Natječaj za upis na master studij Međureligijski studiji i izgradnja mira u školskoj 2019./2020.

Master

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Pravoslavni bogoslovski fakultet ”Sv. Vasilije Ostroški” u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu raspisali su Natječaj za upis na master studij "Međureligijski studiji i izgradnja mira" u školskoj 2019./2020.

Master program traje jednu godinu, a uspješnim završetkom stječe se akademski/stručni naziv magistar međureligijskih studija i izgradnje mira.

Ukupan broj ECTS bodova koji student mora ostvariti u tijeku studija je 60. Predmeti su jednosemestralni.

Obveze studenata u pogledu pohađanja nastave obuhvaćaju najviše 30 sati predavanja i vježbi tjedno.

Interdisciplinaran karakter drugoga ciklusa studija sastoji se u tome što je zajednički master studij organiziran iz znanstvenih oblasti teologije i izgradnje mira. Aplikativni karakter master studija je zajamčen na način da se teološka prizma komplementira uvođenjem akademske oblasti izgradnje mira u međureligijskom društvenom kontekstu.

Opći uvjeti upisa na zajednički master studij Međureligijski studiji i izgradnja mira

Pravo upisa na master studij imaju kandidati sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS studijskih bodova, kao i diplomirani kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima (4 godine). Pravo upisa također stječu studenti koji su završili petogodišnji integrirani studij (I i II ciklus) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu od 300 ECTS bodova.

Fakulteti jamče ravnopravnost svih prijavljenih i vrše klasifikaciju i odabir kandidata za upis na temelju sljedećih kriterija:

- Uspjeh u prethodnom obrazovanju,
- Vrsta završenog obrazovanja,
- Uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu,
- Intervju,
- Posebno znanje, vještine ili sposobnosti.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i državljani BiH, ali se, u skladu s odlukom nadležnoga državnog tijela ili visokih obrazovnih institucija, od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.

Ishodi učenja

Uspješnim završetkom master programa Međureligijskih studija i izgradnje mira, studenti će steći sljedeće kompetencije:

- Znanje i razumijevanje pravoslavnih, rimokatoličkih i islamskih temeljnih tekstova, dogmi i socijalnog učenja, te njihove primjene unutar međureligijskog dijaloga i suradnje i razumijevanje prirode mira u učenju kršćanstva i islama.

- Sposobnost promišljanja o vlastitim motivima za izgradnju mira i stečene navike promišljenih praktičara.

- Uvid u pojedine aspekte teoloških učenja te njihove mirotvorne dimenzije.

- Detaljno znanje i razumijevanje teoretskih koncepata koji se odnose na teoriju i analizu konflikta, stratešku izgradnju mira i sposobnost da se na njih odgovori.
- Vještine dijaloga, medijacije i posredovanja u individualnim i grupnim konfliktima.
- Vještine liječenja traume i pomirenja.
- Sposobnost povezivanja znanja stečenog iz raznih srodnih oblasti kako bi se uspješno riješili složeni problemi.
- Sposobnost promišljenog angažiranja, korištenja religije i povjerenja.

Cijena studija i mogućnosti stipendiranja

Cijena studija iznosi 3.200 KM.

Za najuspješnije kandidate bit će osigurane stipendije.

Odluka o dodjeli stipendije za program temeljit će se na sljedećim kriterijima:

- Visoka akademska postignuća, koja se dokazuju akademskim prepisom i pismom preporuke profesora (detalji će biti naznačeni u pozivu za prijavu);
- Financijska potreba, koja se dokazuje dostavljenim financijskim informacijama (detalji će biti naznačeni u pozivu za prijavu);
- Prepoznati doprinos međureligijskom dijalogu i izgradnji mira;
- Dodatni kriteriji koje uspostavi Zajedničko vijeće (npr. prethodno stečeni akademski stupnji u određenoj oblasti).

Dostupnost

- Stipendije programa uvjetovane su Fondom za stipendije i dodjeljivat će se studentima kako bi im olakšale studij;
- Za program studija dodjeljivat će se stipendije od 90%, 75%, 50% i 25%;
- Svi kandidati će obaviti intervju sa Komisijom za prijem studenata.

Organizacija studija

Nastava se u pravilu organizira u popodnevnim terminima poslije 16,00 h i vikendom u skladu s mogućnostima fakulteta, a s ciljem otvaranja master studija radnom dijelu populacije.

Upis studenata

Planiran je upis do 40 kandidata:

- 20 na redovan studij čije troškove snose studenti;
- 10 vanredan studij, i
- 10 strani državljani.

Dokumenti potrebni za upis:

- Zahtjev za upis (u molbi navesti na koji se fakultet upisuje kao matični fakultet: Fakultet islamskih nauka, Katolički bogoslovni fakultet ili Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ Foča)
- Diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom natječaju. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u tijeku),
- Originalna diploma o završenom prvom ciklusu studija;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Prijava o mjestu boravka (CIPS);
- Kopija osobne iskaznice;
- Dvije fotografije (6cmx4cm).

Zajednički studij je organiziran na principu da aplikant bira fakultet koji je odgovoran za vođenje evidencije o studiju, završne kolegije, magistarski rad i ocjene. Svi studenti će pohađati iste kolegije zajedno.

Dokumenti se predaju osobno ili šalju preporučenom poštom na sljedeću adresu:

Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Josipa Stadlera 5, 71 000 Sarajevo, s naznakom “Za natječaj za master studij Međureligijski studiji i izgradnja mira” (Kandidat obvezno u svojoj prijavi treba navesti koji fakultet bira kao matični).

Zahtjevi za upis mogu se podnijeti od 18. 6. 2019. do 27. 9. 2019. (Prijem dokumenata neće se vršiti u vrijeme trajanja kolektivnog godišnjeg odmora 22. 7. – 23. 8. 2019.)

O svim informacijama i postupku nakon zaprimanja dokumentacije te upisu kandidati će biti obaviješteni putem e – mail pošte.

Kandidati koji budu primljeni, za upis u prvu godinu studija, pored već predanih dokumenata, podnose:

- Upisni, semestralni list i ŠV-obrazac (preuzima se na fakultetu),
- Upisnicu – indeks i
- Podatke o zdravstvenom stanju – liječničko uvjerenje (za studente koji se upisuju na jedan od fakulteta Univerziteta u Sarajevu izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu)

Za sve pojedinosti u vezi s upisom možete se obratiti na e-mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefon: 033/584 – 060; 584 – 061 (lokal 382)

Master studij "Međureligijski studiji i izgradnja mira" podržava USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji implementira CRS sa partnerima.

crs-LOGOWEB.png

Natječaj za upis na master studij Međureligijski studiji i izgradnja mira u školskoj 2019./2020.

Master

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Pravoslavni bogoslovski fakultet ”Sv. Vasilije Ostroški” u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu raspisali su Natječaj za upis na master studij "Međureligijski studiji i izgradnja mira" u školskoj 2019./2020.

Master program traje jednu godinu, a uspješnim završetkom stječe se akademski/stručni naziv magistar međureligijskih studija i izgradnje mira.

Ukupan broj ECTS bodova koji student mora ostvariti u tijeku studija je 60. Predmeti su jednosemestralni.

Obveze studenata u pogledu pohađanja nastave obuhvaćaju najviše 30 sati predavanja i vježbi tjedno.

Interdisciplinaran karakter drugoga ciklusa studija sastoji se u tome što je zajednički master studij organiziran iz znanstvenih oblasti teologije i izgradnje mira. Aplikativni karakter master studija je zajamčen na način da se teološka prizma komplementira uvođenjem akademske oblasti izgradnje mira u međureligijskom društvenom kontekstu.

Opći uvjeti upisa na zajednički master studij Međureligijski studiji i izgradnja mira

Pravo upisa na master studij imaju kandidati sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS studijskih bodova, kao i diplomirani kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima (4 godine). Pravo upisa također stječu studenti koji su završili petogodišnji integrirani studij (I i II ciklus) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu od 300 ECTS bodova.

Fakulteti jamče ravnopravnost svih prijavljenih i vrše klasifikaciju i odabir kandidata za upis na temelju sljedećih kriterija:

- Uspjeh u prethodnom obrazovanju,
- Vrsta završenog obrazovanja,
- Uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu,
- Intervju,
- Posebno znanje, vještine ili sposobnosti.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i državljani BiH, ali se, u skladu s odlukom nadležnoga državnog tijela ili visokih obrazovnih institucija, od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.

Ishodi učenja

Uspješnim završetkom master programa Međureligijskih studija i izgradnje mira, studenti će steći sljedeće kompetencije:

- Znanje i razumijevanje pravoslavnih, rimokatoličkih i islamskih temeljnih tekstova, dogmi i socijalnog učenja, te njihove primjene unutar međureligijskog dijaloga i suradnje i razumijevanje prirode mira u učenju kršćanstva i islama.

- Sposobnost promišljanja o vlastitim motivima za izgradnju mira i stečene navike promišljenih praktičara.

- Uvid u pojedine aspekte teoloških učenja te njihove mirotvorne dimenzije.

- Detaljno znanje i razumijevanje teoretskih koncepata koji se odnose na teoriju i analizu konflikta, stratešku izgradnju mira i sposobnost da se na njih odgovori.
- Vještine dijaloga, medijacije i posredovanja u individualnim i grupnim konfliktima.
- Vještine liječenja traume i pomirenja.
- Sposobnost povezivanja znanja stečenog iz raznih srodnih oblasti kako bi se uspješno riješili složeni problemi.
- Sposobnost promišljenog angažiranja, korištenja religije i povjerenja.

Cijena studija i mogućnosti stipendiranja

Cijena studija iznosi 3.200 KM.

Za najuspješnije kandidate bit će osigurane stipendije.

Odluka o dodjeli stipendije za program temeljit će se na sljedećim kriterijima:

- Visoka akademska postignuća, koja se dokazuju akademskim prepisom i pismom preporuke profesora (detalji će biti naznačeni u pozivu za prijavu);
- Financijska potreba, koja se dokazuje dostavljenim financijskim informacijama (detalji će biti naznačeni u pozivu za prijavu);
- Prepoznati doprinos međureligijskom dijalogu i izgradnji mira;
- Dodatni kriteriji koje uspostavi Zajedničko vijeće (npr. prethodno stečeni akademski stupnji u određenoj oblasti).

Dostupnost

- Stipendije programa uvjetovane su Fondom za stipendije i dodjeljivat će se studentima kako bi im olakšale studij;
- Za program studija dodjeljivat će se stipendije od 90%, 75%, 50% i 25%;
- Svi kandidati će obaviti intervju sa Komisijom za prijem studenata.

Organizacija studija

Nastava se u pravilu organizira u popodnevnim terminima poslije 16,00 h i vikendom u skladu s mogućnostima fakulteta, a s ciljem otvaranja master studija radnom dijelu populacije.

Upis studenata

Planiran je upis do 40 kandidata:

- 20 na redovan studij čije troškove snose studenti;
- 10 vanredan studij, i
- 10 strani državljani.

Dokumenti potrebni za upis:

- Zahtjev za upis (u molbi navesti na koji se fakultet upisuje kao matični fakultet: Fakultet islamskih nauka, Katolički bogoslovni fakultet ili Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ Foča)
- Diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom natječaju. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u tijeku),
- Originalna diploma o završenom prvom ciklusu studija;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Prijava o mjestu boravka (CIPS);
- Kopija osobne iskaznice;
- Dvije fotografije (6cmx4cm).

Zajednički studij je organiziran na principu da aplikant bira fakultet koji je odgovoran za vođenje evidencije o studiju, završne kolegije, magistarski rad i ocjene. Svi studenti će pohađati iste kolegije zajedno.

Dokumenti se predaju osobno ili šalju preporučenom poštom na sljedeću adresu:

Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Josipa Stadlera 5, 71 000 Sarajevo, s naznakom “Za natječaj za master studij Međureligijski studiji i izgradnja mira” (Kandidat obvezno u svojoj prijavi treba navesti koji fakultet bira kao matični).

Zahtjevi za upis mogu se podnijeti od 18. 6. 2019. do 27. 9. 2019. (Prijem dokumenata neće se vršiti u vrijeme trajanja kolektivnog godišnjeg odmora 22. 7. – 23. 8. 2019.)

O svim informacijama i postupku nakon zaprimanja dokumentacije te upisu kandidati će biti obaviješteni putem e – mail pošte.

Kandidati koji budu primljeni, za upis u prvu godinu studija, pored već predanih dokumenata, podnose:

- Upisni, semestralni list i ŠV-obrazac (preuzima se na fakultetu),
- Upisnicu – indeks i
- Podatke o zdravstvenom stanju – liječničko uvjerenje (za studente koji se upisuju na jedan od fakulteta Univerziteta u Sarajevu izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu)

Za sve pojedinosti u vezi s upisom možete se obratiti na e-mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefon: 033/584 – 060; 584 – 061 (lokal 382)

Master studij "Međureligijski studiji i izgradnja mira" podržava USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji implementira CRS sa partnerima.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.