Tarevci i Modriča: Tenis spojio djecu iz osnovnih škola

Tarevci7

U okviru obilježavanja Nedjelje djeteta, održan je teniski turnir - "Tenis sa osnovcima", za djecu iz škola u Tarevcima i Modriči.

Djeca su se, prije samog turnira, upoznala, igrala i kroz kreativne radionice, te rad u grupama, učila o povjerenju, razumijevanju, odgovornosti i zajedničkoj budućnosti.

"Bilo je zanimljivo slušati djecu kad objašnjavaju šta za njih znače riječi povjerenje, odgovornost, razumijevanje i budućnost. Kako je koja grupa završavala svoju prezentaciju, tako je i naš centralni banner bivao sve kompletniji. Na kraju smo imali i panoe i kompletan baner - ali i veliki broj objašnjenja i aplauza kojima su mališani jedni druge nagrađivali za objašnjenja", rekao je tom prilikom Mustafa Mustajbegović, jedan od organizatora turnira.

Igre i turnir su organizirani u skladu s uzrastom djece, a njih stotinjak će sasvim sigurno pamtiti ovu zabavnu i veselu Nedjelju djeteta kao divnu dječiju uspomenu!

Turnir je podržan u okviru programa Mailih inicijativa USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji administrira Caritas BiH.

Tarevci9

crs-LOGOWEB.png

Tarevci i Modriča: Tenis spojio djecu iz osnovnih škola

Tarevci7

U okviru obilježavanja Nedjelje djeteta, održan je teniski turnir - "Tenis sa osnovcima", za djecu iz škola u Tarevcima i Modriči.

Djeca su se, prije samog turnira, upoznala, igrala i kroz kreativne radionice, te rad u grupama, učila o povjerenju, razumijevanju, odgovornosti i zajedničkoj budućnosti.

"Bilo je zanimljivo slušati djecu kad objašnjavaju šta za njih znače riječi povjerenje, odgovornost, razumijevanje i budućnost. Kako je koja grupa završavala svoju prezentaciju, tako je i naš centralni banner bivao sve kompletniji. Na kraju smo imali i panoe i kompletan baner - ali i veliki broj objašnjenja i aplauza kojima su mališani jedni druge nagrađivali za objašnjenja", rekao je tom prilikom Mustafa Mustajbegović, jedan od organizatora turnira.

Igre i turnir su organizirani u skladu s uzrastom djece, a njih stotinjak će sasvim sigurno pamtiti ovu zabavnu i veselu Nedjelju djeteta kao divnu dječiju uspomenu!

Turnir je podržan u okviru programa Mailih inicijativa USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji administrira Caritas BiH.

Tarevci9

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.