SO Drvar usvojila Platformu za mir, načelnica podržala PRO-Budućnost

SO Drvar

Nakon što je Skupština opštine Drvar usvojila Platformu za mir i na taj način se priključila ostalim lokalnim zajednicama koje su to učinile, održan je sastanak sa načelnicom Opštine Drvar, gđom Dušicom Runić - jednom od sedam načelnica lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini - koja je izrazila punu podršku nastojanjima projekta PRO-Budućnost u vezi sa izgradnjom povjerenja i predanim radom na postizanju širokog dogovora u BiH, koji će doprinijeti istinskom pomirenju.

Drvar nacelnica

Tokom iskrenog razgovora, dogovoreni su i konkretne aktivnosti koje će biti realizovane u Drvar i pripadajućoj regiji, a koji ishode iz Planba provedbe Platforme za mir.

PRO-Budućnost nastavlja sa posjetama lokalnim zajednicama iz BiH u kojima djelujemo, njih 73, kako bi nastavili predani rad na izgradnji povjerenja i pomirenju između svih naroda i građana u našoj zemlji.

crs-LOGOWEB.png

SO Drvar usvojila Platformu za mir, načelnica podržala PRO-Budućnost

SO Drvar

Nakon što je Skupština opštine Drvar usvojila Platformu za mir i na taj način se priključila ostalim lokalnim zajednicama koje su to učinile, održan je sastanak sa načelnicom Opštine Drvar, gđom Dušicom Runić - jednom od sedam načelnica lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini - koja je izrazila punu podršku nastojanjima projekta PRO-Budućnost u vezi sa izgradnjom povjerenja i predanim radom na postizanju širokog dogovora u BiH, koji će doprinijeti istinskom pomirenju.

Drvar nacelnica

Tokom iskrenog razgovora, dogovoreni su i konkretne aktivnosti koje će biti realizovane u Drvar i pripadajućoj regiji, a koji ishode iz Planba provedbe Platforme za mir.

PRO-Budućnost nastavlja sa posjetama lokalnim zajednicama iz BiH u kojima djelujemo, njih 73, kako bi nastavili predani rad na izgradnji povjerenja i pomirenju između svih naroda i građana u našoj zemlji.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.