PRO-Budućnost na turneji: 20 gradova u 20 dana!

Bosanska Krupa

U protekla četiri dana obišli smo Sanski Most, Bihać, Bosansku Krupu, Novi Grad, Prijedor, Kostajnicu, Kozarsku Dubicu i Banjaluku i razgovarali sa načelnicima i gradonačelnicima o predstojećim konkretnim aktivnostima USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, u tim zajednicama, sa fokusom na obnovu infrastrukture.

Zajednice koje ćemo obići u periodu pred nama su Vareš, Breza, Istočno Novo Sarajevo, Centar Sarajevo, Novi Travnik, Bugojno, Gornji Vakuf, Prozor, Jablanica, Jajce, Jezero, Mrkonjić Grad, Bosanski Petrovac, Drvar, Glamoč, Livno i Kupres.

Kozarska Dubica

Jedan od ciljeva putovanja i sastanaka je predstavljanje novog segmenta našeg projekta u lokalnim zajednicama, koji je orijentisan na obnovu infrastrukture koja će služiti kao mjesto susreta svih naroda i građana iz naše zemlje, a kako bi se osnažilo povjerenje i nastavio predan rad na postizanju širokog dogovora u #BiH.

Sve ostale zajednice, njih 50, doći će u plan puta projekta PRO-Budućnost u narednom periodu, sa istim ciljem.

Banja Luka

crs-LOGOWEB.png

PRO-Budućnost na turneji: 20 gradova u 20 dana!

Bosanska Krupa

U protekla četiri dana obišli smo Sanski Most, Bihać, Bosansku Krupu, Novi Grad, Prijedor, Kostajnicu, Kozarsku Dubicu i Banjaluku i razgovarali sa načelnicima i gradonačelnicima o predstojećim konkretnim aktivnostima USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, u tim zajednicama, sa fokusom na obnovu infrastrukture.

Zajednice koje ćemo obići u periodu pred nama su Vareš, Breza, Istočno Novo Sarajevo, Centar Sarajevo, Novi Travnik, Bugojno, Gornji Vakuf, Prozor, Jablanica, Jajce, Jezero, Mrkonjić Grad, Bosanski Petrovac, Drvar, Glamoč, Livno i Kupres.

Kozarska Dubica

Jedan od ciljeva putovanja i sastanaka je predstavljanje novog segmenta našeg projekta u lokalnim zajednicama, koji je orijentisan na obnovu infrastrukture koja će služiti kao mjesto susreta svih naroda i građana iz naše zemlje, a kako bi se osnažilo povjerenje i nastavio predan rad na postizanju širokog dogovora u #BiH.

Sve ostale zajednice, njih 50, doći će u plan puta projekta PRO-Budućnost u narednom periodu, sa istim ciljem.

Banja Luka

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.