Ljubinje: Velike tajne male crkve iz IV vijeka

LjubinjeCrkva1
U lijepom i sunčanom mjestu, na jugu Hercegovine, u Ljubinju, mala Crkva Rođenja Presvete Bogorodice, između ostalog, krije tajne rimskog carstva. U podnožju sadašnje crkve, koja je, kako kaže lokalni paroh Saša, peta po redu građena na istim temeljima, nalaze se iskopine različitih crkvi, zidanih jedna na drugu, na taj način odražavajući kontinuitet izgradnje sakralnog prostora posljednjih 2000 godina na ovom mjestu.
 
LjubinjeCrkva7
U ovoj crkvi, koja je sama po sebi muzej historijskog, kulturnog i religijskog nasljeđa i proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, omogućen je uvid u iskopine koje se nalaze ispod samog objekta, ali je moguće vidjeti i originalne stubove, koji su ostavština iz XIV vijeka.
LjubinjeCrkva5
U crkvi se nalaze i fotografije arheoloških nalazišta, slike novca i nakita koji datiraju od IV do XIV vijeka, kao i dvije grobnice iz rimskog doba, te nalazišta različitih predmeta za pisanje i svakodnevnu upotrebu u životu. Lađa crkve (središnji dio) je većinski ustakljen, otkrivajući mjesto gdje se nalazio oltar u XII vijeku, kao i ostale arheološke iskopine.
 
LjubinjeCrkva4
Svojom intuicijom i upornošću, otac Saša konstantno traga za blagom i otkrivanjem novih i nepoznatih detalja iz "života" ove crkve i okoline; narod Ljubinja mu svesrdno pomaže u tome, na taj način otkrivajući i fragmente svoje prošlosti, tradicije i istorije.
 
LjubinjeCrkva2
Ukoliko do danas niste imali priliku posjetiti ovo nevjerovatno mjesto, potražite blago koje kriju ova crkva i tople riječi paroha Saše.
LjubinjeCrkva6

crs-LOGOWEB.png

Ljubinje: Velike tajne male crkve iz IV vijeka

LjubinjeCrkva1
U lijepom i sunčanom mjestu, na jugu Hercegovine, u Ljubinju, mala Crkva Rođenja Presvete Bogorodice, između ostalog, krije tajne rimskog carstva. U podnožju sadašnje crkve, koja je, kako kaže lokalni paroh Saša, peta po redu građena na istim temeljima, nalaze se iskopine različitih crkvi, zidanih jedna na drugu, na taj način odražavajući kontinuitet izgradnje sakralnog prostora posljednjih 2000 godina na ovom mjestu.
 
LjubinjeCrkva7
U ovoj crkvi, koja je sama po sebi muzej historijskog, kulturnog i religijskog nasljeđa i proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, omogućen je uvid u iskopine koje se nalaze ispod samog objekta, ali je moguće vidjeti i originalne stubove, koji su ostavština iz XIV vijeka.
LjubinjeCrkva5
U crkvi se nalaze i fotografije arheoloških nalazišta, slike novca i nakita koji datiraju od IV do XIV vijeka, kao i dvije grobnice iz rimskog doba, te nalazišta različitih predmeta za pisanje i svakodnevnu upotrebu u životu. Lađa crkve (središnji dio) je većinski ustakljen, otkrivajući mjesto gdje se nalazio oltar u XII vijeku, kao i ostale arheološke iskopine.
 
LjubinjeCrkva4
Svojom intuicijom i upornošću, otac Saša konstantno traga za blagom i otkrivanjem novih i nepoznatih detalja iz "života" ove crkve i okoline; narod Ljubinja mu svesrdno pomaže u tome, na taj način otkrivajući i fragmente svoje prošlosti, tradicije i istorije.
 
LjubinjeCrkva2
Ukoliko do danas niste imali priliku posjetiti ovo nevjerovatno mjesto, potražite blago koje kriju ova crkva i tople riječi paroha Saše.
LjubinjeCrkva6

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.