SO Višegrad usvojila Platformu za mir

Vg Platforma

Skupština opštine Višegrad usvojila je Platformu za mir i Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2019-2021.

Višegrad se, na taj način, priključio lokalnim zajednicama, njih preko 20, koje su usvojile ovaj krunski dokument projekta PRO-Budućnost.

Čestitamo SO Višegrad i načelniku Opštine Višegrad, Mladenu Đureviću, koji je, u ime ove zajednice, zadužen za provođenje načela platforme.

crs-LOGOWEB.png

SO Višegrad usvojila Platformu za mir

Vg Platforma

Skupština opštine Višegrad usvojila je Platformu za mir i Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2019-2021.

Višegrad se, na taj način, priključio lokalnim zajednicama, njih preko 20, koje su usvojile ovaj krunski dokument projekta PRO-Budućnost.

Čestitamo SO Višegrad i načelniku Opštine Višegrad, Mladenu Đureviću, koji je, u ime ove zajednice, zadužen za provođenje načela platforme.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.