Platforma za mir na dnevnom redu Skupštine Kantona 10 (HBŽ)

Skupstina HBZK10

Skupština Kantona 10 (Hercegbosanska županija), sa sjedištem u Tomislavgradu, uvrstiće Platformu za mir na dnevni red naredne redovne sjednice, te će se o usvajanju tog dokumenta izjasniti zastupnici.

Navedeno je dogovoreno na prijateljskom i konstruktivnom sastanku sa g. Jozom Ćosićem, predsjedateljem Skupštine Kantona 10 (HBŽ).

Usvajanjem Platforme za mir, navedena skupština će se pridružiti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Skupštini Zapadnohercegovačke županije/kantona, lokalnim parlamentima, kao i ostalim institucijama, organizacijama i pojedincima koji su ranije usvojili ili potpisali platformu.

Gradovi i općine u sastavu Kantona 10 (HBŽ) su: Tomislavgrad, Livno, Grahovo, Drvar, Kupres i Glamoč.

Informacije o Platformi za mir dostupne su na linku u nastavku: https://probuducnost.ba/index.php/platforma-za-mir

crs-LOGOWEB.png

Platforma za mir na dnevnom redu Skupštine Kantona 10 (HBŽ)

Skupstina HBZK10

Skupština Kantona 10 (Hercegbosanska županija), sa sjedištem u Tomislavgradu, uvrstiće Platformu za mir na dnevni red naredne redovne sjednice, te će se o usvajanju tog dokumenta izjasniti zastupnici.

Navedeno je dogovoreno na prijateljskom i konstruktivnom sastanku sa g. Jozom Ćosićem, predsjedateljem Skupštine Kantona 10 (HBŽ).

Usvajanjem Platforme za mir, navedena skupština će se pridružiti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Skupštini Zapadnohercegovačke županije/kantona, lokalnim parlamentima, kao i ostalim institucijama, organizacijama i pojedincima koji su ranije usvojili ili potpisali platformu.

Gradovi i općine u sastavu Kantona 10 (HBŽ) su: Tomislavgrad, Livno, Grahovo, Drvar, Kupres i Glamoč.

Informacije o Platformi za mir dostupne su na linku u nastavku: https://probuducnost.ba/index.php/platforma-za-mir

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.