Civilne žrtve rata iz istočne Hercegovine i Goražda ruše barijere među narodima

Foca seminar

Druženje invalida i civilnih žrtava rata sa područja istočne Hercegovine i Goražda, "Poštuj sebe uvažavajući druge", upriličeno je u Foči, tokom kojeg su dogovoreni konkretni koraci ka otpočinjanju formalne saradnje udruženja i pojedinaca iz navedene regije i gradova.

Tom prilikom, predsjednik Saveza udruženja civilnih žrtava rata Republike Srpske, Dušan Babić, rekao je da je cilj ovog skupa prevazilaženje etničkih barijera i unapređenje saradnje među ovom populacijom: "Da prevaziđemo barikade koje postoje među invalidima i ujedno među narodom oba entiteta, dakle akcenat je na saradnji i druženju".

Ovo je prvi u nizu sličnih susreta, a invalidi i civilne žrtve rata su, tokom ovog skupa, imali priliku i okušati se u šahu, pikadu i drugim sličnim aktivnostima koje su im poslužile kao sjajan uvod u ozbiljniju i konkretnu priču o budućoj saradnji, ali i svemu onome kroz šta prolazi navedena populacija.

Druženje "Poštuj sebe uvažavajući druge" organizovano je u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, u preko 70 lokalnih zajednica u BiH.

crs-LOGOWEB.png

Civilne žrtve rata iz istočne Hercegovine i Goražda ruše barijere među narodima

Foca seminar

Druženje invalida i civilnih žrtava rata sa područja istočne Hercegovine i Goražda, "Poštuj sebe uvažavajući druge", upriličeno je u Foči, tokom kojeg su dogovoreni konkretni koraci ka otpočinjanju formalne saradnje udruženja i pojedinaca iz navedene regije i gradova.

Tom prilikom, predsjednik Saveza udruženja civilnih žrtava rata Republike Srpske, Dušan Babić, rekao je da je cilj ovog skupa prevazilaženje etničkih barijera i unapređenje saradnje među ovom populacijom: "Da prevaziđemo barikade koje postoje među invalidima i ujedno među narodom oba entiteta, dakle akcenat je na saradnji i druženju".

Ovo je prvi u nizu sličnih susreta, a invalidi i civilne žrtve rata su, tokom ovog skupa, imali priliku i okušati se u šahu, pikadu i drugim sličnim aktivnostima koje su im poslužile kao sjajan uvod u ozbiljniju i konkretnu priču o budućoj saradnji, ali i svemu onome kroz šta prolazi navedena populacija.

Druženje "Poštuj sebe uvažavajući druge" organizovano je u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, u preko 70 lokalnih zajednica u BiH.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.