Skupština Kantona 10/HBŽ jednoglasno usvojila Platformu za mir

Kanton 10 HBZ

Skupština Kantona 10 (Hercegbosanska županija - HBŽ) u ponedjeljak 22. 7. 2019. godine, u okviru druge redovne sjednice, jednoglasno je usvojila Platformu za mir.

Na ovaj način, Kanton 10/HBŽ je postao drugi kanton/županija koji je usvojio Platformu za mir te je poslata jasna poruka da su građani Tomislavgrada, Livna, Grahova, Drvara, Kupresa i Glamoča, kao i dosad, opredijeljeni za sigurnu, prosperitetnu i mirnu Bosnu i Hercegovinu.

Platformu za mir su, do danas, usvojili Vijeće ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH, Skupština Kantona/Županije Zapadnohercegovačke, 16 lokalnih skupština i vijeća, te su je potpisali svi načelnici i gradonačelnici zajednica u kojima djeluje USAID-ov projekat PRO-Budućnost, potom mediji, vladika Grigorije, kardinal Vinko Puljić, muftija mostarski Salem ef. Dedović, udruge žrtava rata iz svih naroda, te devet parlamentarnih političkih stranaka.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u više od 70 lokalnih zajednica u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne terenske aktivnosti. Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

crs-LOGOWEB.png

Skupština Kantona 10/HBŽ jednoglasno usvojila Platformu za mir

Kanton 10 HBZ

Skupština Kantona 10 (Hercegbosanska županija - HBŽ) u ponedjeljak 22. 7. 2019. godine, u okviru druge redovne sjednice, jednoglasno je usvojila Platformu za mir.

Na ovaj način, Kanton 10/HBŽ je postao drugi kanton/županija koji je usvojio Platformu za mir te je poslata jasna poruka da su građani Tomislavgrada, Livna, Grahova, Drvara, Kupresa i Glamoča, kao i dosad, opredijeljeni za sigurnu, prosperitetnu i mirnu Bosnu i Hercegovinu.

Platformu za mir su, do danas, usvojili Vijeće ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH, Skupština Kantona/Županije Zapadnohercegovačke, 16 lokalnih skupština i vijeća, te su je potpisali svi načelnici i gradonačelnici zajednica u kojima djeluje USAID-ov projekat PRO-Budućnost, potom mediji, vladika Grigorije, kardinal Vinko Puljić, muftija mostarski Salem ef. Dedović, udruge žrtava rata iz svih naroda, te devet parlamentarnih političkih stranaka.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u više od 70 lokalnih zajednica u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne terenske aktivnosti. Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.