Saradnja udruženja žrtava rata iz cijele BiH: Zajedno, konkretno i korisno

Udruzenja1

Udruženja žrtava rata iz cijele Bosne i Hercegovine su, zajednički, radila na razvijanju konkretnih aktivnosti koje će provoditi u narednom periodu.

Aktivnosti koje će udruženja provoditi u skladu su sa Platformom za mir, krovnim dokumentom našeg projekta, te će - suštinski i istinski - doprinositi zbližavanju ljudi, gradnji povjerenja i atmosfere u kojoj je moguće postizanje širokog dogovora i pomirenja u našoj zemlji, a u korist svih naroda i građana.

Osim navedenog, udruženjima su prezentirani i rezultati javnog poziva za dodjelu malih grantova, od kojih će korist imati udruženja i svi akteri koji će biti dio aktivnosti koja će provoditi udruženja žrtava rata.

crs-LOGOWEB.png

Saradnja udruženja žrtava rata iz cijele BiH: Zajedno, konkretno i korisno

Udruzenja1

Udruženja žrtava rata iz cijele Bosne i Hercegovine su, zajednički, radila na razvijanju konkretnih aktivnosti koje će provoditi u narednom periodu.

Aktivnosti koje će udruženja provoditi u skladu su sa Platformom za mir, krovnim dokumentom našeg projekta, te će - suštinski i istinski - doprinositi zbližavanju ljudi, gradnji povjerenja i atmosfere u kojoj je moguće postizanje širokog dogovora i pomirenja u našoj zemlji, a u korist svih naroda i građana.

Osim navedenog, udruženjima su prezentirani i rezultati javnog poziva za dodjelu malih grantova, od kojih će korist imati udruženja i svi akteri koji će biti dio aktivnosti koja će provoditi udruženja žrtava rata.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.