Studenti iz Istočnog Sarajeva učili o izgradnji mira

Univerzitet u Sarajevu i Ured za podršku studentima (UPS!) u saradnji s Univerzitetom u Istočnom Sarajevu i Centrom za podršku studentima s invaliditetom kreirali su i počeli sa provođenjem modula za studente o izgradnji mira i međusobnog razumijevanja.

Ovaj modul nastao je u sklopu saradnje dva univerziteta koja je počela u martu ove godine sa ciljem socijalnog osnaživanja mladih, te njihovog osposobljavanja za aktivno i demokratsko učestvovanje u različitim društvenim kontekstima.

Prva radionica realizovana je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa deset studenata, te profesoricama sa katedri za psihologiju, pedagogiju i politikologiju.

„Кultura mira i obrazovanje za mir“ tema je u okviru koje je profesorica Zlatiborka Popov Momčinović govorila o pojmu mira, te ukazala na razlike između tzv. negativnog i pozitivnog mira. Potom su zajednički analizirali glavne pretpostavke pozitivnog mira, kao i različite oblike nasilja koji onemogućavaju iskorak iz negativnog u pozitivni mir.

Profesorica Bojana Marinković je studentima govorila o asertivnim komunikacijskim vještinama u funkciji prevencije konflikta, dok je profesorica Sonja Kaurin održala predavanje na temu „Identitet i uvažavanje različitosti: sprečavanje predrasuda i diskriminacije“ upoznajući studente sa pojmovima identiteta, predrasuda i diskriminacije, kao i njihovoj međusobnoj povezanosti.

Kroz „Odgoj za ljudska prava“ kojem je cilj izgrađivanje osobe koja poštuje i štiti ljudska prava, bori se protiv bilo kojeg oblika nasilja, te se zalaže za demokratsko društvo koje se temelji na jednakosti, pravdi i slobodi, studente je povela profesorica Ranka Perućica.

Dvodnevna radionica je završena predavanjem „Кritičko mišljenje kao generička kompetencija“ profesorice Biljane Sladoje Bošnjak u okviru kojeg su studenti kritički raspravljali na izabranu temu, analizirali  i na osnovu iznesenih argumenata dolazili do stava.

U završnoj sesiji formirane su dvije grupe studenata pedagogije i psihologije koji će u narednom periodu istraživati teme „Razlike u načinu rješavanja konflikata s obzirom na vještine komunikacije i unutrašnje radne modele“, te „Кompetencije  mladih  za  život u demokratskom društvu“.

Rezultate istraživačkih radova predstavit će svojim kolegama sa Univerziteta u Sarajevu.

crs-LOGOWEB.png

Studenti iz Istočnog Sarajeva učili o izgradnji mira

Univerzitet u Sarajevu i Ured za podršku studentima (UPS!) u saradnji s Univerzitetom u Istočnom Sarajevu i Centrom za podršku studentima s invaliditetom kreirali su i počeli sa provođenjem modula za studente o izgradnji mira i međusobnog razumijevanja.

Ovaj modul nastao je u sklopu saradnje dva univerziteta koja je počela u martu ove godine sa ciljem socijalnog osnaživanja mladih, te njihovog osposobljavanja za aktivno i demokratsko učestvovanje u različitim društvenim kontekstima.

Prva radionica realizovana je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa deset studenata, te profesoricama sa katedri za psihologiju, pedagogiju i politikologiju.

„Кultura mira i obrazovanje za mir“ tema je u okviru koje je profesorica Zlatiborka Popov Momčinović govorila o pojmu mira, te ukazala na razlike između tzv. negativnog i pozitivnog mira. Potom su zajednički analizirali glavne pretpostavke pozitivnog mira, kao i različite oblike nasilja koji onemogućavaju iskorak iz negativnog u pozitivni mir.

Profesorica Bojana Marinković je studentima govorila o asertivnim komunikacijskim vještinama u funkciji prevencije konflikta, dok je profesorica Sonja Kaurin održala predavanje na temu „Identitet i uvažavanje različitosti: sprečavanje predrasuda i diskriminacije“ upoznajući studente sa pojmovima identiteta, predrasuda i diskriminacije, kao i njihovoj međusobnoj povezanosti.

Kroz „Odgoj za ljudska prava“ kojem je cilj izgrađivanje osobe koja poštuje i štiti ljudska prava, bori se protiv bilo kojeg oblika nasilja, te se zalaže za demokratsko društvo koje se temelji na jednakosti, pravdi i slobodi, studente je povela profesorica Ranka Perućica.

Dvodnevna radionica je završena predavanjem „Кritičko mišljenje kao generička kompetencija“ profesorice Biljane Sladoje Bošnjak u okviru kojeg su studenti kritički raspravljali na izabranu temu, analizirali  i na osnovu iznesenih argumenata dolazili do stava.

U završnoj sesiji formirane su dvije grupe studenata pedagogije i psihologije koji će u narednom periodu istraživati teme „Razlike u načinu rješavanja konflikata s obzirom na vještine komunikacije i unutrašnje radne modele“, te „Кompetencije  mladih  za  život u demokratskom društvu“.

Rezultate istraživačkih radova predstavit će svojim kolegama sa Univerziteta u Sarajevu.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.