U Maglaju se nastavlja zajedničko zagovaranje žrtava rata za njihova prava

ZrvteRata Zagovaranje Maglaj

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Maglaj, uz podršku načelnika te općine, organizira nastavak zajedničke zagovaračke kampanje, u vezi sa ostvarivanjem osnovnih prava žrtava rata i torture, koja će započeti formalnim događajem 10. 12. 2019. godine s početkom u 11:00 sati, u maloj sali Doma kulture u Maglaju.

Žrtve rata i torture iz Sarajeva, Vareša i Višegrada su, ranije, pokrenule zajedničku zagovaračku kampanju kojom žele uticati na ostvarivanje njihovih osnovnih prava, a ovim događajem im se pridružuju i udruženja iz Maglaja.

Medijima i javnosti će se, u Maglaju, obratiti: Mirsad Mahmutagić, načelnik Općine Maglaj; Fatima Mahmutagić iz Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Maglaj i Faruk Krek iz Udruženja oboljelih od PTSP-a VOX, Sarajevo.

Podršku kampanji su, takođe, dali: Jedinstvena organizacija boraca Maglaj, Udruženje logoraša Maglaj, udruge HVO i Udruženje povratnika Krsno Polje, Bakotić i Bočinja.

Navedeni predstavnici udruženja će, tokom press konferencije, medije informisati o trenutnom položaju žrtava rata i torture u BiH, te o njihovim zajedničkim naporima i budućem radu na ostvarivanju prava, u kojima im trebaju pomoći njihove lokalne zajednice: osiguranje psihološke podrške za članove udruženja žrtava rata i torture, kroz održavanje posebnih radionica sa članovima; osiguranje doprinosa na procesima apliciranja na grant linije projekta PRO-Budućnost i drugih mirovnih projekata, te osiguranje materijalne ili nematerijalne podrške u procesima implementacije projekata izgradnje mira u lokalnim zajednicama u BiH.

Kao osnovu za ostvarivanje prava i zagovaranje prema lokalnim zajednicama, udruženja će koristiti Platformu za mir, krunski dokument projekta PRO-Budućnost, koju su potpisale i usvojile brojne institucije na svim nivoima vlasti u BiH.

Zagovaračka kampanja podržana je kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, u više od 70 lokalnih zajednica u BiH.

crs-LOGOWEB.png

U Maglaju se nastavlja zajedničko zagovaranje žrtava rata za njihova prava

ZrvteRata Zagovaranje Maglaj

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Maglaj, uz podršku načelnika te općine, organizira nastavak zajedničke zagovaračke kampanje, u vezi sa ostvarivanjem osnovnih prava žrtava rata i torture, koja će započeti formalnim događajem 10. 12. 2019. godine s početkom u 11:00 sati, u maloj sali Doma kulture u Maglaju.

Žrtve rata i torture iz Sarajeva, Vareša i Višegrada su, ranije, pokrenule zajedničku zagovaračku kampanju kojom žele uticati na ostvarivanje njihovih osnovnih prava, a ovim događajem im se pridružuju i udruženja iz Maglaja.

Medijima i javnosti će se, u Maglaju, obratiti: Mirsad Mahmutagić, načelnik Općine Maglaj; Fatima Mahmutagić iz Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Maglaj i Faruk Krek iz Udruženja oboljelih od PTSP-a VOX, Sarajevo.

Podršku kampanji su, takođe, dali: Jedinstvena organizacija boraca Maglaj, Udruženje logoraša Maglaj, udruge HVO i Udruženje povratnika Krsno Polje, Bakotić i Bočinja.

Navedeni predstavnici udruženja će, tokom press konferencije, medije informisati o trenutnom položaju žrtava rata i torture u BiH, te o njihovim zajedničkim naporima i budućem radu na ostvarivanju prava, u kojima im trebaju pomoći njihove lokalne zajednice: osiguranje psihološke podrške za članove udruženja žrtava rata i torture, kroz održavanje posebnih radionica sa članovima; osiguranje doprinosa na procesima apliciranja na grant linije projekta PRO-Budućnost i drugih mirovnih projekata, te osiguranje materijalne ili nematerijalne podrške u procesima implementacije projekata izgradnje mira u lokalnim zajednicama u BiH.

Kao osnovu za ostvarivanje prava i zagovaranje prema lokalnim zajednicama, udruženja će koristiti Platformu za mir, krunski dokument projekta PRO-Budućnost, koju su potpisale i usvojile brojne institucije na svim nivoima vlasti u BiH.

Zagovaračka kampanja podržana je kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, u više od 70 lokalnih zajednica u BiH.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.