Načelnici Doboj Juga, Petrova i Usore zajedno obišli mjesta stradanja iz proteklog rata

Mravici
 
Načelnici općina/opština Doboj jug, Petrova i Usore - Mirnes Tukić, Ozren Petković i Zvonimir Anđelić - upriličili su u četvrtak 6. 9. zajedničku posjetu mjestima stradanja u Mravićima, Makljenovcu i Kaluđerici, gdje su položili cvijeće i odali počast stradalima.
 
“Vidjeli smo da različita vjera i nacija ne može i ne smije biti razlog da ne obilazimo jedni druge i jedni drugima budemo prijatelji. Danas smo pokazali poštovanje prema svim žrtvama, i nastavićemo i dalje da se družimo, radimo i pokažemo svima u BiH i svijetu da se može zajedno živjeti i zajedno raditi i da ova omladina koja ovdje živi ima perspektivu. Mi koji smo na funkcijama trebamo svojim primjerom pokazati kako zajedno trebamo postupati. Učinićemo sve što je u našoj moći, nas tri načelnika, da budemo primjer i drugim općinama, u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i svima da suživot nema alternative, da zajedno živimo, radimo i gradimo bolju BiH", kazao je načelnik Općine Doboj Jug Mirnes Tutkić.
 
Načelnik Petrova Ozren Petković istaknuo je kako mu je drago što je ova opština dio ove priče i projekta PRO-Budućnost:
 
“Današnja posjeta nije samo poruka građanima ove tri opštine, nego je i poruka svim građanima Bosne i Hercegovine. Proveli smo dan zajedno, poklonili se žrtvama bez obzira na vjeru i naciju, jer žrtva i zločinac nemaju ni vjeru ni naciju. Pozvali smo sve ljude dobre volje da se okrenemo ka budućnosti i da gradimo budućnost u BiH", kazao je načelnik Petković.

“Današnji posjet smo iskoristili da pokažemo najhumaniju ljudsku odliku i da posjetimo tri mjesta stradanja u ove tri općine i poklonimo se žrtvama. Posjet smo iskoristili i za naše bolje međusobno upoznavanje, i mi koji mislimo ovdje živjeti trebamo nastaviti da nastavimo sa svakodnevnim životom i borbom za izgradnju ove države, da stvorimo bolji prosperitet i da nam ljudi u budućnosti ne odlaze već da se zadržavaju u našoj domovini”, kazao je načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić.
 
Općine/opštine Doboj jug, Petrovo i Usora su među više od 70 članica USAID projekta PRO-Budućnost, koje su podržale “Platformu za mir”, dokument kreiran u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti. U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.
 
Foto-galerija dostupna u nastavku (autor fotografija: Almir Panjeta za CRS/PRO-Budućnost):
 

crs-LOGOWEB.png

Načelnici Doboj Juga, Petrova i Usore zajedno obišli mjesta stradanja iz proteklog rata

Mravici
 
Načelnici općina/opština Doboj jug, Petrova i Usore - Mirnes Tukić, Ozren Petković i Zvonimir Anđelić - upriličili su u četvrtak 6. 9. zajedničku posjetu mjestima stradanja u Mravićima, Makljenovcu i Kaluđerici, gdje su položili cvijeće i odali počast stradalima.
 
“Vidjeli smo da različita vjera i nacija ne može i ne smije biti razlog da ne obilazimo jedni druge i jedni drugima budemo prijatelji. Danas smo pokazali poštovanje prema svim žrtvama, i nastavićemo i dalje da se družimo, radimo i pokažemo svima u BiH i svijetu da se može zajedno živjeti i zajedno raditi i da ova omladina koja ovdje živi ima perspektivu. Mi koji smo na funkcijama trebamo svojim primjerom pokazati kako zajedno trebamo postupati. Učinićemo sve što je u našoj moći, nas tri načelnika, da budemo primjer i drugim općinama, u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i svima da suživot nema alternative, da zajedno živimo, radimo i gradimo bolju BiH", kazao je načelnik Općine Doboj Jug Mirnes Tutkić.
 
Načelnik Petrova Ozren Petković istaknuo je kako mu je drago što je ova opština dio ove priče i projekta PRO-Budućnost:
 
“Današnja posjeta nije samo poruka građanima ove tri opštine, nego je i poruka svim građanima Bosne i Hercegovine. Proveli smo dan zajedno, poklonili se žrtvama bez obzira na vjeru i naciju, jer žrtva i zločinac nemaju ni vjeru ni naciju. Pozvali smo sve ljude dobre volje da se okrenemo ka budućnosti i da gradimo budućnost u BiH", kazao je načelnik Petković.

“Današnji posjet smo iskoristili da pokažemo najhumaniju ljudsku odliku i da posjetimo tri mjesta stradanja u ove tri općine i poklonimo se žrtvama. Posjet smo iskoristili i za naše bolje međusobno upoznavanje, i mi koji mislimo ovdje živjeti trebamo nastaviti da nastavimo sa svakodnevnim životom i borbom za izgradnju ove države, da stvorimo bolji prosperitet i da nam ljudi u budućnosti ne odlaze već da se zadržavaju u našoj domovini”, kazao je načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić.
 
Općine/opštine Doboj jug, Petrovo i Usora su među više od 70 članica USAID projekta PRO-Budućnost, koje su podržale “Platformu za mir”, dokument kreiran u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti. U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.
 
Foto-galerija dostupna u nastavku (autor fotografija: Almir Panjeta za CRS/PRO-Budućnost):
 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.