, a da i mi pokažemo šta smo mi ovdje napravili. Zbog toga, kada se pitamo 'gdje su mladi', pitamo se zapravo – gdje mladi žele da budu“, zaključuje Lejla.

Lejla Bilalovic Photo

crs-LOGOWEB.png

Lejla u Čeliću želi osigurati prilike za talentovane mlade ljude

Lejla Bilalović je diplomirani inženjer drumskog saobraćaja. U svojoj lokalnoj zajednici je prepoznatljiva po aktivnom radu i volontiranju na brojnim društvenim događajima, a to ju je vrlo rano dovelo i do pozicije predsjednice BZK „Preporod“ za područje općine Čelić. Bila je polaznik političke akademije koju podržava USAID-ov projekat PRO-Budućnost, a slijedom toga pridružila se inicijativi „Gdje su mladi?!“, te je tako postala dijelom rastuće mreže mladih ljudi koji žele pokrenuti nove teme za dijalog u našoj zemlji.

„Važna stvar kod ove inicijative jeste da je probudila svijest kod mladih ljudi, bez obzira na naciju, religiju i političko opredjeljenje i smjestila nas na jedno mjesto kako bi svi zajedno pojačali svijest kod ljudi i pokušali uvesti neke promjene koje će doprinijeti dobro kako nama mladima, tako i ostalim generacijama. Izuzetno je važno da i mi, iz manjih općina. imamo priliku učešća, te predstaviti i sve ono što su izazovi, ali i dobre prakse koje donosimo sa sobom“, poručuje Lejla.

„Mladi su jedna od najosjetljivijih kategorija u društvu, njima je potrebna stalna podrška kako bi mogli pravilno da razviju svoje potencijale i time doprinesu napretku društva i zajednice u kojoj žive. Stoga je, konkretno u našoj lokalnoj zajednici, potrebno mnogo više sadržaja iz kulture i sporta, gdje bi nužno bilo otvaranje krovne institucije, kulturno-sportskog centra, gdje bi se mogle organizirati različite sportsko-rekreativne aktivnosti, kao i pozorišne predstave za djecu i odrasle. U našoj lokalnoj zajednici nužno je i otvaranje vrtića za djecu, zatim specijaliziranog centra za djecu sa posebnim potrebama“, dodaje Lejla.

Kaže da mladima u Čeliću ne manjka ideja kada pričaju o tome šta bi obogatilo njihovu svakodnevnicu.

„Kino na otvorenom, smotra mladih likovnih umjetnika, likovna kolonija, dani pozorišta, festival omladinskih bendova, sve su to ideje koje imaju mladi u Čeliću koji su zainteresovani. Imamo muzičara, umjetnika, sportista, mladih ljudi sa različitim talentima. Želim da kroz naša putovanja kroz BiH saznamo više od onih koji su takve stvari uspješno realizirali, a da i mi pokažemo šta smo mi ovdje napravili. Zbog toga, kada se pitamo 'gdje su mladi', pitamo se zapravo – gdje mladi žele da budu“, zaključuje Lejla.

Lejla Bilalovic Photo

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.