Skupština opštine Trnovo usvojila "Platformu za mir"

SOTrnovo

Krajem aprila i Skupština opštine Trnovo usvojila je “Platformu za mir”. Time se, uz Vukosavlje, Gračanicu, Gradačac, Sapnu, Maglaj, Teočak, Vareš, Žepče, Petrovo, Doboj-Jug i Istočno Novo Sarajevo, svrstala među prve lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini u kojima je “Platforma za mir” usvojena i na skupštini opštine/općinskom vijeću.

Jednoglasno i nakon plodonosne i konstruktivne rasprave, Skupština Kantona/Županije Zapadnohercegovačke (ŽZH) je prošle sedmice, prva u Federaciji Bosne i Hercegovine, usvojila Platformu za mir i pripadajući akcioni plan provedbe platforme, za period 2019. - 2022. godine.

“Platformu za mir” usvojili su ranije i Predstavnički dom te Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u više od 70 lokalnih zajednica u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

crs-LOGOWEB.png

Skupština opštine Trnovo usvojila "Platformu za mir"

SOTrnovo

Krajem aprila i Skupština opštine Trnovo usvojila je “Platformu za mir”. Time se, uz Vukosavlje, Gračanicu, Gradačac, Sapnu, Maglaj, Teočak, Vareš, Žepče, Petrovo, Doboj-Jug i Istočno Novo Sarajevo, svrstala među prve lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini u kojima je “Platforma za mir” usvojena i na skupštini opštine/općinskom vijeću.

Jednoglasno i nakon plodonosne i konstruktivne rasprave, Skupština Kantona/Županije Zapadnohercegovačke (ŽZH) je prošle sedmice, prva u Federaciji Bosne i Hercegovine, usvojila Platformu za mir i pripadajući akcioni plan provedbe platforme, za period 2019. - 2022. godine.

“Platformu za mir” usvojili su ranije i Predstavnički dom te Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u više od 70 lokalnih zajednica u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.