Drina zbližila mlade: Mladi iz Foče posjetili Goražde

image 0 02 04 9297e8b513e433417fdf8745c3fc151ecc4ffd3fcb10c384a8ab793488855d0a V

Mladi iz Srednjoškolskog centra Foča boravili su u posjeti Goraždu i Mješovitoj srednjoj školi "Enver Pozderović" iz tog grada.

Marija Mališ iz Foče smatra kako su puno naučili tokom ove posjete: "Opustili smo se i spremni smo da imamo još i bliži kontakt sa drugarima koji su druge vjeroispovijesti. Ne trebamo imati predrasude i trebamo širiti naše vidike."

Marija je upravo govorila o kratkoj i konkretnoj radionici, koju su zajednički održali efendija Dženan Imamović i paroh Mihailo Andrić, nakon čega je uslijedio zajednički obilazak Goražda.

image 0 02 04 b8a75b889d3bed4a6f89bd93407a7049b7f8b746362b078390c4ec21a59c184b V

"Sve se više govori o miru, a sve je manje mira u svijetu. Upravo zato je ova posjeta jedan konkretan korak naprijed", rekao je Amar Šehović iz Goražda.

Na ovaj simboličan način su mladi iz dva grada na Drini uspostavili nova prijateljstva, koja će, sigurni smo, dodatno zbližiti Foču i Goražde. Posjeta je ralizovana u okviru programa malih grantova projekta PRO-Budućnost.

crs-LOGOWEB.png

Drina zbližila mlade: Mladi iz Foče posjetili Goražde

image 0 02 04 9297e8b513e433417fdf8745c3fc151ecc4ffd3fcb10c384a8ab793488855d0a V

Mladi iz Srednjoškolskog centra Foča boravili su u posjeti Goraždu i Mješovitoj srednjoj školi "Enver Pozderović" iz tog grada.

Marija Mališ iz Foče smatra kako su puno naučili tokom ove posjete: "Opustili smo se i spremni smo da imamo još i bliži kontakt sa drugarima koji su druge vjeroispovijesti. Ne trebamo imati predrasude i trebamo širiti naše vidike."

Marija je upravo govorila o kratkoj i konkretnoj radionici, koju su zajednički održali efendija Dženan Imamović i paroh Mihailo Andrić, nakon čega je uslijedio zajednički obilazak Goražda.

image 0 02 04 b8a75b889d3bed4a6f89bd93407a7049b7f8b746362b078390c4ec21a59c184b V

"Sve se više govori o miru, a sve je manje mira u svijetu. Upravo zato je ova posjeta jedan konkretan korak naprijed", rekao je Amar Šehović iz Goražda.

Na ovaj simboličan način su mladi iz dva grada na Drini uspostavili nova prijateljstva, koja će, sigurni smo, dodatno zbližiti Foču i Goražde. Posjeta je ralizovana u okviru programa malih grantova projekta PRO-Budućnost.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.