Hercegovina je za pomirenje

Hercegovina

Hercegovačke lokalne zajednice, okupljene u tzv. klaster, putem svojih predstavnika - članova radnih grupa - razgovarale su o tome šta zajedno i konkretno mogu uraditi za jačanje povjerenja među narodima i građanima u toj regiji.

Osim toga, diskutovano je i o motivisanju svih ključnih ljudi da se još svrsishodnije počnu baviti procesima koji će doprinijeti postizanju širokog dogovora u našem društvu, a što će rezultirati istinskim pomirenjem u Bosni i Hercegovini.

U okviru sastanka započelo se i sa procesom potpisivanja #platformazamir sa predstavnicima NVO sektora u PRO-Budućnost zajednicama, koji će se nastaviti i u narednom periodu.

Članovi radnih grupa hercegovačke regije usaglasili su se da mirovne aktivnosti trebaju i moraju biti strateški planirane s naglaskom na potrebe lokalnih zajednica, te je rad sa mladim političkim liderima ključ za našu zajedničku, bolju i sigurniju budućnost.

crs-LOGOWEB.png

Hercegovina je za pomirenje

Hercegovina

Hercegovačke lokalne zajednice, okupljene u tzv. klaster, putem svojih predstavnika - članova radnih grupa - razgovarale su o tome šta zajedno i konkretno mogu uraditi za jačanje povjerenja među narodima i građanima u toj regiji.

Osim toga, diskutovano je i o motivisanju svih ključnih ljudi da se još svrsishodnije počnu baviti procesima koji će doprinijeti postizanju širokog dogovora u našem društvu, a što će rezultirati istinskim pomirenjem u Bosni i Hercegovini.

U okviru sastanka započelo se i sa procesom potpisivanja #platformazamir sa predstavnicima NVO sektora u PRO-Budućnost zajednicama, koji će se nastaviti i u narednom periodu.

Članovi radnih grupa hercegovačke regije usaglasili su se da mirovne aktivnosti trebaju i moraju biti strateški planirane s naglaskom na potrebe lokalnih zajednica, te je rad sa mladim političkim liderima ključ za našu zajedničku, bolju i sigurniju budućnost.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.