PUT KA POSTIZANJU ČVRŠĆEG I STABILNIJEG MIRA: “Platforma za mir” usvojena u Općinskom vijeću Žepče

Žepče
Općinsko vijeće Žepče u četvrtak je jednoglasno usvojilo “Platformu za mir” i “Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018.-2020.” koji definira set mjera koje će ovo vijeće provesti u spomenutom periodu. Isti dokument ranije je potpisao i načelnik Općine Žepče Mato Zovko.
 
“Ako pogledate 'Plan aktivnosti', vidjećete da je u njega uključeno dosta toga što mi kao općina radimo kroz naše redovne djelatnosti, a što je prepoznato i kroz 'Platformu' kao nešto što širi mir i saradnju i što je kroz ovu 'Platformu' nagrađeno. Proteklih godina smo postigli mnoge rezultate, zahvalni smo CRS-u i USAID-u što smo proteklih godina imali priliku zajedno raditi na jednom ovakvom projektu i dati svoj doprinos procesu pomirenja u BiH i nadam se da ćemo i dalje sarađivati i povezivati se s drugim lokalnim zajednicama, a sve s ciljem da naši građani žive bolje i uspješnije”, kazao je općinski vijećnik Dragan Janko pred usvajanje "Platforme" i “Plana Aktivnosti”.
 
Predsjedavajući Općinskog vijeća Žepče Muhamed Jusufović također je potcrtao značaj usvajanja konkretnog plana koji predviđa aktivnosti za period 2018.-2020.: “Usvajanjem 'Platforme' i konkretnog plana aktivnosti idemo dalje na postizanju čvršćeg i stabilnijeg mira”, dodao je Muhamed Jusufović.
Vijećnicama i vijećnicima obratila se i direktorica projekta “PRO-Budućnost” Majda Behrem-Stojanov koja je izrazila zadovoljstvo da je Općina Žepče uz Petrovo i Doboj-Jug među prve tri u BiH u kojima je “Platforma za mir” usvojena i na Općinskom vijeću.
 
“Općina Žepče je s nama u projektu od 2016., sada je tu 71 lokalna zajednica, i po mnogim aktivnostima je predvodila process izgradnje trajnog mira u Bosni i Hercegovini. Možemo se prisjetiti kada je prije nekoliko godina s načelnicima Žepča, Maglaja i Doboja organizirana zajednička posjeta načelnika mjestima stradanja na kojima su zajedno položili cvijeće u spomen na sve civilne žrtve, i drago mi je što i danas vidim da ste na putu saradnje i pomirenja i da možete biti primjer i višim instancama kako posvećen rad na ovom veoma bitnom procesu donosi rezultate na terenu”, kazala je Majda Behrem-Stojanov dodajući kako bez pomirenja i uz nesuglasice brojni drugi procesi stagniraju:
 
“Ovo je dokument nastao na terenu, 'Platforma za mir' predstavlja volju naroda i zajednički glas svih ljudi, izabranih predstavnika vlasti, vjerskih zajednica, nevladinog sektora i svih drugih aktera, a 'Plan aktivnosti' je tu kako bi se osguralo da se ono što sus vi kroz “Platformu” prtihvatili kao načela konačno provede na terenu, što vi već u velikoj mjeri i radite”, dodala je Majda Behrem-Stojanov.
 
“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u skoro polovini od 143 lokalne zajednice u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti. U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.
 
Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

Foto-galerija u nastavku (foto: Almir Panjeta za CRS/PRO-Budućnost):

crs-LOGOWEB.png

PUT KA POSTIZANJU ČVRŠĆEG I STABILNIJEG MIRA: “Platforma za mir” usvojena u Općinskom vijeću Žepče

Žepče
Općinsko vijeće Žepče u četvrtak je jednoglasno usvojilo “Platformu za mir” i “Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018.-2020.” koji definira set mjera koje će ovo vijeće provesti u spomenutom periodu. Isti dokument ranije je potpisao i načelnik Općine Žepče Mato Zovko.
 
“Ako pogledate 'Plan aktivnosti', vidjećete da je u njega uključeno dosta toga što mi kao općina radimo kroz naše redovne djelatnosti, a što je prepoznato i kroz 'Platformu' kao nešto što širi mir i saradnju i što je kroz ovu 'Platformu' nagrađeno. Proteklih godina smo postigli mnoge rezultate, zahvalni smo CRS-u i USAID-u što smo proteklih godina imali priliku zajedno raditi na jednom ovakvom projektu i dati svoj doprinos procesu pomirenja u BiH i nadam se da ćemo i dalje sarađivati i povezivati se s drugim lokalnim zajednicama, a sve s ciljem da naši građani žive bolje i uspješnije”, kazao je općinski vijećnik Dragan Janko pred usvajanje "Platforme" i “Plana Aktivnosti”.
 
Predsjedavajući Općinskog vijeća Žepče Muhamed Jusufović također je potcrtao značaj usvajanja konkretnog plana koji predviđa aktivnosti za period 2018.-2020.: “Usvajanjem 'Platforme' i konkretnog plana aktivnosti idemo dalje na postizanju čvršćeg i stabilnijeg mira”, dodao je Muhamed Jusufović.
Vijećnicama i vijećnicima obratila se i direktorica projekta “PRO-Budućnost” Majda Behrem-Stojanov koja je izrazila zadovoljstvo da je Općina Žepče uz Petrovo i Doboj-Jug među prve tri u BiH u kojima je “Platforma za mir” usvojena i na Općinskom vijeću.
 
“Općina Žepče je s nama u projektu od 2016., sada je tu 71 lokalna zajednica, i po mnogim aktivnostima je predvodila process izgradnje trajnog mira u Bosni i Hercegovini. Možemo se prisjetiti kada je prije nekoliko godina s načelnicima Žepča, Maglaja i Doboja organizirana zajednička posjeta načelnika mjestima stradanja na kojima su zajedno položili cvijeće u spomen na sve civilne žrtve, i drago mi je što i danas vidim da ste na putu saradnje i pomirenja i da možete biti primjer i višim instancama kako posvećen rad na ovom veoma bitnom procesu donosi rezultate na terenu”, kazala je Majda Behrem-Stojanov dodajući kako bez pomirenja i uz nesuglasice brojni drugi procesi stagniraju:
 
“Ovo je dokument nastao na terenu, 'Platforma za mir' predstavlja volju naroda i zajednički glas svih ljudi, izabranih predstavnika vlasti, vjerskih zajednica, nevladinog sektora i svih drugih aktera, a 'Plan aktivnosti' je tu kako bi se osguralo da se ono što sus vi kroz “Platformu” prtihvatili kao načela konačno provede na terenu, što vi već u velikoj mjeri i radite”, dodala je Majda Behrem-Stojanov.
 
“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u skoro polovini od 143 lokalne zajednice u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti. U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.
 
Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

Foto-galerija u nastavku (foto: Almir Panjeta za CRS/PRO-Budućnost):

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.