Svi za mir – Mir za sve: Saradnja studenata iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva

 Saradnja_univerziteta_6-sik2022.jpg

Studenti iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva, zahvaljujući saradnji dva univerziteta, povezali su se kroz razmjenu mišljenja i iskustva i zajedničko učenje o izgradnji mira.

Univerzitet u Sarajevu i Ured za podršku studentima (UPS!) u saradnji s Univerzitetom u Istočnom Sarajevu i Centrom za podršku studentima s invaliditetom završili su projekat „Svi za mir – Mir za sve“ kojem je cilj bio socijalno osnaživanje i osposobljavanje mladih za aktivno i demokratsko učestvovanje u društvu, te edukaciju o izgradnji mira i međusobnom razumijevanju.

Projekat je okupio 20ak studenata iz oba grada, a nastao je u sklopu saradnje dva univerziteta koja je počela u martu ove godine, uz podršku USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Studenti su najprije učestvovali u dvodnevnom modulu unutar kojeg su realizirane teme kroz predavanja i radionice o kulturi mira i obrazovanju za mir, asertivnim komunikacijskim vještinama u funkciji prevencije konflikta i ljudskim pravima, te se upoznali s pojmovima identiteta, predrasuda i diskriminacije, uz razvoj kritičkog mišljenja.

„Svi mislimo da dobro poznajemo pojmove kao što su demokratija i ljudska prava, ali smo kroz ovaj projekat naučili koliko nismo upoznati sa svojim pravima, koliko je diskriminacija prisutna i koliko su prava ljudi ugrožena. Shvatili smo i da, koliko god se trudili, imamo stereotipe i to moramo osvijestiti i raditi na tome“, kazala je Jovana Stjepanić, studentica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Nakon realiziranog modula, studenti su radili istraživačke radove u timovima na teme koje su odabrali uz podršku mentorica, te ih prezentovali na zajedničkom okupljanju proteklog vikenda. Istraživanja su, između ostalog, pokazala da kod mladih ljudi postoji svijest o potrebi da se promoviše mir, te da veliki broj njih smatra da učenje o miru treba biti dio obrazovnog procesa.

„Kroz rad na ovom istraživanju sam shvatila da sam i ja bila u onoj grupi koja shvata da ako nema rata – mir je. Kad sam počela raditi zapitala sam se šta je mir? Shvatila sam da smo svi odgovorni kao pojedinci za stanje u kojem živimo i da se trebamo truditi da unapređujemo to stanje i cjelokupno društvo. Trebamo kroz odgojno-obrazovni rad da potičemo mlade da budu ne samo miroljupci nego i mirotvorci“, kazala je Nermina Ibrahimović, studentica Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Kroz projekat „Svi za mir – Mir za sve“ studenti su naučili mnogo o izgradnji mira, a osim stečenih znanja posebno su bili zahvalni na činjenici što su se – nakon dvije godine online nastave - prvi put okupili i imali prezentacije uživo. Također su sretni što su stekli nova prijateljstva.

„Nisam do sada imala priliku da upoznam i sarađujem sa studentima iz Sarajeva i žao mi je zbog toga – jer toliko smo blizu i toliko jedni od drugih možemo učiti i nadam se da će to sada krenuti intenzivnije. Ovo je bilo divno i nezaboravno iskustvo i uveliko doprinosi razvijanju kompetencija, širenju svijesti i suzbijanju predrasuda“, kazala je Jovana Stjepanić.

„Bilo je ovo veoma lijepo iskustvo. Nažalost nemamo toliko projekata i neobično mi je to što smo imali ovakav vid saradnje, ali sam sretna što sam imala priliku da upoznam nove ljude. Bitno je pričati o miru, jer mir je dio svih nas i svi trebamo učestvovati u njegovoj izgradnji“, kazala je Hena Fajić, studentica Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Njeno mišljenje dijeli i kolegica sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Bojana Bijelić kojoj je ovo bila prva prilika da sarađuje sa studentima drugog univerziteta i nosi samo pozitivna iskustva.

„Intelektualna saznanja su proširena, ali i socijalizacija – povezivanje sa drugim studentima. Ovo je nešto što daje rezultat“, kazala je ona.

„Susret je rezultirao kohezijom. Mi zapravo nismo ni znali ko je ko – sjedila kraj mene Ivana ili Arnela – ja ne vidim razliku. Svi smo bili isti u tom procesu učenja“, dodala je Nermina Ibrahimović.

Profesorice sa oba univerziteta koje su vodile studente kroz ovaj proces su posebno ponosne na ono što su oni zajedno postigli u proteklih nekoliko mjeseci.

„Sve što smo od programskih aktivnosti u projektu planirali je i realizirano, ali radi naravi projekta čini nam se da smo na kraju svi dobili i više, posebno u kontekstu povezivanja studenata. Radovat će me ako oni budu promotori mira, ako budu živjeli te vrijednosti i, budući da su većinom pedagozi, psiholozi, odgajatelji i učitelji, da te vrijednosti u svojim učionicama i kod svojih učenika sutra odgajaju“, kazala je profesorica Sandra Bjelan sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Učestvovanje u ovom projektu bilo je posebno zadovoljstvo i čast i za njenu kolegicu sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesoricu Ranku Perućicu.

„Našem društvu je potrebno više ovakvih projekata koji će se baviti temama koje su bitne za naše društvo. Izgradnja mira je vrlo aktuelna i iziskuje šire promišljanje – da traje duže i da se uključe i druge organizacije“, zaključila je ona.

crs-LOGOWEB.png

Svi za mir – Mir za sve: Saradnja studenata iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva

 Saradnja_univerziteta_6-sik2022.jpg

Studenti iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva, zahvaljujući saradnji dva univerziteta, povezali su se kroz razmjenu mišljenja i iskustva i zajedničko učenje o izgradnji mira.

Univerzitet u Sarajevu i Ured za podršku studentima (UPS!) u saradnji s Univerzitetom u Istočnom Sarajevu i Centrom za podršku studentima s invaliditetom završili su projekat „Svi za mir – Mir za sve“ kojem je cilj bio socijalno osnaživanje i osposobljavanje mladih za aktivno i demokratsko učestvovanje u društvu, te edukaciju o izgradnji mira i međusobnom razumijevanju.

Projekat je okupio 20ak studenata iz oba grada, a nastao je u sklopu saradnje dva univerziteta koja je počela u martu ove godine, uz podršku USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Studenti su najprije učestvovali u dvodnevnom modulu unutar kojeg su realizirane teme kroz predavanja i radionice o kulturi mira i obrazovanju za mir, asertivnim komunikacijskim vještinama u funkciji prevencije konflikta i ljudskim pravima, te se upoznali s pojmovima identiteta, predrasuda i diskriminacije, uz razvoj kritičkog mišljenja.

„Svi mislimo da dobro poznajemo pojmove kao što su demokratija i ljudska prava, ali smo kroz ovaj projekat naučili koliko nismo upoznati sa svojim pravima, koliko je diskriminacija prisutna i koliko su prava ljudi ugrožena. Shvatili smo i da, koliko god se trudili, imamo stereotipe i to moramo osvijestiti i raditi na tome“, kazala je Jovana Stjepanić, studentica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Nakon realiziranog modula, studenti su radili istraživačke radove u timovima na teme koje su odabrali uz podršku mentorica, te ih prezentovali na zajedničkom okupljanju proteklog vikenda. Istraživanja su, između ostalog, pokazala da kod mladih ljudi postoji svijest o potrebi da se promoviše mir, te da veliki broj njih smatra da učenje o miru treba biti dio obrazovnog procesa.

„Kroz rad na ovom istraživanju sam shvatila da sam i ja bila u onoj grupi koja shvata da ako nema rata – mir je. Kad sam počela raditi zapitala sam se šta je mir? Shvatila sam da smo svi odgovorni kao pojedinci za stanje u kojem živimo i da se trebamo truditi da unapređujemo to stanje i cjelokupno društvo. Trebamo kroz odgojno-obrazovni rad da potičemo mlade da budu ne samo miroljupci nego i mirotvorci“, kazala je Nermina Ibrahimović, studentica Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Kroz projekat „Svi za mir – Mir za sve“ studenti su naučili mnogo o izgradnji mira, a osim stečenih znanja posebno su bili zahvalni na činjenici što su se – nakon dvije godine online nastave - prvi put okupili i imali prezentacije uživo. Također su sretni što su stekli nova prijateljstva.

„Nisam do sada imala priliku da upoznam i sarađujem sa studentima iz Sarajeva i žao mi je zbog toga – jer toliko smo blizu i toliko jedni od drugih možemo učiti i nadam se da će to sada krenuti intenzivnije. Ovo je bilo divno i nezaboravno iskustvo i uveliko doprinosi razvijanju kompetencija, širenju svijesti i suzbijanju predrasuda“, kazala je Jovana Stjepanić.

„Bilo je ovo veoma lijepo iskustvo. Nažalost nemamo toliko projekata i neobično mi je to što smo imali ovakav vid saradnje, ali sam sretna što sam imala priliku da upoznam nove ljude. Bitno je pričati o miru, jer mir je dio svih nas i svi trebamo učestvovati u njegovoj izgradnji“, kazala je Hena Fajić, studentica Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Njeno mišljenje dijeli i kolegica sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Bojana Bijelić kojoj je ovo bila prva prilika da sarađuje sa studentima drugog univerziteta i nosi samo pozitivna iskustva.

„Intelektualna saznanja su proširena, ali i socijalizacija – povezivanje sa drugim studentima. Ovo je nešto što daje rezultat“, kazala je ona.

„Susret je rezultirao kohezijom. Mi zapravo nismo ni znali ko je ko – sjedila kraj mene Ivana ili Arnela – ja ne vidim razliku. Svi smo bili isti u tom procesu učenja“, dodala je Nermina Ibrahimović.

Profesorice sa oba univerziteta koje su vodile studente kroz ovaj proces su posebno ponosne na ono što su oni zajedno postigli u proteklih nekoliko mjeseci.

„Sve što smo od programskih aktivnosti u projektu planirali je i realizirano, ali radi naravi projekta čini nam se da smo na kraju svi dobili i više, posebno u kontekstu povezivanja studenata. Radovat će me ako oni budu promotori mira, ako budu živjeli te vrijednosti i, budući da su većinom pedagozi, psiholozi, odgajatelji i učitelji, da te vrijednosti u svojim učionicama i kod svojih učenika sutra odgajaju“, kazala je profesorica Sandra Bjelan sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Učestvovanje u ovom projektu bilo je posebno zadovoljstvo i čast i za njenu kolegicu sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesoricu Ranku Perućicu.

„Našem društvu je potrebno više ovakvih projekata koji će se baviti temama koje su bitne za naše društvo. Izgradnja mira je vrlo aktuelna i iziskuje šire promišljanje – da traje duže i da se uključe i druge organizacije“, zaključila je ona.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.