Mladi Srebrenice radili zajedno za djecu

Srebrenica Grant1

Grupa mladih iz Srebrenice zajednički je, u okviru vlastite dobrovoljne radne akcije (volontiranja) "Aktivizam mladih u izgradnji zajedništva", vrijedno radila, kako bi ponovo oživjela dječije igralište, te obradovala najmlađe stanovnike ovog grada.

Desetak mladih volontera-dobrovoljaca farbalo je i obnavljalo stari i oštećeni mobilijar na igralištu, dok je u drugoj fazi akcije planirano postavljanje drvenih sjedalica za ljuljačke i klackalice, te ograđivanje igrališta.

Konkretan rad i akcija, odnosno volontiranje, značajne su karike u približavanju ljudi, a PRO-Budućnost je ponosna da, kroz naš program malih grantova, može pomoći dječici u Srebrenici, makar i na ovaj način.

Srebrenica Grant4

crs-LOGOWEB.png

Mladi Srebrenice radili zajedno za djecu

Srebrenica Grant1

Grupa mladih iz Srebrenice zajednički je, u okviru vlastite dobrovoljne radne akcije (volontiranja) "Aktivizam mladih u izgradnji zajedništva", vrijedno radila, kako bi ponovo oživjela dječije igralište, te obradovala najmlađe stanovnike ovog grada.

Desetak mladih volontera-dobrovoljaca farbalo je i obnavljalo stari i oštećeni mobilijar na igralištu, dok je u drugoj fazi akcije planirano postavljanje drvenih sjedalica za ljuljačke i klackalice, te ograđivanje igrališta.

Konkretan rad i akcija, odnosno volontiranje, značajne su karike u približavanju ljudi, a PRO-Budućnost je ponosna da, kroz naš program malih grantova, može pomoći dječici u Srebrenici, makar i na ovaj način.

Srebrenica Grant4

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.