Saradnja dva univerziteta – ulaganje u budućnost društva

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Rifat Škrijelj i prorektor za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr. Jelena Krunić sastali su se danas kako bi simbolično obilježili početak saradnje u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Potpisivanjem Ugovora sa Univerzitetom u Sarajevu, te Memoranduma o razumijevanju s Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, počela je saradnja u okviru koje će profesori i studenti sa ova dva univerziteta zajednički organizovati radionice i istraživanja o izgradnji mira, povjerenja, tolerancije, jačanju društvene kohezije te drugim procesima koji doprinose pomirenju u našoj zemlji.

"Ove aktivnosti mi uvijek probude nadu da smo na dobrom putu da našim studentima pružimo dodatnu podršku", kazao je prof.dr. Rifat Škrijelj.

On je izrazio zahvalnost Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i USAID-ovom projektu PRO-Budućnost na dugogodišnjoj saradnji i volji da zajednički rade velike i važne stvari, ističući koliko je u radu značajna podrška kako akademske, tako i šire zajednice.

Prof.dr. Jelena Krunić je istakla da institucije ugled grade kroz sporazume sa drugim univerzitetima ali i predstavnicima neakademske zajednice, dodajući da su univerziteti često okrenuti međunarodnim razmjenama, a da je izuzetno važno da se okreću i jačanju međusobnih veza.

"Ovo će biti dobra prilika da naši profesori i studenti razmijene znanja i iskustva, da usvojimo dobre prakse, da se povezuju mladi i da stvaramo podsticajno okruženje za njihov lični i profesionalni razvoj, te da, kada završe studij, ova znanja dalje prenose", kazala je prof.dr. Krunić.

Saradnju je pozdravila i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Aleksandra Nikolić, istaknuvši da je potrebno motivisati mlade da rade na sebi.

"Trebamo raditi na otvaranju mogućnosti, jačanju kapaciteta, okretanju produktivnim i inovativnim politikama koje trebaju da ojačaju mlade da grade svoju budućnost, a time i društvo. Ovo jeste jedna od takvih prilika i nadam se da ćemo imati dobre rezultate", kazala je Nikolić.

Iz USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, su naveli da rado podržavaju projekte koji doprinose jačanju međusobnih odnosa mladih, ali i institucionalnoj saradnji univerziteta.

"Samo kroz kontinuiran i zajednički rad možemo osigurati sretnije studente koji će dalje vraćati i samoj zajednici koja je ulagala u njih. Kroz ovaj projekat studenti će imati priliku razvijati vještine izgradnje mira, kritičkog mišljenja i otvaranja dijaloga koji će im umnogome koristiti kao budućim pokretačima promjena u društvu“, kazali su predstavnici projekta PRO-Budućnost.

crs-LOGOWEB.png

Saradnja dva univerziteta – ulaganje u budućnost društva

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Rifat Škrijelj i prorektor za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr. Jelena Krunić sastali su se danas kako bi simbolično obilježili početak saradnje u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Potpisivanjem Ugovora sa Univerzitetom u Sarajevu, te Memoranduma o razumijevanju s Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, počela je saradnja u okviru koje će profesori i studenti sa ova dva univerziteta zajednički organizovati radionice i istraživanja o izgradnji mira, povjerenja, tolerancije, jačanju društvene kohezije te drugim procesima koji doprinose pomirenju u našoj zemlji.

"Ove aktivnosti mi uvijek probude nadu da smo na dobrom putu da našim studentima pružimo dodatnu podršku", kazao je prof.dr. Rifat Škrijelj.

On je izrazio zahvalnost Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i USAID-ovom projektu PRO-Budućnost na dugogodišnjoj saradnji i volji da zajednički rade velike i važne stvari, ističući koliko je u radu značajna podrška kako akademske, tako i šire zajednice.

Prof.dr. Jelena Krunić je istakla da institucije ugled grade kroz sporazume sa drugim univerzitetima ali i predstavnicima neakademske zajednice, dodajući da su univerziteti često okrenuti međunarodnim razmjenama, a da je izuzetno važno da se okreću i jačanju međusobnih veza.

"Ovo će biti dobra prilika da naši profesori i studenti razmijene znanja i iskustva, da usvojimo dobre prakse, da se povezuju mladi i da stvaramo podsticajno okruženje za njihov lični i profesionalni razvoj, te da, kada završe studij, ova znanja dalje prenose", kazala je prof.dr. Krunić.

Saradnju je pozdravila i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Aleksandra Nikolić, istaknuvši da je potrebno motivisati mlade da rade na sebi.

"Trebamo raditi na otvaranju mogućnosti, jačanju kapaciteta, okretanju produktivnim i inovativnim politikama koje trebaju da ojačaju mlade da grade svoju budućnost, a time i društvo. Ovo jeste jedna od takvih prilika i nadam se da ćemo imati dobre rezultate", kazala je Nikolić.

Iz USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, su naveli da rado podržavaju projekte koji doprinose jačanju međusobnih odnosa mladih, ali i institucionalnoj saradnji univerziteta.

"Samo kroz kontinuiran i zajednički rad možemo osigurati sretnije studente koji će dalje vraćati i samoj zajednici koja je ulagala u njih. Kroz ovaj projekat studenti će imati priliku razvijati vještine izgradnje mira, kritičkog mišljenja i otvaranja dijaloga koji će im umnogome koristiti kao budućim pokretačima promjena u društvu“, kazali su predstavnici projekta PRO-Budućnost.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.