Rješavanje problema kroz smijeh i suze

U Maglaju je održana prva radionica „Psihosocijalno osnaživanje žrtava rata“ s ciljem pružanja stručne podrške u prevazilaženju trauma koje u sebi nose žrtve torture više od dvije decenije od završetka rata u BiH.

Radionicu je organizovala Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Maglaj kao rezultat zagovaračke kampanje žrtava torture sa ciljem ostvarivanja njihovih prava, podržane kroz projekat PRO-Budućnost.

„Ovo je početak ovakvog načina pružanja pomoći i imamo namjeru nastaviti i dalje. Mislim da ćemo kroz ove radionice - kroz smijeh i kroz suze - jedni drugima pomagati. Osnovni cilj je da se otvorimo, da razgovaramo jer komunikacija pomaže u rješavanju problema“, rekla je Fatima Mahmutagić, predsjednica ove Organizacije.

Važnost psihosocijalne podrške prepoznali su i predstavnici lokalne vlasti pa je Općinsko vijeće Maglaj krajem prošle godine usvojilo plan za psihosocijalnu podršku žrtvama rata i torture kao dio Akcionog plana u okviru Platforme za mir.

Maglaj, 22.6.2020.

„Sve vrste aktivnosti ovog tipa itekako su dobrodošle obzirom da je jedan od osnovnih zadataka koje mi kao Vijeće ali i kao građani imamo upravo akcija na pomirenju. Susreti ovog tipa svakako su dobrodošli da ukažu svima nama da su svi na određeni način preživljavali različite oblike torture i da smo svi zapravo žrtve rata“, rekla je Svjetlana Zamboni, predsjedavajuća Općinskog vijeća Maglaj.

Na radionici su, osim žrtava rata, bili prisutni i predstavnici omladinskih udruženja ali i SABNOR-a, a među njima i Radovan Gorčinović koji kaže da prvi put na ovaj način dijeli svoja razmišljanja sa drugim ljudima.

„Trauma iz 1992-1995 je nešto što mi je u životu najteže palo. To je jedini momenat kad nisam znao da se snađem. Ni tada ni poslije toga nisam razgovarao sa nekim psihologom da vidim kako bih ja to istjerao iz svoje glave. Mislim da je ovo odlično zamišljeno i dobro urađeno. Traume ostavljaju posljedice čitav život kod čovjeka posebno ako ništa ne radi na tome da to prevaziđe“, kaže on.

Radionicu je vodila Jasmina Hasanić iz maglajskog Centra za socijalni rad koja je kroz razgovor i niz interaktivnih zadataka animirala sve učesnike radionice poručivši im da, iako ne mogu isključiti stres iz svog života, moraju ojačati sami sebe da ga lakše prevaziđu.

crs-LOGOWEB.png

Rješavanje problema kroz smijeh i suze

U Maglaju je održana prva radionica „Psihosocijalno osnaživanje žrtava rata“ s ciljem pružanja stručne podrške u prevazilaženju trauma koje u sebi nose žrtve torture više od dvije decenije od završetka rata u BiH.

Radionicu je organizovala Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Maglaj kao rezultat zagovaračke kampanje žrtava torture sa ciljem ostvarivanja njihovih prava, podržane kroz projekat PRO-Budućnost.

„Ovo je početak ovakvog načina pružanja pomoći i imamo namjeru nastaviti i dalje. Mislim da ćemo kroz ove radionice - kroz smijeh i kroz suze - jedni drugima pomagati. Osnovni cilj je da se otvorimo, da razgovaramo jer komunikacija pomaže u rješavanju problema“, rekla je Fatima Mahmutagić, predsjednica ove Organizacije.

Važnost psihosocijalne podrške prepoznali su i predstavnici lokalne vlasti pa je Općinsko vijeće Maglaj krajem prošle godine usvojilo plan za psihosocijalnu podršku žrtvama rata i torture kao dio Akcionog plana u okviru Platforme za mir.

Maglaj, 22.6.2020.

„Sve vrste aktivnosti ovog tipa itekako su dobrodošle obzirom da je jedan od osnovnih zadataka koje mi kao Vijeće ali i kao građani imamo upravo akcija na pomirenju. Susreti ovog tipa svakako su dobrodošli da ukažu svima nama da su svi na određeni način preživljavali različite oblike torture i da smo svi zapravo žrtve rata“, rekla je Svjetlana Zamboni, predsjedavajuća Općinskog vijeća Maglaj.

Na radionici su, osim žrtava rata, bili prisutni i predstavnici omladinskih udruženja ali i SABNOR-a, a među njima i Radovan Gorčinović koji kaže da prvi put na ovaj način dijeli svoja razmišljanja sa drugim ljudima.

„Trauma iz 1992-1995 je nešto što mi je u životu najteže palo. To je jedini momenat kad nisam znao da se snađem. Ni tada ni poslije toga nisam razgovarao sa nekim psihologom da vidim kako bih ja to istjerao iz svoje glave. Mislim da je ovo odlično zamišljeno i dobro urađeno. Traume ostavljaju posljedice čitav život kod čovjeka posebno ako ništa ne radi na tome da to prevaziđe“, kaže on.

Radionicu je vodila Jasmina Hasanić iz maglajskog Centra za socijalni rad koja je kroz razgovor i niz interaktivnih zadataka animirala sve učesnike radionice poručivši im da, iako ne mogu isključiti stres iz svog života, moraju ojačati sami sebe da ga lakše prevaziđu.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.