Zajednička aktivnost Gradačca, Modriče, Odžaka i Vukosavlja: "Naša riječ je naša slika"

NasaRijec1

Radna grupa projekta PRO-Budućnost iz Gradačca je uspješno provela drugu aktivnost u okviru projekta "Naša riječ je naša slika", zajedno sa partnerima iz Modriče, Odžaka i Vukosavlja.

Ova aktivnost podrazumijevala je posjetu Tuzli i znamenitostima ovoga grada te radionicu koju je vodila Sanja Hajdukov, poduzetnica koja se bavi promocijom cjeloživotnog učenja. Inspirativna radionica "Budi promjena koju želiš vidjeti u okruženju" potaknula je sve prisutne da se još jače i snažnije zalažu za pozitivne akcije u svojoj zajednici, a time i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Ranije je, u okviru istog projekta, završen zajednički obilazak kompleksa Kule Husein-kapetana Gradaščevića i tunela u Gradačcu.

"Naša riječ je naša slika" je mini-projekat podržan u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, u više od 70 lokalnih zajednica u našoj zemlji.

NasaRijec3

crs-LOGOWEB.png

Zajednička aktivnost Gradačca, Modriče, Odžaka i Vukosavlja: "Naša riječ je naša slika"

NasaRijec1

Radna grupa projekta PRO-Budućnost iz Gradačca je uspješno provela drugu aktivnost u okviru projekta "Naša riječ je naša slika", zajedno sa partnerima iz Modriče, Odžaka i Vukosavlja.

Ova aktivnost podrazumijevala je posjetu Tuzli i znamenitostima ovoga grada te radionicu koju je vodila Sanja Hajdukov, poduzetnica koja se bavi promocijom cjeloživotnog učenja. Inspirativna radionica "Budi promjena koju želiš vidjeti u okruženju" potaknula je sve prisutne da se još jače i snažnije zalažu za pozitivne akcije u svojoj zajednici, a time i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Ranije je, u okviru istog projekta, završen zajednički obilazak kompleksa Kule Husein-kapetana Gradaščevića i tunela u Gradačcu.

"Naša riječ je naša slika" je mini-projekat podržan u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, u više od 70 lokalnih zajednica u našoj zemlji.

NasaRijec3

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.